Hej, Slováci

< Hey, SlavsHej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
Bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
Proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
Na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
Toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
Toho Parom zmetie.

I nechže sa aj nad nami
Hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
A zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
Ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
Kto odstúpi zradne!

Hey, Slavs, it still lives
the word (spirit) of our grandfathers
As long as the heart of their sons
beats for our nation.

It lives, it lives the Slavic spirit,
It will live for centuries!
Vainly threatens the abyss of Hell
and the fire of the thunder.

Let everything above us now
be shattered by a storm wind (Bura).
The cliff cracks, the oak breaks,
Let the earth quake.

We stand firmly
like the mountains,
Damned be the traitor
of his homeland!

[edit]