Sf. Mamas

< SV1 - St. Mamas


0:00
Corul de la mănăstirea Sretensky cântă:
0:04
Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea ...
0:13
Bună ziua. Eu sunt sora Vassa
0:17
și îmi beau cafeaua înainte de a merge la serviciu
0:21
aici, în orașul Viena, în Austria.
0:24
Nu sunt canguri
0:26
în Austria.
0:30
Îmi place cafeaua neagra, de fapt.
0:31
După cum vedeți, îmi cam place negrul.
0:35
Așadar, înainte de a merge la serviciu îmi place să îmi iau și doza zilnică
0:38
de calendar bisericesc. Să aruncăm o privire
0:41
împreună la ceea ce se întâmplă
0:45
în această prima săptămână din septembrie. Când spun
0:49
prima săptămână din septembrie, cei dintre noi care suntem pe
0:52
calendarul vechi trebuie să ne facem calculele...
0:55
implicând numărul ciudat 13.
0:58
O mulțime de sfinți,
1:02
după cum știți, sunt sărbătoriți în calendarul bisericesc în fiecare zi.
1:06
Dar eu voi selecta un singur sfânt
1:09
din aceasta prima săptămână din septembrie, - ales destul de aleatoriu,
1:13
trebuie să recunosc, - și voi reflecta asupra vieții acestui sfânt
1:17
înainte de a merge la serviciu azi. Deci, mă uit
1:21
în calendar și observ că pe data de
1:25
2 septembrie este sfântul martir
1:28
Mamas. Mamas era un băiat de cincisprezece ani
1:32
și a fost martirizat în anul 275.
1:36
Puteți vedea că arată foarte exotic,
1:39
reprezentat pe icoana lui călare pe un leu.
1:43
Acum, când vedem acest
1:46
sfânt exotic dintr-un trecut atât de îndepărtat -
1:50
din secolul al 3-lea - mulți dintre noi
1:53
s-ar putea să ne punem întrebarea: La ce ne folosește?
1:57
Într-adevăr, la ce îmi folosește
2:01
pentru viața mea de creștin modern,
2:04
pentru vocația mea de a duce o viață în Hristos astăzi;
2:08
(pentru) mine, de exemplu,într-un mare
2:11
oraș european? Ce poate face acest martir din secolul al 3-lea pentru mine,
2:15
un băiat de 15 de ani, cum poate el să informeze credința mea?
2:19
Aceasta este o întrebare bună.
2:22
Prin urmare aș dori să reflectez asupra acestei întrebări înainte de a vorbi despre acest sfânt.
2:31
Diversele evenimente și personalități
2:33
comemorate zilnic în calendarul bisericesc de astăzi
2:37
îmi arată, în primul rând, că Biserica
2:41
are o istorie. Acesta este un fapt eliberator pe mai multe niveluri,
2:45
dacă stăm să ne gândim. Așa că haideți să ne gândim.
2:49
Astăzi
2:52
ca membră a Bisericii lui Hristos, eu fac parte
2:55
din această istorie, așa că nu sunt singură.
2:59
Fiecare dintre noi, în propria sa chemare de a duce o viață în Hristos astăzi,
3:03
se găsește de fapt în compania a multor, multor creștini,
3:07
- Creștini de astăzi, din secolele și epocile trecute
3:12
din diferite regiuni geografice,
3:15
culturi, medii sociale, etc, etc
3:19
A te conecta cu această mare mulțime
3:22
și varietate de personalități și culturi pe o bază zilnică
3:26
înseamnă să trăiești tradiția.
3:30
Trăind Tradiția ca biserică suntem motivați
3:33
și informați despre viitorul nostru reamintindu-ne de trecutul nostru
3:37
azi. Așadar, Tradiția presupune
3:40
trecut, prezent și viitor. Trei părți.
3:44
Nu o parte, nu două părți, ci toate trei:
3:47
trecut, prezent și viitor. Noi,
3:50
ca Biserică, suntem mult mai extinși și mai interesanți,
3:54
de fapt, decât obsesiile și
3:58
preocupările zilelor noastre,
4:01
ale prezentului. Prezentul, uneori,
4:05
își imaginează a fi veșnic, de parcă modul în care lucrurile sunt astăzi
4:10
este modul în care acestea au fost mereu, sau chiar modul în care întotdeauna trebuie să fie.
4:14
Dar fapt este că prezentul
4:18
nu este etern, deoarece Biserica are
4:22
o istorie, după cum vedeți. Și această istorie,
4:25
precum și faptul că suntem conștienti de această istorie, ne eliberează
4:28
de tirania prezentului.
4:35
Cu toate acestea în minte, să ne întoarcem acum
4:37
la tânărul martir Sfântul Mamas. Părinții lui,
4:41
Teodot & Rufina, erau creștini
4:45
și, de asemenea, patricieni, adică făceau parte din nobilimea romană.
4:49
Ei au trăit în Asia Mică, în Paflagonia,
4:52
în orașul Gangra, indicat aici
4:55
cu un cerc roșu și o săgeata. Ambii părinți au murit în închisoare,
5:00
pentru că erau creștini. Ei au fost închiși
5:03
în orașul Cezareea, în Capadocia,
5:06
la sud-est de Paflagonia, de asemenea în Asia Mică,
5:10
indicat aici cu o săgeata galbenă și un cerc.
5:14
Ambii părinți ai lui Mamas au murit în închisoare,
5:18
mama lui Mamas dupa ce l-a născut prematur
5:21
pe Mamas în închisoare. El a fost
5:25
crescut ca un orfan în credința creștină de către o femeie creștină bogată
5:32
numită Ammia. Ea l-a numit Mamas
5:35
după ce el a rostit primul său cuvânt, de fapt destul de târziu,
5:39
la varsta de 5 ani, și primul cuvânt a fost
5:42
"mama." Mamas a fost sârguincios în studiile sale,
5:47
foarte inteligent, și zelos în credința sa creștină.
5:51
Este raportat că el
5:55
ar fi convertit mulți dintre prietenii săi păgâni la creștinism,
5:58
și a fost în cele din urmă adus în fața autorităților, pentru că
6:02
el a făcut acest lucru pe față. Acesta s-a întâmplat pe vremea împăratului roman Aurelian,
6:08
care a domnit între anii 270-275. Aurelian,
6:13
deși a condus doar un timp foarte scurt, numai cinci ani,
6:17
a reușit să reunească Imperiul Roman
6:20
în întregime în Est și Vest, punând capăt
6:23
la ceea ce se numește Criza secolului 3. Deci, el a fost numit
6:28
"Restitutor Orbis," -
6:31
Restauratorul lumii.
6:33
Aurelian a fost primul imparat roman care a fost numit oficial "deus,"
6:37
"zeu," în documentele oficiale ale guvernului.
6:40
El era numit "Deus et Dominus Natus,"
6:44
"Dumnezeu și conducător din naștere." În ceea ce privește politica sa religioasă,
6:48
Aurelian a fost un reformator. El a întărit
6:53
poziția zeului-soare, Sol Invictus,
6:56
ca divinitate principală a panteonului roman. Aurelian pare să fi urmat
7:01
principiul
7:02
"Un singur Dumnezeu, un singur imperiu," adoptat mai târziu în întregime
7:06
de către împăratul Constantin, pentru Dumnezeul creștinilor.
7:10
Aurelian nu a proscris în mod oficial
7:13
orice alți zei, însă istoricii creștini raportează persecuții
7:19
cum e cazul Sf. Mamas în timpul domniei
7:22
lui Aurelian. Deci, Mamas a fost adus în fața autorităților,
7:26
după cum am spus, și în cele din urmă el a fost de asemenea adus și în fața
7:30
Împăratul însuși, Aurelian,
7:34
pentru că Mamas făcea parte din nobilimea romană. Deci, el a fost interogat
7:39
torturat, și pentru un timp
7:43
în mod miraculos eliberat, și atunci el
7:46
s-a dus în pustietate,
7:50
în munții din afara Cezareei, singur,
7:54
și s-a dedicat pentru un timp rugăciunii
7:57
și postului. În pustie, el nu a fost atacat de
8:01
animale sălbatice, care, dimpotrivă, l-au servit.
8:04
În cele din urmă Mamas a fost convocat
8:08
înapoi în oraș de către autorități, și a apărut
8:12
la porțile orașului însoțit de un leu.
8:15
Acesta este motivul pentru care el este reprezentat în icoane însoțit de un leu, și, uneori de alte animale.
8:21
Deci, el a fost din nou torturat,
8:25
și din nou a refuzat să lepede de Hristos, și
8:28
a murit în anul 275 ca un martir.
8:31
Acum.
8:35
un singur comentariu pentru ziua de azi asupra vieții Sf. Mamas.
8:39
El era un adolescent, iar la vârsta de 15 ani,
8:44
când presiunea de a fi ca ceilalți
8:47
este enormă, așa cum știm cu toții, lui nu i-a fost frică
8:51
să fie el însuși. Desigur,
8:54
el a făcut lucruri normale, ca toată lumea: a primit o educație,
8:58
a studiat, și a făcut temele. El a avut prieteni
9:02
si a avut grijă de ei. Poate că era atletic
9:05
și a făcut sport. Bine, a călărit lei ...
9:11
Acesta nu e chiar un sport pe care îl recomand
9:14
în emisiunea asta. Dar cel mai important lucru pentru el era
9:19
faptul că era creștin. Asta era identitatea lui.
9:23
El s-a identificat cu Hristos,
9:26
și această identitate nu a fost negociabilă
9:29
când a fost contestată de către cei mai faimoși
9:33
și cei mai puternici oameni ai timpului său.
9:36
Deci, acesta este gândul pentru ziua de azi,
9:40
și Sfântul pentru săptămâna asta:
9:44
Sf. Mamas, toată lumea! Mulțumesc.

0:00
Sretensky Monastery choir sings:
0:04
I shall praise the Lord at every hour...
0:13
Hello. I'm Sister Vassa
0:17
and I'm having my coffee before going to work
0:21
here in the city of Vienna in Austria
0:24
no kangaroos
0:26
in Austria.
0:30
I like my coffee black, actually.
0:31
I have this thing for black, as you see.
0:35
So, before I go to work I also like to get my daily dose
0:38
of the church calendar. Let's take a look,
0:41
together, at what's going on
0:45
on this first week in September. When I say
0:49
the first week in September, those of us on the
0:52
Old Calendar will do our math, as we do...
0:55
involving the awkward number 13.
0:58
There are lots of saints,
1:02
as you know, being celebrated in the church calendar every day.
1:06
But I'm just going to select one saint
1:09
from this first week in September, - quite randomly,
1:13
to tell you the truth, - and reflect on this saint's life
1:17
before I go to work today. So as I'm looking in my
1:21
calendar, I notice that on the 2nd of
1:25
September there is the holy martyr Saint
1:28
Mamas. Mamas was a fifteen year old
1:32
boy, and was martyred in the year 275.
1:36
You can see he looks very exotic,
1:39
depicted on his icon riding a lion.
1:43
Now when we see this
1:46
exotic saint from such a distant past -
1:50
from the 3rd century - many of us
1:53
might be asking ourselves the question: What's the point?
1:57
Indeed, what can possibly be the point
2:01
for my modern-day Christian life,
2:04
for my present-day vocation to lead a life in Christ;
2:08
(for) me, for example, in a large
2:11
European city? What can this martyr from the 3rd century, century
2:15
a 15-year-old, how can he inform my faith?
2:19
This is a good question.
2:22
So I would like to reflect on that before we go on about this saint.
2:31
The various events and personalities
2:33
commemorated in the church calendar today on a daily basis
2:37
indicate to me, first of all, that the Church
2:41
has a history. This is a liberating fact on many levels,
2:45
if we think about it. So let's think about it.
2:49
Today,
2:52
as a member of the Church of Christ, I am part
2:55
of this history, so I am not alone.
2:59
Each of us, in his or her own calling to lead a life in Christ today,
3:03
finds ourselves in the company of many, many Christians,
3:07
as it happens. - Christians of today, of past centuries
3:12
and epochs; of various geographical regions,
3:15
cultures, walks of life, etc., etc.
3:19
Connecting with this great multitude
3:22
and variety of personalities and cultures on a daily basis today
3:26
means living Tradition.
3:30
By living Tradition as church we are motivated
3:33
and informed for our future by remembering our past
3:37
today. So, Tradition involves
3:40
past, present, and future. Three parts.
3:44
Not one part, not two parts, but all three:
3:47
past, present, and future. We,
3:50
as Church, are much broader and more interesting,
3:54
actually, than the particular obsessions and
3:58
concerns of our modern day,
4:01
of our present. Our present sometimes
4:05
imagines itself to be eternal, as if the way things are today
4:10
is the way they always were, or even the way they always must be.
4:14
But the fact is that the present
4:18
is not eternal, because the Church has
4:22
a history, you see. And that history,
4:25
and awareness of that history liberates
4:28
us from the tyranny of the present.
4:35
With all that in mind, now let's get back
4:37
to the young martyr St. Mamas. His parents,
4:41
Theodotus & Rufina, were Christians
4:45
and also patricians, meaning Roman nobility.
4:49
They lived in Asia Minor, in Paphlagonia,
4:52
in the city of Gangra, indicated here
4:55
with the red circle and arrow. Both parents were imprisoned
5:00
because they were Christians. They were imprisoned
5:03
in the city of Caesarea in Cappadocia,
5:06
southeast of Paphlagonia, also in Asia Minor,
5:10
indicated here by the yellow arrow and circle.
5:14
Both of Mamas's parents died in prison,
5:18
Mamas's mother after giving birth prematurely
5:21
to Mamas in prison. He was
5:25
brought up as an orphan in the Christian faith by a wealthy Christian woman
5:32
named Ammia. She called him Mamas
5:35
after he uttered his first word, actually rather late,
5:39
at age 5, and that first word was
5:42
"mama." As a boy Mamas was diligent in his studies,
5:47
very intelligent, and zealous about his Christian faith.
5:51
It is reported that he
5:55
would convert many of his pagan friends to Christianity,
5:58
and was finally brought before the authorities, because
6:02
he did this very openly. This was at the time of the Roman Emperor Aurelian,
6:08
who reigned from 270 to 275. Aurelian,
6:13
though he ruled very shortly, only five years,
6:17
managed to reunite the Roman Empire
6:20
in its entirety in East and West, bringing to an end
6:23
what is called The Crisis of the 3rd Century. So he was called
6:28
the "Restitutor orbis," -
6:31
Restorer of the world.
6:33
Aurelian was the first Roman Emperor to be officially called "deus,"
6:37
"god," in official government documents.
6:40
He was hailed "Deus et dominus natus,"
6:44
"God and born ruler." Concerning his religious
6:48
politics, Aurelian was a reformer. He strengthened
6:53
the position of the Sun-god, Sol Invictus,
6:56
as the main divinity up the Roman pantheon. Aurelian seems to have followed
7:01
the principle
7:02
"one god, one empire," later adopted in full
7:06
by Emperor Constantine under the God of the Christians.
7:10
Aurelian did not officially outlaw
7:13
all the other gods, but Christian historians do report persecutions
7:19
such as the story of St. Mamas during the reign
7:22
of Aurelian. So Mamas was brought before the authorities,
7:26
like I said, and eventually he was even brought before
7:30
the Emperor himself, Aurelian,
7:34
because Mamas was of the Roman nobility. So he was was questioned
7:39
tortured severely, and for a time
7:43
miraculously released, when he
7:46
actually went into the wilderness,
7:50
into the mountains outside Caesarea into seclusion,
7:54
and dedicated himself for that time to prayer
7:57
and fasting. In the wilderness he wasn't harmed by
8:01
wild animals, who served him.
8:04
Eventually Mamas was summoned
8:08
back into the city by the authorities, and he showed up
8:12
at the city gates accompanied by a lion.
8:15
That's why he's depicted accompanied by a lion, and sometimes other animals,
8:21
on his icons. So he was again tortured,
8:25
again refused to deny Christ, and
8:28
died in the year 275 as a martyr.
8:31
Now...
8:35
one thought for today on St. Mamas's life.
8:39
He was a teenager,and at age 15,
8:44
when the pressure to be like everyone else
8:47
is enormous, as we all know, he was not afraid
8:51
to be himself. To be sure,
8:54
he did normal things like everyone else: he got an education,
8:58
he studied, and did his homework. He had friends
9:02
and cared for them. Perhaps he was athletic
9:05
and did sports. Okay so he rode lions...
9:11
That's not exactly a sport I recommend
9:14
on this show. But the bottom line for him was -
9:19
he was a Christian. That was his identity.
9:23
He identified himself with Christ,
9:26
and this identity was not negotiable
9:29
when it was challenged by the most famous
9:33
and powerful men of his time.
9:36
So, that's our Thought for the Day,
9:40
and our Saint of the Week:
9:44
St. Mamas, everyone! Thank you.

[edit]