Píseň májová

< Goethe - Mayfest

Příroda vůkol
plna je vnad!
Zářící slunce!
Líbezný sad!

Na každé větvi
vyráží květ,
tisíce ptactva
slyšeti pět.

Kde kdo je, dýše
radosti dnes.
Země a slunce,
štěstí a ples!

Lásko, ty lásko!
Zlatý máš zor,
jako ty ranní
obláčky z hor!

Tebou je žehnán
všeliký vzlet,
ve vůni květů
celinký svět.

Dívčino, děvo,
lásku mou znáš!
Očko ti plane!
Ráda mne máš!

Jakože skřivan
miluje zpěv,
květina jarní
slunečka zjev;

tak jsi mně milá.
Pro tebe plám,
od tebe radosť,
zmužilost mám,

ku novým zpěvům
s veselou třeští.
Kolik máš lásky,
tolik měj štěstí!Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig,
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd o Sonne
O Glück o Lust!

O Lieb’ o Liebe,
So golden schön,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höhn;

Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blütendampfe
Die volle Welt.

O Mädchen Mädchen,
Wie lieb’ ich dich!
Wie blinkt dein Auge!
Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen
Den Himmels Duft,

Wie ich dich liebe
Mit warmem Blut,
Die du mir Jugend
Und Freud und Mut

Zu neuen Liedern,
Und Tänzen giebst!
Sei ewig glücklich
Wie du mich liebst!