Св. Мамант

< SV1 - St. Mamas


0:00
Хорът на Сретенския манастир пее псалм 33:
0:04
Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми.
0:13
Здравейте. Аз съм сестра Васа
0:17
и смятам да пия кафе преди да отида на работа,
0:21
тук в гр. Виена, Австрия,
0:24
не, няма кенгура
0:26
в Австрия.
0:30
Обичам кафето черно, всъщност.
0:31
Имам слабост към черното, както виждате.
0:35
Така че, преди да отида на работа също искам да си взема дневната доза
0:38
от църковния календар. Нека да разгледаме
0:41
заедно, какво става
0:45
през тази първа седмица на септември. Когато казвам
0:49
първата седмица на септември, тези от нас, които
0:52
спазват стария календар ще пресметнат, както и ние...
0:55
добавяйки неприятното число 13.
0:58
Има много светии,
1:02
както знаете, които са отбелязани в църковния календар всеки ден.
1:06
Но аз просто ще избера един светия
1:09
от тази първа седмица на септември, - съвсем случайно,
1:13
за да съм честна, - и ще поразмисля върху живота на този светия,
1:17
преди да отида на работа днес. И така, както гледам в моя
1:21
календар, забелязвам на 2. септември
1:25
свети мъченик Мамант.
1:28
Мамант бил петнадесетгодишно
1:32
момче и умрял мъченически през 275г.
1:36
Както можете да видите, той изглежда доста екзотично,
1:39
изобразен на иконата си яздещ лъв.
1:43
Сега, когато виждаме този
1:46
екзотичен светия от толкова далечно минало -
1:50
от 3-ти век - много от нас
1:53
може да си задават въпроса: Какъв е смисълът?
1:57
И наистина, какъв евентуално може да бъде смисълът
2:01
за моя съвременен християнски живот,
2:04
за моето призвание да водя живот в Христос в настоящия ден;
2:08
за мен, например, в голям
2:11
европейски град? Какво може този мъченик от 3-ти век,
2:15
15-годишен, как той може да допринесе за моята вяра?
2:19
Това е добър въпрос.
2:22
Така че бих искала да дам отговор на него, преди да продължим с този светия.
2:31
Различните събития и личности,
2:33
отбелязани във всеки ден от църковния календар
2:37
ми показват, на първо място, че Църквата
2:41
има история. Това е освобождаващ факт в много отношения,
2:45
ако поразмислим. Така че, нека да поразмислим.
2:49
В днешно време,
2:52
като член на Христовата Църквата, аз съм част
2:55
от тази история, така че не съм сама.
2:59
Всеки от нас, в собственото си призвание да води живот в Христос днес,
3:03
се оказва заобиколен от много християни,
3:07
в действителност - съвременни християни, християни от миналите векове
3:12
и епохи; от различни географски региони,
3:15
култури, сфери на живота и т.н., и т.н.
3:19
Да се свържем с това голямо множество
3:22
и изобилие от личности и култури в днешно време
3:26
представлява живата традиция.
3:30
Чрез живата традиция като Църква ние сме мотивирани
3:33
и информирани за нашето бъдеще, като си спомняме нашето минало
3:37
днес. Така че, традицията включва
3:40
минало, настояще и бъдеще. Три части.
3:44
Нито една част, нито две части, но всичките три:
3:47
минало, настояще и бъдеще. Ние,
3:50
като Църква, сме много по-разпространени и по-интересни,
3:54
всъщност, от различните мании и
3:58
тревоги от съвремието ни,
4:01
от нашето настояще. Нашето настояще понякога
4:05
изглежда като че ли е вечно, сякаш нещата, както съществуват днес
4:10
е начинът, по който те винаги са съществували, или дори начинът, по който винаги трябва да бъдат.
4:14
Но в действителност настоящето
4:18
не е вечно, защото Църквата има
4:22
история, както виждате. И тази история
4:25
и познаването на историята ни освобождава
4:28
от тиранията на настоящето.
4:35
Имайки предвид всичко това, сега нека се върнем
4:37
на младия мъченик св. Мамант. Родителите му,
4:41
Теодот и Руфина, били християни,
4:45
а също и патриции, което означава, че били от римските благородници.
4:49
Те живеели в Мала Азия, в Пафлагония,
4:52
в град Гангра, указан тук
4:55
с червено кръгче и стрелка. И двамата родители били пратени в затвора,
5:00
защото били християни. Те били затворени
5:03
в град Кесария в Кападокия,
5:06
югоизточно от Пафлагония, също в Мала Азия,
5:10
посочена тук с жълтата стрелка и кръгче.
5:14
И двамата родители на Мамант умрели в затвора,
5:18
майката на Мамант след преждевременното му раждане
5:21
в затвора. Като сирак той бил
5:25
отгледан в християнската вяра от богата християнка,
5:32
на име Амия. Тя го нарекла Мамант,
5:35
след като той произнесъл първата си дума, всъщност доста късно,
5:39
на 5-годишна възраст и тази първа дума била
5:42
"мама". Като момче Мамант бил усърден в учението,
5:47
много интелигентен и ревностен за християнската си вяра.
5:51
Казва се, че той
5:55
обърнал много от неговите приятели езичници към християнството,
5:58
и накрая бил изправен пред властите, защото
6:02
той правел това съвсем открито. Това станало по времето на римския император Аврелиан,
6:08
който царувал между 270 и 275г. Аврелиан,
6:13
въпреки че управлявал доста кратко, само пет години,
6:17
успял да обедини Римската империя
6:20
изцяло на изток и запад, с което сложил край
6:23
на т.нар. Криза на 3-ти век. Затова той е наречен
6:28
"Реститутор орбис" -
6:31
Възстановител на света.
6:33
Аврелиан е първият римски император, който официално бил наречен "деус",
6:37
"бог", в официални правителствени документи.
6:40
Той бил приветстван с "деус ет доминус натус",
6:44
"бог и роден владетел." Що се отнася до религиозната му
6:48
политика, Аврелиан бил реформатор. Той засилил
6:53
позициите на Бога-Слънце, Сол Инвиктус,
6:56
като основно божество в Римския пантеон. Аврелиан, изглежда, следвал
7:01
принципа
7:02
"един бог, една империя," по-късно приет напълно
7:06
от император Константин чрез Бога на християните.
7:10
Аврелиан не обявил официално за незаконни
7:13
всички други богове, но християнските историци говорят за гонения,
7:19
както в историята за св. Мамант по време на управлението
7:22
на Аврелиан. Така Мамант бил изправен пред властите,
7:26
както казах, и накрая той дори бил изправен пред
7:30
самия император, Аврелиан,
7:34
защото Мамант бил римски благородник. Така че той бил разпитан,
7:39
жестоко измъчван и за известно време
7:43
освободен по чудесен начин, когато той
7:46
в действителност отишъл в пустинята,
7:50
в планините извън Кесария в уединение
7:54
и се посветил за това време на молитва
7:57
и пост. В пустинята той не бил нападан от
8:01
диви животни, а те му служели.
8:04
Накрая Мамант бил намерен от властите
8:08
и върнат обратно в града, където той се появил
8:12
при портите на града придружен от лъв.
8:15
Ето защо той е изобразен придружаван от лъв, а понякога и от други животни,
8:21
на неговите икони. Така той отново бил измъчван,
8:25
отново отказал да се отрече от Христа и
8:28
умрял през 275г. като мъченик.
8:31
(Мисъл на деня) И сега
8:35
една мисъл за днес за живота на св. Мамант.
8:39
Той бил тийнейджър и на 15-годишна възраст,
8:44
когато желанието да бъдеш като всички останали
8:47
е огромно, както всички знаем, той не се страхувал
8:51
да бъде себе си. За да сте сигурни,
8:54
той вършил нормални неща като всички останали: той получил образование,
8:58
следвал и си пишел домашното. Той имал приятели
9:02
и се грижел за тях. Може би той бил и атлетичен
9:05
и спортувал. Все пак той яздел лъвове...
9:11
Това не е точно спорт, който препоръчвам
9:14
в това шоу. Но след всичко това,
9:19
той бил християнин. Това била неговата самоличност.
9:23
Той се идентифицирал с Христос
9:26
и тази самоличност не подлежала на промяна,
9:29
когато тя била оспорена от най-известните
9:33
и влиятелни хора на своето време.
9:36
Така че, това е нашата Мисъл на деня,
9:40
и нашият Светия на седмицата:
9:44
Св. Мамант, дами и господа! Благодаря.

0:00
Sretensky Monastery choir sings:
0:04
I shall praise the Lord at every hour...
0:13
Hello. I'm Sister Vassa
0:17
and I'm having my coffee before going to work
0:21
here in the city of Vienna in Austria
0:24
no kangaroos
0:26
in Austria.
0:30
I like my coffee black, actually.
0:31
I have this thing for black, as you see.
0:35
So, before I go to work I also like to get my daily dose
0:38
of the church calendar. Let's take a look,
0:41
together, at what's going on
0:45
on this first week in September. When I say
0:49
the first week in September, those of us on the
0:52
Old Calendar will do our math, as we do...
0:55
involving the awkward number 13.
0:58
There are lots of saints,
1:02
as you know, being celebrated in the church calendar every day.
1:06
But I'm just going to select one saint
1:09
from this first week in September, - quite randomly,
1:13
to tell you the truth, - and reflect on this saint's life
1:17
before I go to work today. So as I'm looking in my
1:21
calendar, I notice that on the 2nd of
1:25
September there is the holy martyr Saint
1:28
Mamas. Mamas was a fifteen year old
1:32
boy, and was martyred in the year 275.
1:36
You can see he looks very exotic,
1:39
depicted on his icon riding a lion.
1:43
Now when we see this
1:46
exotic saint from such a distant past -
1:50
from the 3rd century - many of us
1:53
might be asking ourselves the question: What's the point?
1:57
Indeed, what can possibly be the point
2:01
for my modern-day Christian life,
2:04
for my present-day vocation to lead a life in Christ;
2:08
(for) me, for example, in a large
2:11
European city? What can this martyr from the 3rd century, century
2:15
a 15-year-old, how can he inform my faith?
2:19
This is a good question.
2:22
So I would like to reflect on that before we go on about this saint.
2:31
The various events and personalities
2:33
commemorated in the church calendar today on a daily basis
2:37
indicate to me, first of all, that the Church
2:41
has a history. This is a liberating fact on many levels,
2:45
if we think about it. So let's think about it.
2:49
Today,
2:52
as a member of the Church of Christ, I am part
2:55
of this history, so I am not alone.
2:59
Each of us, in his or her own calling to lead a life in Christ today,
3:03
finds ourselves in the company of many, many Christians,
3:07
as it happens. - Christians of today, of past centuries
3:12
and epochs; of various geographical regions,
3:15
cultures, walks of life, etc., etc.
3:19
Connecting with this great multitude
3:22
and variety of personalities and cultures on a daily basis today
3:26
means living Tradition.
3:30
By living Tradition as church we are motivated
3:33
and informed for our future by remembering our past
3:37
today. So, Tradition involves
3:40
past, present, and future. Three parts.
3:44
Not one part, not two parts, but all three:
3:47
past, present, and future. We,
3:50
as Church, are much broader and more interesting,
3:54
actually, than the particular obsessions and
3:58
concerns of our modern day,
4:01
of our present. Our present sometimes
4:05
imagines itself to be eternal, as if the way things are today
4:10
is the way they always were, or even the way they always must be.
4:14
But the fact is that the present
4:18
is not eternal, because the Church has
4:22
a history, you see. And that history,
4:25
and awareness of that history liberates
4:28
us from the tyranny of the present.
4:35
With all that in mind, now let's get back
4:37
to the young martyr St. Mamas. His parents,
4:41
Theodotus & Rufina, were Christians
4:45
and also patricians, meaning Roman nobility.
4:49
They lived in Asia Minor, in Paphlagonia,
4:52
in the city of Gangra, indicated here
4:55
with the red circle and arrow. Both parents were imprisoned
5:00
because they were Christians. They were imprisoned
5:03
in the city of Caesarea in Cappadocia,
5:06
southeast of Paphlagonia, also in Asia Minor,
5:10
indicated here by the yellow arrow and circle.
5:14
Both of Mamas's parents died in prison,
5:18
Mamas's mother after giving birth prematurely
5:21
to Mamas in prison. He was
5:25
brought up as an orphan in the Christian faith by a wealthy Christian woman
5:32
named Ammia. She called him Mamas
5:35
after he uttered his first word, actually rather late,
5:39
at age 5, and that first word was
5:42
"mama." As a boy Mamas was diligent in his studies,
5:47
very intelligent, and zealous about his Christian faith.
5:51
It is reported that he
5:55
would convert many of his pagan friends to Christianity,
5:58
and was finally brought before the authorities, because
6:02
he did this very openly. This was at the time of the Roman Emperor Aurelian,
6:08
who reigned from 270 to 275. Aurelian,
6:13
though he ruled very shortly, only five years,
6:17
managed to reunite the Roman Empire
6:20
in its entirety in East and West, bringing to an end
6:23
what is called The Crisis of the 3rd Century. So he was called
6:28
the "Restitutor orbis," -
6:31
Restorer of the world.
6:33
Aurelian was the first Roman Emperor to be officially called "deus,"
6:37
"god," in official government documents.
6:40
He was hailed "Deus et dominus natus,"
6:44
"God and born ruler." Concerning his religious
6:48
politics, Aurelian was a reformer. He strengthened
6:53
the position of the Sun-god, Sol Invictus,
6:56
as the main divinity up the Roman pantheon. Aurelian seems to have followed
7:01
the principle
7:02
"one god, one empire," later adopted in full
7:06
by Emperor Constantine under the God of the Christians.
7:10
Aurelian did not officially outlaw
7:13
all the other gods, but Christian historians do report persecutions
7:19
such as the story of St. Mamas during the reign
7:22
of Aurelian. So Mamas was brought before the authorities,
7:26
like I said, and eventually he was even brought before
7:30
the Emperor himself, Aurelian,
7:34
because Mamas was of the Roman nobility. So he was was questioned
7:39
tortured severely, and for a time
7:43
miraculously released, when he
7:46
actually went into the wilderness,
7:50
into the mountains outside Caesarea into seclusion,
7:54
and dedicated himself for that time to prayer
7:57
and fasting. In the wilderness he wasn't harmed by
8:01
wild animals, who served him.
8:04
Eventually Mamas was summoned
8:08
back into the city by the authorities, and he showed up
8:12
at the city gates accompanied by a lion.
8:15
That's why he's depicted accompanied by a lion, and sometimes other animals,
8:21
on his icons. So he was again tortured,
8:25
again refused to deny Christ, and
8:28
died in the year 275 as a martyr.
8:31
Now...
8:35
one thought for today on St. Mamas's life.
8:39
He was a teenager,and at age 15,
8:44
when the pressure to be like everyone else
8:47
is enormous, as we all know, he was not afraid
8:51
to be himself. To be sure,
8:54
he did normal things like everyone else: he got an education,
8:58
he studied, and did his homework. He had friends
9:02
and cared for them. Perhaps he was athletic
9:05
and did sports. Okay so he rode lions...
9:11
That's not exactly a sport I recommend
9:14
on this show. But the bottom line for him was -
9:19
he was a Christian. That was his identity.
9:23
He identified himself with Christ,
9:26
and this identity was not negotiable
9:29
when it was challenged by the most famous
9:33
and powerful men of his time.
9:36
So, that's our Thought for the Day,
9:40
and our Saint of the Week:
9:44
St. Mamas, everyone! Thank you.

[edit]