A Declaration of Interdependence?

< A Declaration of Interdependence1
00:00:01,000 --> 00:00:03,971
Mnamo tarehe 4 Julai, 2011 tulichapisha ombi kwenye mtandao

2
00:00:03,971 --> 00:00:09,250
kushiriki katika filamu fupi kuhusu kutegemeana.

3
00:00:09,500 --> 00:00:13,351
Usanii wa michoro na video uliibuka kutoka duniani kote.

4
00:00:13,351 --> 00:00:17,084
Haya ndiyo yalitokea...

5
00:00:17,084 --> 00:00:28,073
Wakati katika mwendo wa matukio ya binadamu ...

6
00:00:28,073 --> 00:00:30,130
Inazidi kuwa muhimu

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,500
kutambua sifa za kimsingi

8
00:00:33,500 --> 00:00:38,805
ambazo zinatuunganisha.

9
00:00:40,707 --> 00:00:43,177
Basi ni lazima tutathmini upya

10
00:00:43,177 --> 00:00:49,149
kauli za ukweli tunazoamini kuwa dhahiri.

11
00:00:49,917 --> 00:00:52,454
Kuwa binadamu wote wameumbwa sawa

12
00:00:52,454 --> 00:00:53,940
na wote wameunganishwa

13
00:00:53,940 --> 00:00:58,979
Kuwa binadamu wote wameumbwa sawa na wote wameunganishwa.

14
00:00:58,979 --> 00:01:00,894
Kwamba tunashiriki kwenye harakati za maisha

15
00:01:01,997 --> 00:01:03,030
uhuru

16
00:01:03,730 --> 00:01:04,807
furaha

17
00:01:05,154 --> 00:01:06,154
chakula

18
00:01:06,850 --> 00:01:07,640
maji

19
00:01:08,068 --> 00:01:09,068
malazi

20
00:01:09,799 --> 00:01:11,053
usalama

21
00:01:11,850 --> 00:01:13,140
elimu

22
00:01:13,850 --> 00:01:14,977
haki

23
00:01:14,977 --> 00:01:16,904
na matumaini ya maisha bora ya baadaye.

24
00:01:17,450 --> 00:01:18,900
Kwamba maarifa yetu ya pamoja

25
00:01:18,900 --> 00:01:20,000
uchumi

26
00:01:20,000 --> 00:01:22,268
teknolojia na mazingira

27
00:01:22,268 --> 00:01:24,000
hutegemeana kimsingi.

28
00:01:24,000 --> 00:01:28,375
Kutegemeana.

29
00:01:29,289 --> 00:01:33,832
Kwamba kile kitakachotusogeza mbele kama aina

30
00:01:33,832 --> 00:01:36,131
ni udadisi wetu

31
00:01:37,477 --> 00:01:40,171
uwezo wetu wa kusamehe

32
00:01:41,262 --> 00:01:43,171
uwezo wetu kutambua vyema

33
00:01:45,205 --> 00:01:47,532
ujasiri wetu

34
00:01:47,532 --> 00:01:50,244
na nia yetu ya kuungana.

35
00:01:54,181 --> 00:01:55,775
Kwamba mambo haya ambayo tunashiriki

36
00:01:55,775 --> 00:01:58,004
hatimaye yatatusaidia kufuka

37
00:01:58,004 --> 00:02:00,395
hadi kwenye uwezo wetu wa jumla kamilifu.

38
00:02:03,857 --> 00:02:06,827
Na ingawa tunapaswa kuchukua matatizo yetu kwa umakini

39
00:02:07,250 --> 00:02:10,931
hatufai kamwe kuchukua nafsi zetu kwa uzito uliopita kiasi

40
00:02:12,199 --> 00:02:15,369
Kwa sababu kitu kingine kinachotuunganisha

41
00:02:15,369 --> 00:02:17,437
ni uwezo wetu wa kucheka

42
00:02:17,437 --> 00:02:23,177
na jitihada yetu ya kujifunza kutokana na makosa yetu.

43
00:02:24,511 --> 00:02:26,379
Ili tuweze kujifunza kutoka kwa mambo yaliyopita

44
00:02:27,514 --> 00:02:30,300
kuelewa nafasi yetu ulimwenguni

45
00:02:31,752 --> 00:02:36,400
na kutumia maarifa yetu ya pamoja

46
00:02:36,400 --> 00:02:41,361
kujenga maisha bora ya baadaye

47
00:02:43,263 --> 00:02:46,255
Kwa hivyo labda huu ndio wakati

48
00:02:46,800 --> 00:02:51,738
wetu kama aina

49
00:02:51,738 --> 00:02:56,611
wanaopenda kucheka

50
00:02:56,611 --> 00:03:00,651
kuuliza maswali na kuungana

51
00:03:01,949 --> 00:03:04,450
kufanya kitu kilicho tofauti kabisa na cha kweli.

52
00:03:05,085 --> 00:03:09,389
Kwa karne nyingi tumetangaza kujitegemea

53
00:03:10,845 --> 00:03:12,159
Labda huu ndio wakati sasa

54
00:03:12,159 --> 00:03:13,887
wetu kama binadamu

55
00:03:13,887 --> 00:03:16,250
kutangaza kutegemeana kwetu

56
00:03:16,250 --> 00:03:25,009
Kutegemeana

57
00:03:47,556 --> 00:03:52,014
Kutangaza Kutegemeana kwako...

58
00:03:52,014 --> 00:03:53,750
ikubalie kufanya viwimbi [letitripple.org]

59
00:03:53,750 --> 00:03:55,500
ikubalie kufanya viwimbi [letitripple.org] -- tangaza

60
00:04:09,449 --> 00:04:16,998
Ikubalie Kufanya Viwimbi: Global Films for Mobile Change

1
00:00:01,000 --> 00:00:03,971
On the 4th of July, 2011 we posted a request online

2
00:00:03,971 --> 00:00:09,250
to participate in a short film about interdependence.

3
00:00:09,500 --> 00:00:13,351
Artwork and videos emerged from around the world.

4
00:00:13,351 --> 00:00:17,084
Here is what unfolded...

5
00:00:17,084 --> 00:00:28,073
When in the course of human events...

6
00:00:28,073 --> 00:00:30,130
It becomes increasingly necessary

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,500
to recognize the fundamental qualities

8
00:00:33,500 --> 00:00:38,805
that connect us.

9
00:00:40,707 --> 00:00:43,177
Then we must reevaluate

10
00:00:43,177 --> 00:00:49,149
the truths we hold to be self evident.

11
00:00:49,917 --> 00:00:52,454
That all humans are created equal

12
00:00:52,454 --> 00:00:53,940
and all are connected

13
00:00:53,940 --> 00:00:58,979
That all humans are created equal and all are connected.

14
00:00:58,979 --> 00:01:00,894
That we share the pursuits of life

15
00:01:01,997 --> 00:01:03,030
liberty

16
00:01:03,730 --> 00:01:04,807
happiness

17
00:01:05,154 --> 00:01:06,154
food

18
00:01:06,850 --> 00:01:07,640
water

19
00:01:08,068 --> 00:01:09,068
shelter

20
00:01:09,799 --> 00:01:11,053
safety

21
00:01:11,850 --> 00:01:13,140
education

22
00:01:13,850 --> 00:01:14,977
justice

23
00:01:14,977 --> 00:01:16,904
and hopes for a better future.

24
00:01:17,450 --> 00:01:18,900
That our collective knowledge

25
00:01:18,900 --> 00:01:20,000
economy

26
00:01:20,000 --> 00:01:22,268
technology and environment

27
00:01:22,268 --> 00:01:24,000
are fundamentally interdependent.

28
00:01:24,000 --> 00:01:28,375
Interdependent.

29
00:01:29,289 --> 00:01:33,832
That what will propel us forward as a species

30
00:01:33,832 --> 00:01:36,131
is our curiosity

31
00:01:37,477 --> 00:01:40,171
our ability to forgive

32
00:01:41,262 --> 00:01:43,171
our ability to appreciate

33
00:01:45,205 --> 00:01:47,532
our courage

34
00:01:47,532 --> 00:01:50,244
and our desire to connect.

35
00:01:54,181 --> 00:01:55,775
That these things we share

36
00:01:55,775 --> 00:01:58,004
will ultimately help us evolve

37
00:01:58,004 --> 00:02:00,395
to our fullest common potential.

38
00:02:03,857 --> 00:02:06,827
And whereas we should take our problems seriously

39
00:02:07,250 --> 00:02:10,931
we should never take ourselves too seriously

40
00:02:12,199 --> 00:02:15,369
Because another thing that connects us

41
00:02:15,369 --> 00:02:17,437
is our ability to laugh

42
00:02:17,437 --> 00:02:23,177
and our attempt to learn from our mistakes.

43
00:02:24,511 --> 00:02:26,379
So that we can learn from the past

44
00:02:27,514 --> 00:02:30,300
understand our place in the world

45
00:02:31,752 --> 00:02:36,400
and use our collective knowledge

46
00:02:36,400 --> 00:02:41,361
to create a better future

47
00:02:43,263 --> 00:02:46,255
So perhaps it’s time

48
00:02:46,800 --> 00:02:51,738
that we as a species

49
00:02:51,738 --> 00:02:56,611
who love to laugh

50
00:02:56,611 --> 00:03:00,651
ask questions and connect

51
00:03:01,949 --> 00:03:04,450
do something radical and true.

52
00:03:05,085 --> 00:03:09,389
For centuries we have declared independence

53
00:03:10,845 --> 00:03:12,159
Perhaps it’s now time

54
00:03:12,159 --> 00:03:13,887
that we as humans

55
00:03:13,887 --> 00:03:16,250
declare our interdependence

56
00:03:16,250 --> 00:03:25,009
Interdependence

57
00:03:47,556 --> 00:03:52,014
To declare your Interdependence...

58
00:03:52,014 --> 00:03:53,750
let it ripple [letitripple.org]

59
00:03:53,750 --> 00:03:55,500
let it ripple [letitripple.org] -- declare

60
00:04:09,449 --> 00:04:16,998
Let it Ripple: Global Films for Mobile Change

By Sawyer Steele and Tiffany Shlain

[edit]