Хей, славяни

< Hey, Slavs

Помогите найти правильное видео!
Хей, славяни, все още е жив
духът на нашите предци
Докато сърцето за народа бие
на техните наследници.

Жив е, жив е духът славянски
ще живее с векове,
Не ни плашат ни бездни адски,
нито огнените гръмове.

Нека сега и над нас
със буря всичко да се разнесе
Скала се пука, дъбът се цепи,
земята нека се разтресе.

Ние стоим твърдо
Като крепост.
Проклет да е предателят
на своето отечество!

Hej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
Bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
Proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
Na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
Toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
Toho Parom zmetie.

I nechže sa aj nad nami
Hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
A zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
Ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
Kto odstúpi zradne!