Μια ωραία πεταλούδα

< Greek kid's song - Beautiful ButterflyΜια ωραία πεταλούδα
Μια ωραία πεταλούδα
σ’ένα κήπο μια φορά
καμαρώνει και απλώνει
τα γαλάζια της φτερά

Όλο τον καιρό γυρίζει
Όλο τον καιρό γυρίζει
και τα άνθη χαιρετά
πότε κάθεται στο ένα
πότε φεύγει και πετά

Λάμπουν κόκκινες πιτσίλες
Λάμπουν κόκκινες πιτσίλες
στα γαλάζια της φτερά
λάμπουν κόκκινες πιτσίλες
στα γαλάζια της φτερά

Όταν έρθει ο χειμώνας
Όταν έρθει ο χειμώνας
πέφτει κάτω και ψοφά
κι όταν έρθει καλοκαίρι
ζωντανεύει και πετά

A beautiful butterfly X3
In a garden one day
It boasts and spreads
Its blue wings

It goes round all the time X3
Saying hello to the flowers
One moment it stays on one flower
The other it leaves and flies away

Red splashes are shining X3
On her blue wings
Red splashes are shining
On her blue wings

When winter comes X3
It falls down and dies
When summer comes
It comes alive and flies

By Amalia Mouzou

A beautiful butterfly X3
In a garden one day
Is proud and spreadsits
Its azure wings

It goes about all the time X3
It greets the flowers.
One moment it stops at one
The next moment it leaves and flies away.

Red spots shine X3
On its azure wings
Red spots shine
On its azure wings

When winter comes X3
It falls down and dies.
And when summer comes
It comes back to life and flies.

By Helle Jacobsen

A beautiful butterfly
A beautiful butterfly
In a garden one day
It boasts and spreads
Its blue wings

It goes round all the time
It goes round all the time
Saying hello to the flowers
One moment it stays on one flower
The other it leaves and flies away

Red splashes are shining
Red splashes are shining
On her blue wings
Red splashes are shining
On her blue wings

When winter comes
When winter comes
It falls down and dies
When summer comes
It comes alive and flies


Butterfly, you are so beautiful
Butterfly, you are so beautiful
Butterfly, you are so beautiful
Your blue wings
You boast and spread
In the garden
Your blue wings

You go round and you go round
You go round and you go round
You say hello to the flowers
And because there're many flowers
You go round and you go round

Your red splashes are so shiny
Your red splashes are so shiny
On your blue wings they are shining
Your red splashes are so shiny
On your blue wings they are shining

When winter comes to our garden
When winter comes to our garden
When winter comes to our garden
You fall down and die
When summer comes to our garden
You come alive and fly

[edit]