Actions

Не тот, товарищи, товарищу товарищ

На дворе трава Grass is in the yard
Не тот, товарищи, товарищу товарищ Comrades, He's Not a Comrade to a Comrade

Не тот, товарищи, товарищу товарищ,
Kто при товарище товарищу товарищ,
А тот, товарищи, товарищу товарищ,
Kто без товарища товарищу товарищ.

Comrades, he's not a comrade to a comrade
Who is a comrade with a comrade.
Comrades, he's a comrade to a comrade,
Who is a comrade without a comrade.