Actions

Склад ВА

Поиграем с буквами! В - А - ВА

Ваза - ВА
Два - ВА
Самосвал - ВА
Экскаватор - ВА

Нужно в костёр наш побросить дрова.
Скоро читать будем сами слова.
Знаешь, один плюс один будет два.
А у принцесс до земли рукава.

Zadanie sklad VA1.png

Zadanie sklad VA2.png
Zadanie sklad VA3.png
Азбука Маршака - Буква А Marshak's Alphabet - Letter А
Азбука Маршака - Буква Б Marshak's Alphabet - Letter Б
Азбука Маршака - Буква В Marshak's Alphabet - Letter В
Азбука Маршака - Буква Г Marshak's Alphabet - Letter Г
... further results