Гэй, славяне

< Hey, SlavsПомогите найти правильное видео!
Гэй, славяне, ў нашым сэрцы
Дзядоў нашых мова,
Пакуль яно ў грудзях б’ецца
За народ з любоўю.

Жыве, жыве дух славянскі,
Хай жыве вякамі.
Нам дарэмна з пекла грозіць
Д’ябал кайданамі.

Хай ўшчэнт разаб’юцца муры,
Мора разальецца,
Хай вакол усё валіць бура,
Зямля хай трасецца.

Родны край наш мы ніколі
У бядзе не кінем.
Здраднік сваёй бацькаўшчыны
Ў пекле хай загіне.

Пераклад П. Жумара

==Лацініца==
Hej, słavianie, ŭ našym sercy
Dziadoŭ našych słovy,
Pakul jano ŭ hruzdjach bjecca
Za narod ź luboŭju.

Žyvie, žyvie duch słavianski,
Chaj žyvie viakami.
Nam daremna ź piekła hrozić
Djabał kajdanami.

Chaj ŭščent razabjucca mury,
Mora razaljecca,
Chaj vakoł usio vałić bura,
Ziamla chaj trasiecca.

Rodny kraj naš my nikołi
Ŭ biadzje nie kiniem.
Zdradnik svajoj baćkaŭščyny
Ŭ piekle chaj zahinie.

Hej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
Bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
Proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
Na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
Toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
Toho Parom zmetie.

I nechže sa aj nad nami
Hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
A zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
Ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
Kto odstúpi zradne!

[edit]