ΚΑΙΓΟΜΑΙ

< Lumen - Burn

Για ποιό λόγο να φωνάξουμε,όταν κανείς δεν ακούει,τι λέμε?
Μου φαίνεται έχει περάσει καιρός από τότε που ήμασταν ζωντανοί-έχουμε πιάσει φωτιά και αργά αργά θα καούμε.
Όταν είμαστε πολλόι ξεκινάει η φωτιά,
Και οι πόλεις μοιάζουν με κρεματόρια και αγορές,
Και όλοι έχουν συνηθίσει τίποτα να μην παρατηρούν...
Όταν δεν σε ακούνε,για ποιό λόγο να φωνάξεις?

Μπορούμε να σιωπήσουμε,
Μπορούμε να τραγουδήσουμε,
Μπορούμε να μείνουμε ακίνητοι ή να τρέξουμε,
Αλλά έτσι κι αλλιώς να καούμε...
Τεράστια μπλε φάλαινα
Δεν μπορεί να σκίσει το δίχτυ.
Να παραδοθούμε ή όχι,
Αλλά έτσι κι αλλιώς να καούμε!

Και ξανά ο ουρανός κλείνει μέσα του λέξεις και σύρματα,
Και ξανά βρέχει ο ουρανός σε μας απαντήσεις και νερό,
Και αν ξαφνικά άρχισες κάτι να καταλαβαίνεις,
Και από διαίσθηση ήθελες να φωνάξεις,
Εμπρός,φώναξε! Αλλά μπορεί να μην σε καταλάβουν:
Κανείς απ'αυτούς δεν θέλει ν' αλλάξει τίποτα.

Μπορείς να σιωπήσεις,
Μπορείς να τραγουδήσεις,
Μπορείς να μείνεις ακίνητος ή να τρέξεις,
Αλλά έτσι κι αλλιώς να καείς...
Τεράστια μπλε φάλαινα
Δεν μπορεί να σκίσει το δίχτυ.
Να παραδοθείς ή όχι,
Αλλά έτσι κι αλλιώς να καείς!

Μπορούμε να σιωπήσουμε,
Μπορούμε να τραγουδήσουμε,
Μπορούμε να μείνουμε ακίνητοι ή να τρέξουμε,
Αλλά έτσι κι αλλιώς να καούμε...
Να καείς,αλλά να μην αποκαείς
Αλλιώς η ζωή θα είναι βαρετή
Να καείς,αλλά να μην αποκαείς
Να καείς για να λάμψεις...

Зачем кричать, когда никто не слышит, о чём мы говорим?
Мне кажется, что мы давно неживы - зажглись и потихоньку догорим.
Когда нас много начинается пожар,
И города похожи на крематорий и базар,
И все привыкли ничего не замечать...
Когда тебя не слышат, для чего кричать?

Мы можем помолчать,
Мы можем петь,
Стоять или бежать,
Но всё равно гореть...
Огромный синий кит
Порвать не может сеть.
Сдаваться или нет,
Но всё равно гореть!

И снова небо замыкает на себя слова и провода,
И снова с неба проливаются на нас ответы и вода.
И если ты вдруг начал что-то понимать,
И от прозрений захотелось заорать,
Давай, кричи! Но тебя могут не понять:
Никто из них не хочет ничего менять.

Ты можешь замолчать,
Ты можешь петь,
Стоять или бежать,
Но все равно гореть...
Огромный синий кит
Порвать не может сеть.
Сдаваться или нет,
Но всё равно гореть!

Мы можем помолчать.
Мы можем петь,
Стоять или бежать,
Но все равно гореть.
Гори, но не сжигай,
Иначе скучно жить,
Гори, но не сжигай,
Гори, чтобы светить...