Гей, Слов'яни

< Hey, SlavsПомогите найти правильное видео!
Гей, слов’яни, наше слово
Піснею лунає
І не стихне, доки серце
За народ страждає

Дух слов’янський живе вічно
В нас він не погасне
Злої сили біснування
Проти нас завчасне

Наше слово дав Господь нам
На те Його воля
Хто примусить пiсню нашу
Змовкнути у полі?

Проти нас хоч світ повстане
Але нам те марно
З нами Бог наш, хто не з нами-
Згине той безславно.

Hej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
Bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
Proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
Na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
Toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
Toho Parom zmetie.

I nechže sa aj nad nami
Hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
A zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
Ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
Kto odstúpi zradne!

[edit]