A Declaration of Interdependence?

< A Declaration of Interdependence

1
00:00:01,000 --> 00:00:03,971
Na praznik Dana neovisnosti SAD 2011. pozvali smo

2
00:00:03,971 --> 00:00:09,250
na sudjelovanje u stvaranju kratkog filma o međuovisnosti.

3
00:00:09,500 --> 00:00:13,351
Ilustracije i snimke stigle su nam iz cijelog svijeta.

4
00:00:13,351 --> 00:00:17,084
Evo što je nastalo...

5
00:00:17,084 --> 00:00:28,073
Kada tijekom događaja ljudske povijesti...

6
00:00:28,073 --> 00:00:30,130
postane sve potrebnije

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,500
priznati temeljne osobine

8
00:00:33,500 --> 00:00:38,805
koje nas povezuju,

9
00:00:40,707 --> 00:00:43,177
tada moramo iznova razmotriti

10
00:00:43,177 --> 00:00:49,149
istine koje smatramo očitima.

11
00:00:49,917 --> 00:00:52,454
Da su sva ljudska bića stvorena jednakima

12
00:00:52,454 --> 00:00:53,940
i da su sva međusobno povezana.

13
00:00:53,940 --> 00:00:58,979
Da su sva ljudska bića stvorena jednakima i da su sva međusobno povezana.

14
00:00:58,979 --> 00:01:00,894
Da svi mi dijelimo iste životne težnje:

15
00:01:01,997 --> 00:01:03,030
slobodu

16
00:01:03,730 --> 00:01:04,807
sreću

17
00:01:05,154 --> 00:01:06,154
hranu

18
00:01:06,850 --> 00:01:07,640
vodu

19
00:01:08,068 --> 00:01:09,068
obitavalište

20
00:01:09,799 --> 00:01:11,053
sigurnost

21
00:01:11,850 --> 00:01:13,140
obrazovanje

22
00:01:13,850 --> 00:01:14,977
pravdu

23
00:01:14,977 --> 00:01:16,904
i nadamo se boljoj budućnosti.

24
00:01:17,450 --> 00:01:18,900
Da su naše zajedničko znanje

25
00:01:18,900 --> 00:01:20,000
gospodarstvo

26
00:01:20,000 --> 00:01:22,268
tehnologija i okoliš

27
00:01:22,268 --> 00:01:24,000
u svojoj biti međuovisni.

28
00:01:24,000 --> 00:01:28,375
Međuovisni.

29
00:01:29,289 --> 00:01:33,832
Da je ono što nas tjera dalje kao vrstu

30
00:01:33,832 --> 00:01:36,131
naša radoznalost,

31
00:01:37,477 --> 00:01:40,171
naša sposobnost opraštanja,

32
00:01:41,262 --> 00:01:43,171
naša sposobnost zahvalnosti,

33
00:01:45,205 --> 00:01:47,532
naša hrabrost,

34
00:01:47,532 --> 00:01:50,244
naša želja za povezivanjem.

35
00:01:54,181 --> 00:01:55,775
Da će nam upravo to što dijelimo

36
00:01:55,775 --> 00:01:58,004
u konačnici omogućiti da razvijemo

37
00:01:58,004 --> 00:02:00,395
naš puni zajednički potencijal.

38
00:02:03,857 --> 00:02:06,827
I da iako našim problemima trebamo ozbiljno pristupiti,

39
00:02:07,250 --> 00:02:10,931
nikada sami sebe ne trebamo uzimati previše ozbiljno.

40
00:02:12,199 --> 00:02:15,369
Jer još nešto što nas povezuje

41
00:02:15,369 --> 00:02:17,437
jest naša sposobnost smijanja

42
00:02:17,437 --> 00:02:23,177
i naše nastojanje da učimo iz svojih grešaka.

43
00:02:24,511 --> 00:02:26,379
Jer tako možemo učiti od prošlosti,

44
00:02:27,514 --> 00:02:30,300
razumjeti naše mjesto u svijetu

45
00:02:31,752 --> 00:02:36,400
i iskoristiti naše zajedničko znanje

46
00:02:36,400 --> 00:02:41,361
kako bismo stvorili bolju budućnost.

47
00:02:43,263 --> 00:02:46,255
Možda je došlo vrijeme

48
00:02:46,800 --> 00:02:51,738
da mi kao vrsta

49
00:02:51,738 --> 00:02:56,611
koja se voli smijati,

50
00:02:56,611 --> 00:03:00,651
postavljati pitanja i povezivati se,

51
00:03:01,949 --> 00:03:04,450
učinimo nešto radikalno i istinito.

52
00:03:05,085 --> 00:03:09,389
Stoljećima smo objavljivali neovisnost.

53
00:03:10,845 --> 00:03:12,159
Možda je došlo vrijeme

54
00:03:12,159 --> 00:03:13,887
da mi kao ljudska vrsta

55
00:03:13,887 --> 00:03:16,250
objavimo svoju međuovisnost.

56
00:03:16,250 --> 00:03:25,009
Međuovisnost.

57
00:03:47,556 --> 00:03:52,014
Kako biste objavili svoju međuovisnost...

58
00:03:52,014 --> 00:03:53,750
posjetite www.letitripple.org

59
00:03:53,750 --> 00:03:55,500
posjetite www.letitripple.org

60
00:04:09,449 --> 00:04:16,998
Let it Ripple: Global Films for Mobile Change

1
00:00:01,000 --> 00:00:03,971
On the 4th of July, 2011 we posted a request online

2
00:00:03,971 --> 00:00:09,250
to participate in a short film about interdependence.

3
00:00:09,500 --> 00:00:13,351
Artwork and videos emerged from around the world.

4
00:00:13,351 --> 00:00:17,084
Here is what unfolded...

5
00:00:17,084 --> 00:00:28,073
When in the course of human events...

6
00:00:28,073 --> 00:00:30,130
It becomes increasingly necessary

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,500
to recognize the fundamental qualities

8
00:00:33,500 --> 00:00:38,805
that connect us.

9
00:00:40,707 --> 00:00:43,177
Then we must reevaluate

10
00:00:43,177 --> 00:00:49,149
the truths we hold to be self evident.

11
00:00:49,917 --> 00:00:52,454
That all humans are created equal

12
00:00:52,454 --> 00:00:53,940
and all are connected

13
00:00:53,940 --> 00:00:58,979
That all humans are created equal and all are connected.

14
00:00:58,979 --> 00:01:00,894
That we share the pursuits of life

15
00:01:01,997 --> 00:01:03,030
liberty

16
00:01:03,730 --> 00:01:04,807
happiness

17
00:01:05,154 --> 00:01:06,154
food

18
00:01:06,850 --> 00:01:07,640
water

19
00:01:08,068 --> 00:01:09,068
shelter

20
00:01:09,799 --> 00:01:11,053
safety

21
00:01:11,850 --> 00:01:13,140
education

22
00:01:13,850 --> 00:01:14,977
justice

23
00:01:14,977 --> 00:01:16,904
and hopes for a better future.

24
00:01:17,450 --> 00:01:18,900
That our collective knowledge

25
00:01:18,900 --> 00:01:20,000
economy

26
00:01:20,000 --> 00:01:22,268
technology and environment

27
00:01:22,268 --> 00:01:24,000
are fundamentally interdependent.

28
00:01:24,000 --> 00:01:28,375
Interdependent.

29
00:01:29,289 --> 00:01:33,832
That what will propel us forward as a species

30
00:01:33,832 --> 00:01:36,131
is our curiosity

31
00:01:37,477 --> 00:01:40,171
our ability to forgive

32
00:01:41,262 --> 00:01:43,171
our ability to appreciate

33
00:01:45,205 --> 00:01:47,532
our courage

34
00:01:47,532 --> 00:01:50,244
and our desire to connect.

35
00:01:54,181 --> 00:01:55,775
That these things we share

36
00:01:55,775 --> 00:01:58,004
will ultimately help us evolve

37
00:01:58,004 --> 00:02:00,395
to our fullest common potential.

38
00:02:03,857 --> 00:02:06,827
And whereas we should take our problems seriously

39
00:02:07,250 --> 00:02:10,931
we should never take ourselves too seriously

40
00:02:12,199 --> 00:02:15,369
Because another thing that connects us

41
00:02:15,369 --> 00:02:17,437
is our ability to laugh

42
00:02:17,437 --> 00:02:23,177
and our attempt to learn from our mistakes.

43
00:02:24,511 --> 00:02:26,379
So that we can learn from the past

44
00:02:27,514 --> 00:02:30,300
understand our place in the world

45
00:02:31,752 --> 00:02:36,400
and use our collective knowledge

46
00:02:36,400 --> 00:02:41,361
to create a better future

47
00:02:43,263 --> 00:02:46,255
So perhaps it’s time

48
00:02:46,800 --> 00:02:51,738
that we as a species

49
00:02:51,738 --> 00:02:56,611
who love to laugh

50
00:02:56,611 --> 00:03:00,651
ask questions and connect

51
00:03:01,949 --> 00:03:04,450
do something radical and true.

52
00:03:05,085 --> 00:03:09,389
For centuries we have declared independence

53
00:03:10,845 --> 00:03:12,159
Perhaps it’s now time

54
00:03:12,159 --> 00:03:13,887
that we as humans

55
00:03:13,887 --> 00:03:16,250
declare our interdependence

56
00:03:16,250 --> 00:03:25,009
Interdependence

57
00:03:47,556 --> 00:03:52,014
To declare your Interdependence...

58
00:03:52,014 --> 00:03:53,750
let it ripple [letitripple.org]

59
00:03:53,750 --> 00:03:55,500
let it ripple [letitripple.org] -- declare

60
00:04:09,449 --> 00:04:16,998
Let it Ripple: Global Films for Mobile Change

By Sawyer Steele and Tiffany Shlain