Гий Славляне

< Hey, Slavs

Помогите найти правильное видео!
Гий Славляне, ищи жиє
дух нашых дідôв !
Кой за нарôд сирцё биє
йих вірных сынôв !

Живи, живи дух Славлянськый
живи лем вікамы !
Нам нестрашны бездны адськы
прокляты бісамы !

Нич ся трафит кой над намы
ся буря рознесе,
Стіна пукне, дуб ся зломит
зимля ся розтресе

Стойиме сьме, постояны
гикой йсі скалины !
Проклят буде, уддаватиль
своєй утцюзнины !

Hej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
Bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
Proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
Na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
Toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
Toho Parom zmetie.

I nechže sa aj nad nami
Hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
A zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
Ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
Kto odstúpi zradne!