Actions

I Am Three

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cầy
Là lá la la là là lá la la

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

I am three
I go to school
My teacher loves me
Because I do not cry

I do not cry
So my dear mommy
Can harvest the crop
The fruits are yummy

My daddy works
In a factory
My granddad
Plows happily

Мне уже три
Я в детсаду
Там нянечка
Любит меня

Я не плачу
Чтоб мамочка
Фрукты в саду
Нам собрала

Папа мой ходит
На наш завод
Мой дед растит
Наш огород

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Мне 3 года, я хожу детский сад
Няня меня любит так как я не плачу
Не плачь чтобы мама возделывает фрукты
Папа ходит на завод, дед весело пашет
Ла ла ла ла ла ла ла ла ла

  • Virut Tinhyeu - translationI Am Three Cháu lên ba