Jak zainstalować polską klawiaturę

< Polish keyboard
 • AltGr+Aą
 • AltGr+Cć
 • AltGr+Eę
 • AltGr+Lł
 • AltGr+Nń
 • AltGr+Oó
 • AltGr+Sś
 • AltGr+Xź
 • AltGr+Zż

Nauczycielka: Jeżeli poważnie myślisz o nauce języka polskiego powinieneś zainstalować polską klawiaturę.

Uczeń: Mam tyle rzeczy na moim komputerze!

Nauczycielka: Jak możesz rozpocząć pisanie w języku polskim na klawiaturze? Nie zajmie to dużo pamięci i jest niezbędne.

Jak zmienić język klawiatury

Ile języków masz na swojej klawiaturze? Jeżeli aktywowałeś więcej niż jeden język:

 1. Znajdź ikonkę Pasek językowy - Jest ona w zasobniku paska zadań, w dolnej części twojego pulpitu, trochę na lewo od ustawień dźwięku, zegara, itd., na przykład EN jak w słowie 'English'
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki aby ujrzeć listę aktywowanych języków
 3. Wybierz język którego potrzebujesz E-smile.png lub użyj skrutów klawiatury

Jeśli nie aktywowałeś więcej niż jednego języka na swojej klawiaturze, ikonka paska języka nie pojawi się na twoim puplicie.

Zainstaluj kolejny język

Windows 7

 1. StartPanel sterowaniaIkona ustawień regionu i językaKarta Klawiatury i językiZmień klawiaturyDodaj
 2. Wybierz język i układ klawiatury na dany język
 3. Odznacz Pokarz więcej aby zobaczyć więcej ustawień układu klawiatury
 4. Wybierz Układ klawiatury pod językiem, następnie kliknij przycisk Podgląd aby umorzliwić przetestowanie nowego układu klawiatury

Windows XP

 1. StartPanel sterowaniaStartUstawieniaPanel sterowania
 2. Podwójnie kliknij na Opcje językowe i regionalne
 3. Zakładka językiSzczegóły pod Usługi tekstowe i języki
 4. Dodaj pod Zainstalowane uługi następnie wybierz porządany język oraz odpowiedni układ klawiatury
 5. Kliknij Pasek językowy pod Preferencje aby skonfigurować ustawienia Paska języka

Zainstaluj kolejny język jeśli posiadasz już przynajmniej dwa języki

 1. Znajdź ikonkę Pasek języka
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Pasek języka
 3. Kliknij na Ustawienia lewym przyciskiem myszy
 4. Dodaj następny język poprzez kliknięcie na słowie Dodaj
 5. Kliknij OK
 6. Kliknij Zastosuj oraz OK - może się nie pokazać, w zależnosci od wersji twojego oprogramowania
 7. Kliknij z dala od tego okienka,
 8. Kliknij Dodaj języki
 9. Wybierz nowy język poprzez kliknięcie na małej ikonce język lewym przyciskiem myszy

[1][2][3]


  
Template:Tc
 • AltGr+Aą
 • AltGr+Cć
 • AltGr+Eę
 • AltGr+Lł
 • AltGr+Nń
 • AltGr+Oó
 • AltGr+Sś
 • AltGr+Xź
 • AltGr+Zż

  
Nauczycielka: If you are serious about learning Polish you should install a Polish keyboard.


Uczeń: I have so much stuff on my computer already!

Nauczycielka: How can you start touch typing Polish? It won't take a lot of space and you need it.

How to change keyboard language


How many languages are on your keyboard? If you have activated more than one language:

 1. Find Language Bar icon - It is in the taskbar notification area, at the bottom of your computer screen, a bit left from the sound, clock, etc., for example EN for English
 2. Click with the right mouse key and you will see the other activated languages
 3. Choose the one you need by clicking on it or use keyboards shortcuts

If you haven't activated more than one language Language Bar icon won't appear on the screen.
Install another languageWindows 7


 1. StartControl PanelRegion and Language iconKeyboards and Languages tabChange keyboardsAdd
 2. Select the language and the keyboard layout for that language
 3. Check the Show More box to see more keyboard layout options
 4. Select Keyboard layout under a language and click on the Preview button to see a preview of the keyboard layout


Windows XP


 1. StartControl PanelStartSettingsControl Panel
 2. Double-click Regional and Language Options
 3. Languages tabDetails under Text Services and Input Languages
 4. Add under Installed Services and then select the language and the keyboard layout for that language
 5. Click Language Bar under Preferences to configure the settings for the Language Bar

 

Install another language if you have already at least two languages


 1. Find Language Bar icon
 2. Click on Language Bar icon with the right mouse key
 3. Click on Settings with the left mouse key
 4. Add a language by clicking on the word Add
 5. Click OK
 6. Click Apply and OK - might not appear, it depends on the version of your software
 7. Click away from the window,
 8. Click Add languages
 9. Choose the new language by clicking on the small icon language on the screen with the left mouse key