Nebeski sporohod

< The Sky Slow-Mover - 1945


Филм је прича о три пријатеља-фронтлине пилота, који су обећали да не падне у љубави до краја рата, међутим, упознају и заљубити се у две жене пилота ескадриле и новинара листа "Пионир истине" и један крши овај обећање једном.

1
00:00:11,159 --> 00:00:15,159
NEBESKI SPOROHOD

2
00:01:23,160 --> 00:01:25,760
NEVEROVATAN SLUÈAJ

3
00:01:27,461 --> 00:01:30,161
NA VISINI 6000 METARA

4
00:01:30,562 --> 00:01:34,262
BEZ PADOBRANA,
PILOT-LOVAC BULOÈKIN

5
00:01:35,263 --> 00:01:39,263
NAPRAVIO JE TARAN NAD
FAŠISTIÈKIM BOMBARDEROM

6
00:01:53,864 --> 00:01:56,564
SA VISINE 6000 METARA

7
00:01:58,365 --> 00:02:00,665
BEZ PADOBRANA

8
00:02:18,866 --> 00:02:21,066
UDARNI TALAS

9
00:02:22,067 --> 00:02:25,567
ODBACIO JE PILOTA
I UBLAŽIO UDAR

10
00:02:38,560 --> 00:02:40,960
A gde je telo?

11
00:02:46,360 --> 00:02:49,760
- Ovde je telo.
- Živ! Nemoguæe!

12
00:02:50,160 --> 00:02:53,440
- Vrlo moguæe.
- Odmah u auto!

13
00:02:55,040 --> 00:02:57,680
Oprezno, oprezno!

14
00:05:14,480 --> 00:05:16,200
Izvoli.

15
00:05:18,080 --> 00:05:19,720
Tiho!

16
00:05:21,280 --> 00:05:22,960
Grize!

17
00:05:23,360 --> 00:05:24,960
Vuci.

18
00:05:25,360 --> 00:05:27,440
Vuci, vuci!

19
00:05:29,160 --> 00:05:35,200
- Ne, drugovi! Znate, ja... - U sluèaju
ozdravljenja, po 25 grama ne smeta.

20
00:05:39,280 --> 00:05:45,520
Dakle... Za neustrašivog pilota-lovca,
majstora bespadobranskog sporta!

21
00:05:46,240 --> 00:05:48,880
Majora Buloèkina!

22
00:05:52,840 --> 00:05:55,520
Odvikao sam se.

23
00:05:56,720 --> 00:05:59,920
- Dovoljno, dovoljno...
- Tiho!

24
00:06:00,600 --> 00:06:02,360
Trenutak!

25
00:06:04,320 --> 00:06:06,560
Sve po redu.

26
00:06:06,800 --> 00:06:10,840
- Hvala, prijatelji!
- Uznemirili smo druga.

27
00:06:11,160 --> 00:06:17,560
Znate šta? Za sve nas!
Za pilote-lovce, za naše saborce...

28
00:06:17,920 --> 00:06:22,040
- Za... - Mezogene.
- Ko su ti? - Mezogeni?

29
00:06:22,320 --> 00:06:27,800
- Pa, ovaj... - Rekao je, a ne zna. - Ima
u enciklopedijama. - I šta znaèi? - Mezogen?

30
00:06:28,080 --> 00:06:32,320
- To je ženomrzac.
- Ne, ženomrzac je èeresèur.

31
00:06:32,480 --> 00:06:37,400
- Kapetane Kajsarov! - Poruènièe Tuèa?
- Do matièara æete samo preko mog leša!

32
00:06:37,600 --> 00:06:43,600
- Dobro, dobro... - Jasno? - Smirite se, nema
matièara, nema leševa! Veæ smo se dogovorili!

33
00:06:43,800 --> 00:06:48,360
- Do kraja rata nema ljubavi,
mislim da je to jasno? - Jasno.

34
00:06:48,560 --> 00:06:52,840
- Sveti! - Muški! - Savez!
- Onda za Sveti muški savez!

35
00:06:53,120 --> 00:06:55,960
Vi sestro, opet za mnom?

36
00:06:56,240 --> 00:07:00,360
Popijte lek, bolesnièe!
Opet ste ovde pobegli?

37
00:07:00,560 --> 00:07:07,040
- Sestro, ja ovo ne mogu da pijem!
- Mikstura? - Šta je to? Mikstura za Boèkina?

38
00:07:07,240 --> 00:07:13,240
On nije bolesnik nego orao.
A gde ste videli da orao pije miksturu?

39
00:07:13,440 --> 00:07:19,240
- Morate razumeti, tako mila, simpatièna...
- Kapetane Kajsarov! - Poruènièe Tuèa?

40
00:07:21,360 --> 00:07:25,760
- Nema izgovora! Sipaæu Vam u èašicu.
- Moraš odmah odavde!

41
00:07:25,960 --> 00:07:31,440
- Ne možeš da vodiš vazdušni boj
posle te miksture. - Tako je. - Vidiš!

42
00:07:32,440 --> 00:07:36,960
- Uskoro æe nam se prikljuèiti.
- Èeka te novi Lavoèkin, broj 32!

43
00:07:37,240 --> 00:07:41,960
- Nova konstrukcija, divna mašina...
- Mikstura! - Nemojte miksturu!

44
00:07:42,440 --> 00:07:47,840
A na boku æe da piše:
Poklon umetnièkog društva Taran!

45
00:07:48,360 --> 00:07:52,760
- A... - Kapetane Kajsarov!
- Poruènièe Tuèa... kriv sam.

46
00:07:54,640 --> 00:07:59,000
- Šta to radite sa njim?
- Odmah u sobu, bolesnièe!

47
00:07:59,200 --> 00:08:04,200
- Dolaze komandant divizije i profesor,
da Vas pregleda. U krevet! - Razumem.

48
00:08:04,440 --> 00:08:10,880
Ne dozvoli da te zovu bolesnikom! I tom
profesoru reci da te zove: Druže Zdravi!

49
00:08:11,160 --> 00:08:16,480
- Ja shvatam da je njima milo što je ovakav
as u njihovoj bolnici. - Dobro, dobro...

50
00:08:16,720 --> 00:08:21,120
- Nekako æu se veæ snaæi.
- Uzmi, za hrabrost. - Bolesnièe!

51
00:08:21,360 --> 00:08:23,960
Idem, sestro, idem.

52
00:08:25,040 --> 00:08:28,760
Šta? Ne, sve je u redu,
poðimo sestro.

53
00:08:30,240 --> 00:08:34,560
- Danas æe ga otpustiti.
- Zašto to misliš? - Zato...

54
00:08:40,160 --> 00:08:43,360
- Ovde boli?
- Ne... Ne.

55
00:08:43,960 --> 00:08:48,160
- Nije taèno, boli. Boli?
- Boli. - To je dobro!

56
00:08:49,000 --> 00:08:51,800
Dišite!
Ne dišite!

57
00:08:52,640 --> 00:08:55,240
Tako... Ne dišite.

58
00:08:56,560 --> 00:09:00,560
Duboko dišite!
Nakašljite se!

59
00:09:03,840 --> 00:09:05,840
EKG, sestro!

60
00:09:10,760 --> 00:09:15,040
A to treba da ostavite,
dragi moj, definitivno!

61
00:09:17,240 --> 00:09:21,280
- Ja sam nedavno ostavila.
- Zar Vas ne vuèe?

62
00:09:21,760 --> 00:09:25,960
Vuèe, golube, vuèe!
Ali, trebalo bi da ostavite.

63
00:09:26,320 --> 00:09:31,160
- U redu. - Dakle, ovako...
Bolnièki režim više nije neophodan.

64
00:09:31,800 --> 00:09:37,800
- Drugarice profesor... - Letenje...
- Mogu, zar ne? - Može, može...

65
00:09:39,000 --> 00:09:43,280
Drugarice profesor, dragi profesore...
Draga profesorko!

66
00:09:43,600 --> 00:09:51,360
Možete da pijete, možete. Mleko,
onda... limunadu, voæne sokove.

67
00:09:51,560 --> 00:09:54,560
Kvas u neogranièenoj kolièini!

68
00:09:54,760 --> 00:10:03,560
Srce treba èuvati, ne uznemiravati se,
ne sekirati... Šta to lupam, dovraga?

69
00:10:03,760 --> 00:10:09,960
- Budite bez brige, drugarice profesor!
- Eto tako... i više ne padajte, druže...

70
00:10:10,160 --> 00:10:14,920
- Buloèkin. - Buloèkine, dobro je.
- Istina, prezime mi nije èuveno.

71
00:10:15,200 --> 00:10:21,080
- Bez obzira na to, prvi let posveæujem Vama.
- Hvala, veoma sam dirnuta, sve najbolje!

72
00:10:25,000 --> 00:10:33,360
- U poniranju 1100, Vama u èast!
- Koliko? - Èak i 1200 na sat, videæete!

73
00:10:33,600 --> 00:10:41,240
- 1200 metara... - Ne metara, kilometara.
- Šta to Vi... - To je normalna brzina lovca.

74
00:10:41,440 --> 00:10:46,160
- To je kontraindikovano.
- Mora, znaèi, da preðe na jurišnik?

75
00:10:46,440 --> 00:10:51,160
- Kolika je brzina jurišnika?
- Jurišnika? 550. - Kontraindikovano!

76
00:10:51,440 --> 00:10:56,800
- Onda bombarder. Brzina 400.
- 400? Kontraindikovano, definitivno!

77
00:10:57,200 --> 00:11:01,440
Zar nemate nešto mirnije,
razumete me? Sporije.

78
00:11:01,740 --> 00:11:06,800
- Imamo. U-2. - Brzina?
- Jedva 100 kilometara.

79
00:11:07,500 --> 00:11:11,800
- Pa šta da se radi? Odobravam!
- Èekajte, èekajte...

80
00:11:12,100 --> 00:11:18,400
Drugarice profesor, druže generale...
Kako to? Ja sam pilot-lovac, ja...

81
00:11:18,900 --> 00:11:25,200
- Ja po zemlji ne mogu da hodam, doðe mi da
potrèim! - Trèanje Vam je kontraindikovano.

82
00:11:25,400 --> 00:11:32,640
Šta je ovo? U-2... ja... Onda bolje
u pešadiju. Znate li Vi šta je U-2?

83
00:11:32,900 --> 00:11:37,960
- Njime se razvozi mleko! Šta je ovo,
generale? - Ne brini, Buloèkine, ne brini.

84
00:11:38,160 --> 00:11:44,720
U-2 je sada u naoružanju, kao laki noæni
bombarder èuda pravi. Seti se Staljingrada!

85
00:11:44,920 --> 00:11:49,400
Èestitam, golube, èestitam!
Samo, ne padajte u moju èast!

86
00:12:17,000 --> 00:12:22,860
- Razgovarao si? - Jesam.
- I, šta je bilo? - Umro sam.

87
00:12:23,761 --> 00:12:28,061
- Profesorka ga je rasporedila
na U-2. - Šta? - Tako je.

88
00:12:30,762 --> 00:12:33,562
- Na U-2?
- Da.

89
00:12:34,163 --> 00:12:36,863
Teško to preživljava.

90
00:12:45,064 --> 00:12:51,664
Èuj... Nije to loše.
Leti se samo noæu...

91
00:12:51,865 --> 00:12:55,465
Celog dana odmaraš.
Možeš da èitaš...

92
00:12:55,666 --> 00:13:00,066
- Devojke ti neæe pisati...
- Što odvraæa pažnju tokom leta!

93
00:13:00,467 --> 00:13:04,867
Imaæete proslave...
Dolaziæe veterani...

94
00:13:22,868 --> 00:13:25,568
Buloèkine, Buloèkine...

95
00:13:32,400 --> 00:13:36,600
- Šta, zub? - Da, druže
majore, nevolja velika!

96
00:13:37,200 --> 00:13:41,520
- Zapali, nekada pomaže.
- Hvala, odavno nisam pušio!

97
00:13:41,720 --> 00:13:47,440
- Ovde niko ne puši. - Ne puši?
Možda i ne piju? - Da, i ne piju.

98
00:13:47,660 --> 00:13:51,440
- A lete? - Lete.
- Anðeli, a ne piloti!

99
00:13:53,140 --> 00:13:58,460
Ovde je smeštena prva grupa.
I navigator eskadrile je, takoðe, tu.

100
00:14:05,300 --> 00:14:08,960
- Druže majore... pokucajte.
- Zašto?

101
00:14:11,460 --> 00:14:13,180
Sekund!

102
00:14:13,620 --> 00:14:18,680
- Šta je ovo? Šta æe ovde devojka?
- To, izvinite, nije devojka. - Nego šta je?

103
00:14:20,860 --> 00:14:25,300
- Navigator eskadrile, poruènik
Kutuzova - Major Buloèkin.

104
00:14:25,500 --> 00:14:30,100
Mislile smo da dolazite kasnije.
Posle noænih letova, tek ustajemo.

105
00:14:30,300 --> 00:14:33,520
Ustale su. Izvolite, druže majore!

106
00:14:38,140 --> 00:14:40,760
Drugarice oficiri!

107
00:14:46,400 --> 00:14:50,840
- Zdravo, drugarice oficiri!
- Služimo narodu, druže majore!

108
00:14:59,940 --> 00:15:02,740
- Voljno.
- Voljno!

109
00:15:27,160 --> 00:15:29,880
Tako... Dakle ovako...

110
00:15:34,200 --> 00:15:39,040
- Nešto vam se ne sviða kod nas,
druže majore? - Ne, nikako, udobno je.

111
00:15:39,340 --> 00:15:41,000
Soba!

112
00:15:41,220 --> 00:15:48,600
- Da se ne zovete Tatjana? - Ne, zašto?
- Smeštaj je kao da pišete pismo Onjeginu!

113
00:15:48,840 --> 00:15:51,640
Znate, ponekad i letimo.

114
00:15:51,940 --> 00:15:56,760
- I u prvoj grupi su sve devojke?
- Sve devojke. - I piloti i navigator?

115
00:15:56,960 --> 00:16:01,900
- I piloti i navigator. - A druga i treæa?
- Ima muškaraca. - Ima muškaraca?

116
00:16:02,780 --> 00:16:06,440
- Istina, svega trojica.
- Svejedno...

117
00:16:06,640 --> 00:16:12,620
A ja sam mislio da sam jedini u ovom ženskom
manastiru, maštam o tome od detinjstva.

118
00:16:13,020 --> 00:16:17,340
Stvarno? izvinite, majore,
ali izgledate veoma skromni.

119
00:16:17,540 --> 00:16:20,660
- Da?
- Vrlo monaški.

120
00:16:24,900 --> 00:16:26,620
Polako...

121
00:16:26,860 --> 00:16:29,740
- Da, polako.
- Da...

122
00:16:31,060 --> 00:16:38,700
Ja sam baron cigana,
Imam mnogo žena...

123
00:16:38,960 --> 00:16:40,500
La...

124
00:16:42,900 --> 00:16:45,880
Poðimo drugarice... poruènik.

125
00:16:46,180 --> 00:16:48,900
Pokažite svoje mašine.

126
00:17:00,140 --> 00:17:05,940
- Pa, gde su vaši vazdušni giganti?
- Pored Vas, druže majore. - Kako to?

127
00:17:06,160 --> 00:17:08,840
Poruènièe Svetlova!

128
00:17:13,220 --> 00:17:15,860
Poruènik Svetlova.

129
00:17:16,360 --> 00:17:20,640
- Da, dobro maskirano!
- Takoðe iz prve grupe.

130
00:17:20,840 --> 00:17:26,840
Naš kralj kamuflaže, maskiranje je podigla na
veliku visinu. Fašisti nas nikada nisu našli.

131
00:17:27,440 --> 00:17:29,160
Èujte...

132
00:17:30,120 --> 00:17:36,660
Recite mi, jeste li vi stvarno
piloti, ili je to takoðe kamuflaža?

133
00:17:36,860 --> 00:17:44,660
Nikako! Ja razumem Vašu zabrinutost. Za Vas
su devojke romansa, ljubav, a toga ovde nema.

134
00:17:44,900 --> 00:17:51,300
- Nema? - Nema. Èak smo i zavet dale,
slièan zakletvi. Do kraja rata bez romansi!

135
00:17:51,560 --> 00:17:56,340
Sve tri grupe, izuzev muškaraca
naravno, oni tako nešto ne mogu.

136
00:17:56,540 --> 00:18:02,860
- Šta? - Ljubav je, naravno, dobra stvar,
ali autoritet komandira pada, što nije dobro.

137
00:18:03,160 --> 00:18:05,320
Je li tako?

138
00:18:05,700 --> 00:18:08,340
U redu, hajdemo.

139
00:18:34,260 --> 00:18:35,840
Da...

140
00:18:42,000 --> 00:18:47,320
Ovako... Mislim da, ipak,
neæu da letim sa vama.

141
00:18:47,540 --> 00:18:51,060
Razgovaraæu sa
komandantom divizije.

142
00:18:52,300 --> 00:18:57,300
Dozvolite, druže generale, da Vam
se obratim neslužbeno, kao pilot pilotu.

143
00:18:57,600 --> 00:19:06,000
- Razume se, razmišljao sam o Vama.
- Generale, Vi ste pilot, mi se razumemo.

144
00:19:06,340 --> 00:19:13,040
Svakako æemo se razumeti, samo me pre
razgovora posavetujte u vezi jednog zadatka.

145
00:19:13,340 --> 00:19:15,040
Razumem.

146
00:19:18,740 --> 00:19:20,540
Pogledajte!

147
00:19:22,260 --> 00:19:28,860
Po izviðaèkim podacima, ovde, levo od dvorca,
u ovim vilama, nemaèki štab je smestio

148
00:19:29,060 --> 00:19:34,260
berlinsku komisiju za preuzimanje vrednih
predmeta. A ovde je glavni štab.

149
00:19:34,540 --> 00:19:42,240
Potrebno je brzo i precizno, takoreæi
jednim udarcem, pokriti i štab i komisiju.

150
00:19:43,340 --> 00:19:48,500
Promašiti noæu je vrlo moguæe. Prilazi
su branjeni. Ovde su protivvazdušne taèke.

151
00:19:48,700 --> 00:19:51,760
Neophodno je odvuæi im pažnju.

152
00:19:52,660 --> 00:20:01,200
Neka blizu proleti grupa naših aviona,
a na bombardovanje poslati samo jedan avion.

153
00:20:02,300 --> 00:20:08,400
- Cilj bombardovanja je vrlo mali, taèkast.
Za petljakova je teško. - Da, teško.

154
00:20:09,020 --> 00:20:11,780
Ni iljušin to ne može.

155
00:20:12,320 --> 00:20:15,100
Ne može, to je taèno.

156
00:20:15,400 --> 00:20:16,960
Da...

157
00:20:18,600 --> 00:20:22,340
Druže generale... a U-2?

158
00:20:23,100 --> 00:20:27,060
- Šta ste rekli?
- U-2, iz moje eskadrile.

159
00:20:29,260 --> 00:20:36,680
- U-2? - Naravno! Može proæi tiho na
visini od 50 metara iznad samog cilja!

160
00:20:37,100 --> 00:20:41,900
Ako on to ne može ne znam koji bi
drugi ðavo... Izvinite, druže generale.

161
00:20:42,100 --> 00:20:48,600
- Ništa, ništa, to ste dobro smislili.
Znaèi jedan U-2 iz Vaše eskadrile? - Taèno!

162
00:20:49,400 --> 00:20:55,660
Da, ali shvatate li kakav je pilot potreban?
Rekao bih oštrouman, neustrašiv...

163
00:20:55,860 --> 00:20:58,900
Druže generale, baš neustrašiv?

164
00:20:59,200 --> 00:21:01,060
Da, da...

165
00:21:02,100 --> 00:21:06,100
Ko bi iz Vaše eskadrile
mogao to da izvrši?

166
00:21:06,400 --> 00:21:10,100
Istina, još niste dobro
upoznali momke.

167
00:21:10,300 --> 00:21:15,700
Izvinite, druže generale,
zar ja nisam za taj zadatak?

168
00:21:15,900 --> 00:21:20,600
Naravno da jeste, ali sa zdravljem
ne stojite baš najbolje.

169
00:21:21,300 --> 00:21:24,920
Srce, nesvestice...
Kontraindikovano.

170
00:21:25,620 --> 00:21:31,800
Druže generale! Ja... zdrav
sam kao bik, samo Vi dozvolite!

171
00:21:32,240 --> 00:21:37,880
- Odlièno! Do veèeras napravite plan,
a sada idite. - Razumem, druže generale!

172
00:21:43,481 --> 00:21:46,181
Vasilije Vasiljevièu!

173
00:21:48,880 --> 00:21:51,880
O èemu ste hteli da razgovaramo?

174
00:21:54,881 --> 00:22:00,281
Druže generale, došao sam ovde
sa željom da dobijem baš takav zadatak.

175
00:22:00,482 --> 00:22:04,582
Znao sam! Mi piloti
razumemo jedan drugog.

176
00:22:06,140 --> 00:22:09,580
- Dakle, na izvršenje!
- Razumem!

177
00:22:30,179 --> 00:22:35,779
- Znaèi letimo, druže majore?
- Da. A maršrutu dobro znate?

178
00:22:37,360 --> 00:22:42,680
- Druže majore, navigator sam tri godine!
- U redu, u redu, ne ljutite se.

179
00:22:56,160 --> 00:23:02,560
- Uzgred, ne èudite se, ja pevam dok letim.
Navika sa lovca. - Pevajte, druže majore.

180
00:23:03,100 --> 00:23:08,920
- A kakav Vam je repertoar?
- Ruske pesme. - Odgovara.

181
00:24:19,180 --> 00:24:23,400
- Vreme je za poèetak sastanka.
- Popušimo ovde.

182
00:24:34,540 --> 00:24:36,280
Spremni?

183
00:24:36,481 --> 00:24:41,781
- Neverovatno, kakva tišina!
- Izvanredno!

184
00:24:50,900 --> 00:24:52,640
Odlièno!

185
00:25:06,500 --> 00:25:08,560
Još jedna!

186
00:25:16,940 --> 00:25:18,660
Izvrsno!

187
00:25:40,420 --> 00:25:46,700
Brže, brže! Poravnaj! Tako.
Ne, ne, ne... Tako. Odlièno!

188
00:25:59,540 --> 00:26:03,840
- Idu! - Devojke, je li spremno?
- Dolaze, dolaze...

189
00:26:04,100 --> 00:26:07,320
Kada uðu, doèekajte ih po propisu!

190
00:26:08,020 --> 00:26:12,300
Pogledaj, kao u cveæari!
Meðunarodni praznik žena!

191
00:26:12,500 --> 00:26:17,000
- Mislili smo da plaèe, a on se smeje.
- Za majora garantujem!

192
00:26:17,300 --> 00:26:21,660
- A devojke da biraš...
- Hrane je malo. - Lepe devojke!

193
00:26:22,200 --> 00:26:27,600
- Kapetane Kajsarov! Ja izdajnike uništavam
i moralno i fizièki. Jasno? - Više-manje.

194
00:26:27,800 --> 00:26:30,760
- Hajdemo!
- Hajdemo.

195
00:26:35,460 --> 00:26:37,640
Dobro došli!

196
00:26:38,200 --> 00:26:43,200
- Zdravo! - Zdravo!
- Drugarice, cenite ih i poštujte!

197
00:26:43,500 --> 00:26:48,200
- Lepota i ponos vazdušne flote!
- Kapetan Kajsarov. - Poruènik Tuèa.

198
00:26:48,500 --> 00:26:51,500
- Svetlova.
- Biæe svadbe!

199
00:26:51,780 --> 00:26:56,540
- Poruènik Kutuzova - Svetlova. Marija.
- Senja. - Kajsarov Sergej.

200
00:26:56,800 --> 00:27:00,520
- Upoznajte se dalje.
- Zdravo...

201
00:27:01,320 --> 00:27:04,880
- Sve je spremno?
- Sve. - Blini!

202
00:27:19,360 --> 00:27:25,660
Drugovi oficiri! Blini su povodom
uspešnog bombardovanja!

203
00:27:28,200 --> 00:27:34,080
- Drugarice, kako da kažem...
- Obièan let, ali bombardovali smo uspešno!

204
00:27:34,280 --> 00:27:39,400
Poruènik je rekla: Bombardovali smo uspešno.
Mislite, mi smo bombardovali uspešno?

205
00:27:39,600 --> 00:27:42,440
Pa da, tako sam i rekla, mi.

206
00:27:42,740 --> 00:27:47,060
- Nešto ne razumem. Ko je
bombardovao, mi ili vi? - Mi!

207
00:27:47,360 --> 00:27:50,140
Mi, druže poruènièe. Mi.

208
00:27:51,040 --> 00:27:52,560
Vi?

209
00:27:53,360 --> 00:27:57,460
Izvinite... ja sam mislio
da govorite o nama.

210
00:27:59,060 --> 00:28:05,700
Mi smo, takoðe, juèe pratili jurišnike,
i bombardovali uspešno.

211
00:28:05,900 --> 00:28:08,760
Da... Dvaput ste promašili.

212
00:28:09,360 --> 00:28:11,400
Kako znate?

213
00:28:11,680 --> 00:28:16,000
To je potpuno normalno...
Cilj je bio kao ova palaèinka.

214
00:28:16,200 --> 00:28:23,000
- A naša brzina nije kao kod vašeg U-2!
- Naravno. Mi zbog toga ne promašujemo.

215
00:28:23,380 --> 00:28:29,440
- Jedi, Semjone, jedi! - Hvala!
- Nemojte promašiti - Eh, vi, vi...

216
00:28:30,340 --> 00:28:36,000
Nikada nisam mislio da U-2 može lovca,
i to ovakvog, da obori u poštenoj borbi.

217
00:28:36,200 --> 00:28:39,440
Senja, ja prelazim na U-2, zbogom!

218
00:28:39,640 --> 00:28:45,300
- Zašto se ona tako obradovala? - Zašto da
se ne raduje? Takav pilot u našoj eskadrili!

219
00:28:45,560 --> 00:28:50,640
- Devojke, vi ste sve hrabre, prelepe...
- Kajsarov! - Svaka mašta da vozi lovac.

220
00:28:51,000 --> 00:28:54,100
Hoæu da se menjam!
Dozvolite.

221
00:28:54,300 --> 00:29:01,000
- Voleo bih da te vidim na toj kornjaèi.
- Nemci za tu kornjaèu daju gvozdeni krst.

222
00:29:01,300 --> 00:29:06,120
- Postoji specijalna naredba o tome.
- Možda Nemcima nedostaju šper ploèe?

223
00:29:06,320 --> 00:29:14,100
- Mene zanima može li da nauèi da vozi U-2?
- Ako je hrabar, pametan... - Ima dve noge.

224
00:29:14,340 --> 00:29:19,740
- I glavu! - Znaèi, znanje stranih jezika
je obavezno? - Obrazovanje nikada ne smeta.

225
00:29:19,940 --> 00:29:25,360
- Vama ne bih savetovala da letite na U-2.
- Dozvoljavate? - Da. A ja i ne nameravam.

226
00:29:25,640 --> 00:29:30,060
- Samo brinem za druga.
- Za njega ne brinite. On ima glavu.

227
00:29:31,000 --> 00:29:35,760
- Zašto ne jedeš, Semjone?
Jedi, jedi... - Jedite, jedite! - Hvala.

228
00:29:35,960 --> 00:29:41,360
- Izvinite što sam grubo razgovarala sa Vama.
Vi ste èovek iskusan, star... - Ja star?

229
00:29:41,660 --> 00:29:47,620
- Ma kakvi, on je još dete. Odojèe! - Možda
po izgledu i karakteru, ali nije to bitno.

230
00:29:47,900 --> 00:29:54,760
Bitan je um, hoæete da kažete?
Ne gledajte me tako tim prodornim oèima.

231
00:29:54,880 --> 00:30:00,000
Ništa neæe ispasti, ja ovde imam oklop,
topom ga ne možeš probiti!

232
00:30:00,200 --> 00:30:05,960
- Jedino, možda, kaæušom.
- Kaæuša! - Ja sam, uzgred, Kaæuša.

233
00:30:08,420 --> 00:30:14,060
- Momci, bolje ne dirajte naše devojke.
Ja znam sve njihove tajne. - Stvarno?

234
00:30:15,060 --> 00:30:20,680
Tamo sedi Ciganski baron. Ili uzmimo
Mašu Svetlovu. Znate li ko je ona?

235
00:30:22,900 --> 00:30:27,920
- Ona je kralj kamuflaže!
- Ispravno! To i jeste ženski posao.

236
00:30:28,420 --> 00:30:35,840
Maskiranje, mislim šminkanje...
Ali što se tièe avijacije... izvinite!

237
00:30:36,160 --> 00:30:40,600
Molim lepo, ali prièate gluposti,
što se svakome dešava...

238
00:30:41,500 --> 00:30:44,180
Kapetane Kajsarov!

239
00:30:44,740 --> 00:30:49,440
- Slušam? - Amateri ovde nemaju
šta da traže. - Da? - Da!

240
00:30:49,660 --> 00:30:52,260
Izvinite, molim!

241
00:30:52,860 --> 00:30:57,320
- Šta ti je, Semjon?
- Ovde æemo da organizujemo muški sto.

242
00:30:57,620 --> 00:31:02,340
- Šta? Lovac je oboren? - Samo
podržavaš drugarice Mašu, Kaæušu...

243
00:31:02,540 --> 00:31:07,240
- Major je postao naklonjen ženama
- Ne, ne... Sveti! - Muški! - Savez!

244
00:31:07,440 --> 00:31:12,360
- Trenutak. - Gledaj sad...
- Kaæuša, pesmu! Devojke...

245
00:33:44,600 --> 00:33:46,580
Uzeli smo.

246
00:33:47,480 --> 00:33:49,760
Poklonili se.

247
00:33:50,960 --> 00:33:52,600
Seli.

248
00:33:56,100 --> 00:33:57,860
Gotovo!

249
00:33:58,960 --> 00:34:00,700
Devojke...

250
00:35:30,300 --> 00:35:34,680
- Gde æete Vi? - Po èaj.
- Da Vam pomognem? - Mogu sama.

251
00:35:34,880 --> 00:35:37,880
Ne, dozvolite da Vam pomognem!

252
00:35:40,000 --> 00:35:44,320
- Još je jedan lovac oboren!
- Kajsarov? - Da. - Misliš?

253
00:35:48,640 --> 00:35:52,940
- Pogoðen, ali oporaviæe se,
moja škola. - Videæemo!

254
00:35:59,000 --> 00:36:02,020
- Sama æu.
- Dozvolite.

255
00:36:10,060 --> 00:36:16,000
- Kapetane, tek smo se upoznali i odmah
poljubac? - Ljubav na prvi pogled, poruènièe.

256
00:36:16,200 --> 00:36:21,240
- Vi me volite? - Da. - To je ozbiljno!
Da neæete da me zaprosite? - Ozbiljno je.

257
00:36:21,500 --> 00:36:26,400
Ali da se ženim ne mogu. Prvo, zakleo
sam se da nema ženidbe do kraja rata.

258
00:36:26,640 --> 00:36:31,440
- A drugo? - Veæ sam oženjen, poruènièe.
- Zanimljivo, a ko je ta žena?

259
00:36:31,640 --> 00:36:36,360
- Vi lièno, drugarice poruènik.
Da prestanemo da se glupiramo? - Važi.

260
00:36:36,740 --> 00:36:40,260
- Tako mi nedostaješ!
- I ti meni!

261
00:36:40,460 --> 00:36:45,920
Zašto se muèimo? Recimo svima da smo venèani
veæ tri meseca. Krivi smo, neæemo više!

262
00:36:46,120 --> 00:36:50,540
Šta prièaš? Ako Kaæuša sazna...
Naš savez je jaèi od vašeg!

263
00:36:50,740 --> 00:36:54,240
- Znaèi, do kraja rata?
- Tako je.

264
00:36:54,540 --> 00:36:57,180
Potpuno maskiranje!

265
00:36:57,440 --> 00:36:59,600
Da, potpuno.

266
00:37:02,840 --> 00:37:04,800
Evo èaja.

267
00:37:05,400 --> 00:37:11,920
Dosadni su ovi piloti lovaca! Zašto Vi,
kapetane, samo æutite, ni reè da kažete?

268
00:37:12,120 --> 00:37:14,840
Bar da se osmehnete?

269
00:37:15,160 --> 00:37:20,900
Kajsarov je roðeni neženja! Lakše je odvesti
Bronzanog konjanika matièaru, nego nas!

270
00:37:31,100 --> 00:37:33,480
Druže, druže!

271
00:37:37,900 --> 00:37:42,660
Izvinite, može li se ovim putem
do komandanta puka? Ja sam iz novina.

272
00:37:43,860 --> 00:37:47,380
Ja sam novinar Pravde...
Pionirske.

273
00:37:48,680 --> 00:37:55,040
- Samo pravo. - Hvala.
- Slušajte... Pisaæete za decu?

274
00:37:55,300 --> 00:37:59,160
- Za novine! Zahvaljujem.
- Nema na èemu!

275
00:38:00,260 --> 00:38:03,960
Idite šumicom,
da ne demaskirate pistu.

276
00:38:04,260 --> 00:38:06,240
Èujete li?

277
00:38:06,760 --> 00:38:12,760
Imate lep glas, treba da ga èuvate,
a za pistu su mi veæ rekli.

278
00:38:14,061 --> 00:38:22,361
Drugarice... Ako sam dobro razumeo,
novine su Pionirska pravda?

279
00:38:22,662 --> 00:38:26,462
Ja za Pionirsku pravdu
nikada nisam èuo!

280
00:38:26,463 --> 00:38:31,963
- Zamislite da su to iste novine!
Mogu li sada da idem? - Možete!

281
00:38:49,260 --> 00:38:53,400
Kuda? Gde ste krenuli?
Trèite u šumicu!

282
00:38:53,600 --> 00:38:56,460
Doðavola! Deèja posla.

283
00:39:23,820 --> 00:39:27,660
Èekajte, èekajte!
Zašto trèite?

284
00:39:27,860 --> 00:39:33,880
- Zapaljiva smesa je pala uz benzin. - Mogli
ste da vièete! - Sve bi odletelo u vazduh.

285
00:39:34,260 --> 00:39:40,600
- Imam nos za zapaljive stvari. Dok vièem,
pa dok shvate šta, gde... - Otpratiæu Vas.

286
00:39:41,801 --> 00:39:48,301
Druže majore, neka Kajsarov i Tuèa
odvoje za drugaricu nekoliko minuta.

287
00:39:48,600 --> 00:39:54,600
- Oni æe Vam isprièati ono što Vas zanima.
- Hvala. Mogu da idem? - Svakako.

288
00:40:00,101 --> 00:40:03,101
- Doviðenja.
- Doviðenja.

289
00:40:04,102 --> 00:40:08,902
Znaèi, dogovoreno!
Prvo na U-2, pa veæe mašine.

290
00:40:09,303 --> 00:40:16,603
- I bez zadirkivanja, majore! - Razume se.
Ona je gost, kao i oni iz Pravde ili Izvestije.

291
00:40:16,804 --> 00:40:23,804
- U krajnjem sluèaju, Tajmsa. - Imajte u vidu
da su svi dobri piloti ranije bili pioniri!

292
00:40:24,105 --> 00:40:28,105
- Naravno! Dozvolite da se udaljim.
- Idite!

293
00:40:29,106 --> 00:40:33,706
Pažnja... Snimam.
Gotovo!

294
00:40:35,607 --> 00:40:44,607
Šta da Vam kažem... Uoèimo nemaèku bateriju,
odredimo položaj. Onda štitimo jurišnike.

295
00:40:44,808 --> 00:40:49,708
- Ostalo je njihov posao. - Druže kapetane,
izveštaj o letu? - Avion je u redu.

296
00:40:49,909 --> 00:40:56,009
- Treba dopuniti bojevi komplet. - Razumem.
- Svi avioni su se vratili u svoje baze.

297
00:40:57,010 --> 00:41:01,510
- Pratili ste DB-3, zar ne?
- Ne. Pratio sam jurišnike.

298
00:41:02,011 --> 00:41:10,311
- Bombarderi lete daleko, a mi kao pištoljem.
- Naravno, naravno... Mali radijus leta.

299
00:41:10,800 --> 00:41:17,300
U vazduhu ste se sretali sa Nemcima. Kakvi
su im avioni u poreðenju sa našim ili drugim?

300
00:41:17,501 --> 00:41:24,401
Mi dobro poznajemo engleski Hariken
ili Spitfajer, amerièke Kertis, Bel, Lokid...

301
00:41:24,702 --> 00:41:31,102
Èak i francuski Kodran ili Moran Solnije.
Kakvi su u poreðenju sa njima Meseršmit-109,

302
00:41:31,303 --> 00:41:36,503
Hajnkel-113 ili Foke Vulf-187?
Ili, recimo, italijanski Maki i Kaproni?

303
00:41:37,280 --> 00:41:42,340
- Šta je? - Ništa, ništa...Veoma
autoritetno, drugarice novinar. Veoma!

304
00:41:43,200 --> 00:41:50,700
- Odavno pišete? - Da. Još sam u školi
pisala, a sada sam i zvanièno saradnik.

305
00:41:52,460 --> 00:41:56,980
- A Vi upravljate teškim bombarderom?
- Ne. - Stas Vam je takav.

306
00:41:58,980 --> 00:42:01,980
- Znaèi pilot lovca?
- Ne.

307
00:42:02,380 --> 00:42:07,720
Trèali ste brzo... Imam izvežbano oko.
Vi ste poznati pilot.

308
00:42:09,860 --> 00:42:12,320
Da... shvatam.

309
00:42:12,840 --> 00:42:19,700
Ne smete da odajete vojne tajne.
Ali ime može? Ja sam Valja Petrova, a Vi?

310
00:42:19,980 --> 00:42:24,700
- Buloèkin. - Buloèka?
Lepo prezime. - Buloèkin!

311
00:42:25,960 --> 00:42:31,900
- I ne nazivajte me sledeæi put
nekakvom piroškom! - Ne ljutite se!

312
00:42:38,900 --> 00:42:42,580
Drug poruènik danas
dežura u kuhinji.

313
00:42:42,880 --> 00:42:48,760
Verujem, Semjone, da degustacija neæe
da ometa razgovor sa drugaricom iz novina?

314
00:42:48,960 --> 00:42:54,060
Iz novina? Drago mi je! Izvolite za sto.
Stolice gostima i fotelju za mene!

315
00:42:58,460 --> 00:43:03,960
Boršæ je boršæ, a razgovoru nema kraja.
Ne znam, gospoðice, o èemu da Vam prièam?

316
00:43:04,880 --> 00:43:08,580
- Brate, presoljeno je!
- Zaljubio se.

317
00:43:08,780 --> 00:43:10,520
Ovako...

318
00:43:11,460 --> 00:43:14,480
Letim... prateæi jurišnike.

319
00:43:16,200 --> 00:43:21,000
Vidim dole kod Nemaca top,
kalibra tako... 210.

320
00:43:21,700 --> 00:43:24,520
Dakle, mi letimo on stoji.

321
00:43:25,220 --> 00:43:28,760
Posle letimo nazad,
njega više nema.

322
00:43:28,960 --> 00:43:32,220
- Razumete? - Da.
- To je sve.

323
00:43:33,060 --> 00:43:38,300
- Posada je predložena za nagradu.
- I on, takoðe. - Èemu pojedinosti?

324
00:43:38,540 --> 00:43:43,340
U pravu je, iz vas je reèi teško išèupati.
Isprièajte nam još nešto!

325
00:43:44,860 --> 00:43:49,740
Šta tu ima da se prièa? Izvinite,
ja kao degustator moram biti u uniformi.

326
00:43:51,340 --> 00:43:53,700
Tako jednom...

327
00:43:54,060 --> 00:44:00,740
Letimo mi... Ja letim na lovcu sa svoja dva
herojska mehanièara, naoružan bombama.

328
00:44:02,160 --> 00:44:04,920
Odjednom iz oblaka...

329
00:44:05,820 --> 00:44:13,740
- Hajnkel. - Lièi? Baš on! Ovolika rugoba
leti pravo na mene, a ja imam samo bombe!

330
00:44:14,180 --> 00:44:18,740
Dve tone! Put smo
krenuli da... gaðamo!

331
00:44:18,940 --> 00:44:24,780
- Nemam èime da se branim, shvatate položaj?
- Da. - Desnim imelmanom mu zaðem za rep!

332
00:44:26,280 --> 00:44:30,000
- I zaseèem! - Nožem?
- Ma ne, eleronom.

333
00:44:30,200 --> 00:44:35,720
- I šta je bilo? - Odsekao sam mu rep.
- Taèno. - A on? - Ko, rugoba? Leti dalje.

334
00:44:36,060 --> 00:44:42,800
Onda ja napravim pike sa
hvatanjem visine i preletim ga.

335
00:44:44,100 --> 00:44:50,400
- Tras... Ceo trup u fronclama!
- A on? - Ðavo zna kako, ali leti!

336
00:44:51,940 --> 00:44:56,240
- Kako je to zanimljivo!
- Strašno! - Da, strašno...

337
00:44:56,740 --> 00:45:02,600
A da ste imali top, kojim sluèajem,
Vi biste ga odmah oborili?

338
00:45:06,320 --> 00:45:11,340
- Èuj... - I dalje je presoljeno.
- Mogli su potpuni taran da ti priznaju.

339
00:45:11,540 --> 00:45:16,420
- Bolje da zapišem Vašu prvu prièu.
- Trebaš mi na par minuta. - Izvinite!

340
00:45:21,100 --> 00:45:26,120
- Sutra imamo odgovoran let.
- Kakav let? - Za izvežbane oèi.

341
00:45:27,260 --> 00:45:32,840
- Uzgred, tvoj navigator Kutuzova,
Kaæuša, tako se zove? - Da.

342
00:45:33,040 --> 00:45:37,700
Otrovna, brate, otrovna!
Prava paprièica!

343
00:45:38,100 --> 00:45:44,200
Juèe mi je poštom poslala novinu. Pogledaj!
Dobra procena, precizno nišanjenje...

344
00:45:44,680 --> 00:45:49,840
- I fotografija, cela njihova grupa,
zaokružila! - Pa šta?

345
00:45:50,040 --> 00:45:57,160
- Ništa, samo se hvali. Reci joj da Tuèa
nije obratio ni najmanju pažnju. - Samo to?

346
00:45:57,420 --> 00:46:01,940
Èekaj! Daj i ti njoj fotografiju.
Nas trojica, ti, ja i Kajsarov.

347
00:46:03,040 --> 00:46:07,540
Oznaèio sam krstiæem. Neka zna
da i naših lica ima u novinama.

348
00:46:07,740 --> 00:46:13,400
- Da se ne pravi važna! - To je sve?
- Ne. Uzgred joj kaži da ja...

349
00:46:14,400 --> 00:46:19,480
Nisam obratio nikakvu pažnju.
Nikakvu! Razumeš?

350
00:46:20,240 --> 00:46:26,860
Uzgred, odakle toliko znate o avionima?
Èitate vojne enciklopedije u biblioteci?

351
00:46:27,300 --> 00:46:31,880
- Ne. - Nego? - Èesto raspravljam sa
ocem o raznim konstrukcijama aviona.

352
00:46:32,080 --> 00:46:38,360
- Ocem? Starac ima veze sa avijacijom?
- Starcu je 48 godina. General avijacije.

353
00:46:38,600 --> 00:46:42,420
Priznajem krivicu...
Oprezno!

354
00:46:43,300 --> 00:46:45,740
Ništa, ništa...

355
00:46:46,200 --> 00:46:50,480
- Pa šta prièate sa ocem?
- Mi smo kao drugovi.

356
00:46:50,700 --> 00:46:55,560
Znate, nemam nikakve tajne pred njim.
Èak i ako mi se neko sviða.

357
00:46:55,760 --> 00:47:00,200
- Upoznam ga sa ocem i kažem...
- Zdravo, ovo je moj tata?

358
00:47:00,400 --> 00:47:04,160
Da, tako kažem.
Zdravo, ovo je moj tata.

359
00:47:04,460 --> 00:47:09,360
- Naši? - Naši.
- Otac sve razume. I onaj sve shvati.

360
00:47:09,500 --> 00:47:13,780
A èega nejasnog ima u:
Zdravo, ovo je moj tata?

361
00:47:15,180 --> 00:47:22,120
Znate, kod nas su se neki drugovi zakleli
da do kraja rata neæe nikakve... ovaj...

362
00:47:22,320 --> 00:47:28,020
- Šta nikakve? - Nikakve romanse, brakove...
Glupo, zar ne? - Zašto glupo? Ja ih razumem.

363
00:47:28,240 --> 00:47:32,780
- Rat je, a u ratu se samo
fiæfiriæi zanimaju za romanse. - Ko?

364
00:47:32,980 --> 00:47:35,740
Fiæfiriæi, vetropiri...

365
00:47:35,940 --> 00:47:43,260
- Znaèi, nije glupo? - Nije. - To je dobro!
- A opet, prestaje li život za vreme rata?

366
00:47:45,440 --> 00:47:47,680
A život je...

367
00:47:48,020 --> 00:47:51,960
- Šta to pišete?
- Misli pilota o ljubavi.

368
00:47:52,160 --> 00:47:57,180
U esejima se istièe da to ne smeta.
Mašine su mašine, a ljudi su ljudi.

369
00:47:57,380 --> 00:48:01,400
Šta to znaèi?
Deci æete da pišete o ljubavi?

370
00:48:01,660 --> 00:48:03,360
Èujte...

371
00:48:06,160 --> 00:48:09,680
Opet sam zaboravio.
Ovde svi padaju.

372
00:48:09,880 --> 00:48:15,380
- Znate... - Da? - Stalno pominjete decu.
Treba mi jak èlanak, i idem u Komsomolsku.

373
00:48:15,580 --> 00:48:20,340
Pionirska pravda je samo poèetak.
Kao i kod vas. Prvo letiš na U-2.

374
00:48:20,540 --> 00:48:26,000
Ali ne letiš na njemu celog života. Kada
stekneš veštinu preðeš na bolje avione.

375
00:48:26,200 --> 00:48:31,860
Da, da... jasno je. Eno, pukovnik je
izgleda slobodan, možete do njega.

376
00:48:32,060 --> 00:48:37,060
- Pukovnik Vas oèekuje.
- Hvala. Doviðenja. - Doviðenja.

377
00:48:39,900 --> 00:48:44,920
- Veæ nas napuštate? - Da. Hvala mnogo.
- Želim da napišete dobar èlanak.

378
00:48:45,200 --> 00:48:49,500
- Potrudiæu se. Kada izaðe
poslaæu vam. - Èekaæemo.

379
00:48:49,700 --> 00:48:55,180
Radi potpunog utiska, predlažem da odete
avionom. Put je zbog kiše u lošem stanju.

380
00:48:55,380 --> 00:48:59,880
- A ja sam odgovoran za Vas.
Dakle, idete avionom! - Borbenim?

381
00:49:00,080 --> 00:49:04,880
- Da, štaviše herojskim. - A ko je pilot?
- Vaš poznanik, major Buloèkin.

382
00:49:05,080 --> 00:49:09,800
- Ionako ima neka posla u gradu.
- Leteæu na njegovom avionu? - Da.

383
00:49:11,620 --> 00:49:16,800
Još mi samo putnik treba!
Vidiš šta su sve radisti natovarili!

384
00:49:17,000 --> 00:49:21,300
- Nema veze, putnik je lagan.
- Da, sigurno sedam pudova!

385
00:49:21,500 --> 00:49:25,780
- Kakvih sedam pudova? Eno ide.
- Ovuda. - Hvala.

386
00:49:27,540 --> 00:49:30,740
- Kakav lepotan...
- Izvolite!

387
00:49:34,160 --> 00:49:36,720
Ja ne idem sa Vama.

388
00:49:36,900 --> 00:49:42,540
- Druže Buloèkin, pukovnik je rekao da letim
sa Vama, Vašim avionom. - Ovo je moj avion.

389
00:49:43,140 --> 00:49:45,960
Ali to je zastarela mašina.

390
00:49:46,360 --> 00:49:50,900
- Mislila sam da letite na avionu,
a to je izgleda U-2. - Izgleda.

391
00:49:51,100 --> 00:49:56,000
Oèekivala sam da èuveni major Buloèkin
leti na posebnoj, brzoj mašini.

392
00:49:56,200 --> 00:49:59,040
Mislila sam as, a ono U-2s.

393
00:50:01,120 --> 00:50:05,860
Znate, ja u krajnjem sluèaju mogu
da poletim i sam, zato bolje sedite.

394
00:50:12,040 --> 00:50:16,000
Poruènièe Tuèa...
Kapetane Kajsarov!

395
00:50:21,680 --> 00:50:27,600
Kabina, istina, nije neka.
Konstruisana je još u vreme cara Goroha.

396
00:50:27,800 --> 00:50:32,940
Moram da primetim da od šala može da
se raspadne. Zato ne preporuèujem šale.

397
00:50:33,140 --> 00:50:36,900
- Molim Vas, oprostite!
- Ništa, ništa...

398
00:50:37,140 --> 00:50:41,460
Ovo je za štab. A ovo za Vas,
od eskadrile. Idem sada.

399
00:50:41,660 --> 00:50:46,240
- Da, ne zadržavajte se ovde!
- Zašto bih, druže majore? Idem!

400
00:50:46,440 --> 00:50:52,200
- Dobro! Oprostili ste se?
- Jesam. A vi?

401
00:50:52,400 --> 00:50:58,500
Da, da! Doviðenja mila, ne brinite
za mene, brzo æu se vratiti kuæi!

402
00:51:24,940 --> 00:51:29,160
Znaèi, njihova avijacija
vas stalno uznemirava?

403
00:51:29,360 --> 00:51:34,540
Da, naroèito oni...
kako se zovu? U-2!

404
00:51:34,740 --> 00:51:39,200
Pažnja, pažnja!
Vazduh, vazduh!

405
00:51:39,920 --> 00:51:44,200
U blizini prednjeg kraja
primeæen ruski avion U-2!

406
00:51:45,200 --> 00:51:48,060
Kvadrant Z , kvadrant Z!

407
00:51:48,260 --> 00:51:51,920
Napuštam vas na par
minuta, gospodo!

408
00:51:55,920 --> 00:51:59,000
Sedmi na start, sedmi na start!

409
00:53:10,980 --> 00:53:13,940
Ruski ormariæ nam je u džepu.

410
00:53:14,740 --> 00:53:18,800
Prinudio sam ga da preðe
na našu teritoriju.

411
00:53:19,000 --> 00:53:22,000
Sleteo je u rejon minskih polja.

412
00:53:48,940 --> 00:53:50,540
Mine!

413
00:53:51,180 --> 00:53:52,900
Mirno...

414
00:54:04,360 --> 00:54:08,740
Dokle da sedim ispod krila
Vašeg U-2? Prošao je ceo sat!

415
00:54:08,940 --> 00:54:14,040
Bolje da ne hodate ovuda...
Blato je, a Vi ste u cipelicama.

416
00:54:14,240 --> 00:54:19,720
- Vi mislite da sam ja devojèica! - Stanite!
- Šta Vam je? Opet cipele? - Da, cipele.

417
00:54:19,920 --> 00:54:25,260
- Oprezno! - Šta je Vama? Nemam cipele na
rukama! - Blato je. - Pilot se plaši blata!

418
00:54:25,540 --> 00:54:28,920
Uostalom, kakav ste Vi...
Mina!

419
00:54:30,220 --> 00:54:35,940
To je obièna žica. Zašto bi Nemci
postavili mine tamo gde niko ne ide?

420
00:54:37,140 --> 00:54:38,720
Da?

421
00:54:39,540 --> 00:54:43,100
Pa da, i sama vidim
da to nije mina.

422
00:54:43,300 --> 00:54:46,300
Mine izgledaju sasvim drugaèije.

423
00:54:46,500 --> 00:54:51,200
Mina Vajthed, T-35, Spring,
sve su mi poznate.

424
00:54:52,700 --> 00:54:57,720
- Bolje da se udaljim od Vas. - Sa mnom
æete! Da vidimo možemo li da poletimo.

425
00:55:23,160 --> 00:55:25,840
Uskoro æe svanuti.

426
00:56:07,160 --> 00:56:09,960
- Buloèka!
- Da?

427
00:56:13,900 --> 00:56:16,260
Druže majore!

428
00:56:16,800 --> 00:56:19,500
Spavajte, spavajte...

429
00:56:55,440 --> 00:56:58,500
Sveti muški savez do kraja rata.

430
00:57:08,620 --> 00:57:13,240
A zašto ti spavaš?
Šta ti možeš?

431
00:57:26,300 --> 00:57:29,100
A možda ovo samo ti i možeš!

432
00:57:43,140 --> 00:57:47,720
- Mislite da može da uzleti?
- On i ne poleæe sa bolje piste.

433
00:57:47,920 --> 00:57:54,020
- Malom avionu treba mali zalet. - Tako je.
- Nije neki teški savremeni bombarder.

434
00:57:54,220 --> 00:57:59,140
- Daleko je i od teškog i od savremenog!
- Možemo tiho da poletimo i odemo!

435
00:57:59,340 --> 00:58:03,760
- Avion ne poleæe, pilot ga podiže!
- Ako je pilot dobar...

436
00:58:04,480 --> 00:58:09,060
- Ako je pilot dobar, poleteæe!
- A gde æeš ovde da naðeš dobrog?

437
00:58:09,260 --> 00:58:12,340
Sada je potreban as, a ne U-2s.

438
00:58:14,760 --> 00:58:16,480
Požurimo!

439
00:58:16,880 --> 00:58:19,700
Više, više... Brže, brže...

440
00:58:23,840 --> 00:58:28,040
E pa pokaži se, ostatku prošlosti!
Težak sluèaj...

441
00:58:46,840 --> 00:58:52,800
- Ne, ne... Svima hoæu da isprièam kakva je
divna mašina U-2! - Eno, tamo imate telefon!

442
00:58:53,060 --> 00:58:56,600
- Imate li sitan novac?
- Videæu...

443
00:58:56,800 --> 00:59:02,360
- Naravno, u poreðenju sa Leteæom tvrðavom
nije... Izvolite! - Ne treba ga uporeðivati!

444
00:59:02,640 --> 00:59:07,540
Oni su to što su, a on je to što je.
Šper ploèa nije savremena, ali je èvrsta!

445
00:59:07,740 --> 00:59:12,040
Da, naravno.
Ne baš sasvim, naravno.

446
00:59:12,300 --> 00:59:19,280
Ne slažete se jer ste uvreðeni, i u pravu
ste! Takav pilot na avionèiæu od šper ploèe!

447
00:59:19,560 --> 00:59:23,300
Ipak je on arhaizam,
relikt prošlosti.

448
00:59:24,000 --> 00:59:29,200
Zauzeto. Znate šta, hajdete kod mene kuæi!
Sigurno se tata vratio, zato je zauzeto.

449
00:59:29,400 --> 00:59:33,600
Odavno nije bio kod kuæe.
Zašto me tako gledate?

450
00:59:34,360 --> 00:59:41,840
- Tako... odjednom sam zamislio,
doðemo u Vaš stan... - Doðemo.

451
00:59:45,300 --> 00:59:47,400
I Vi kažete:

452
00:59:47,700 --> 00:59:51,760
- Zdravo! Ovo je moj tata.
- Reæi æu.

453
00:59:52,800 --> 00:59:54,660
Reæi æu:

454
00:59:54,940 --> 00:59:59,500
Zdravo, druže general-majore
avijacije, dozvolite da se obratim!

455
00:59:59,960 --> 01:00:05,560
Ovo je major Buloèkin, jedan
od najboljih sovjetskih pilota.

456
01:00:05,860 --> 01:00:10,880
I, meni je žao, strašno žao,
što on ne leti na lovcu...

457
01:00:11,220 --> 01:00:14,080
Ne... kako bih na lovcu...

458
01:00:14,280 --> 01:00:17,160
Imam èeste vrtoglavice i...

459
01:00:17,760 --> 01:00:19,420
Srce...

460
01:00:19,700 --> 01:00:22,300
Takoðe i... noga!

461
01:00:23,000 --> 01:00:26,240
Za mene su lovci kontraindikovani!

462
01:00:26,800 --> 01:00:30,700
U svakom sluèaju,
hvala drugarice Petrova!

463
01:00:31,200 --> 01:00:32,800
Hvala!

464
01:00:33,440 --> 01:00:36,140
Hvala, druže Piroškov!

465
01:00:36,340 --> 01:00:38,220
Ah da...

466
01:00:38,840 --> 01:00:43,140
- Izvolite Vašu deseticu.
- Hvala, ali ona je Vaša!

467
01:00:43,420 --> 01:00:46,060
Ipak, doviðenja!

468
01:00:54,500 --> 01:01:02,620
Mene devojke dobre ne vole,
a loše...
Pukovnika Prudnjikova!

469
01:01:03,380 --> 01:01:09,140
- Zdravo, Buloèkine! - Zdravo. - Loše vesti!
- Koje? - Nestao je kapetan Kajsarov. - Kako?

470
01:01:09,340 --> 01:01:11,800
Oboren u boju.

471
01:01:13,240 --> 01:01:15,880
Nestao Kajsarov!

472
01:01:16,900 --> 01:01:24,580
- Kajsarov je kod partizana. Imaju aerodrom.
- Mislite da se tamo može sleteti? - Mislim.

473
01:01:24,860 --> 01:01:30,940
- Druže generale, Kajsarov i ja smo drugovi.
Dozvolite mi da odletim po njega. - Polako!

474
01:01:31,140 --> 01:01:38,540
Sa Vašom brzinom tamo ne možete sleteti,
to nije zadatak za lovca, zar ne Buloèkine?

475
01:01:40,140 --> 01:01:45,100
Druže generale, poruènik Svetlova
želi da leti po Kajsarova.

476
01:01:45,300 --> 01:01:50,660
Druže generale, ratni drugovi
ne mogu, a devojke mogu?

477
01:01:50,860 --> 01:01:56,260
- Drug Tuèa je tvrdokorni neženja.
- Ne krijem. Po tom pitanju sam nepokolebiv.

478
01:01:56,580 --> 01:02:03,380
Ako veæ ide U-2, onda najbolje bivši
lovac Buloèkin. Mi smo svi drugovi.

479
01:02:03,600 --> 01:02:08,900
Pravi smo piloti i ako smem da primetim,
sva trojica smo zaklete neženje.

480
01:02:09,160 --> 01:02:14,780
- Druže generale, moja prava nisu manja od
njihovih. Ja sam žena Kajsarova. - Kako žena?

481
01:02:15,960 --> 01:02:19,700
- Ja sam mu žena.
- To ne može da bude!

482
01:02:19,900 --> 01:02:25,820
Ne može drugarica poruènik da bude žena.
Ja za Kajsarova, kao i za sebe, glavu dajem!

483
01:02:26,260 --> 01:02:31,060
Ne gubi glavu, Semjone!
Video sam dokumenta. Polako!

484
01:02:36,460 --> 01:02:39,220
Izvinite! Moje srce...

485
01:02:39,900 --> 01:02:44,760
O pitanjima srca æemo kasnije,
a leteæe iskusniji pilot, major Buloèkin.

486
01:02:45,060 --> 01:02:48,820
Majore, doðite
da razmotrimo situaciju.

487
01:02:49,820 --> 01:02:51,560
Smireno!

488
01:03:06,300 --> 01:03:09,020
Buloèkina vam ne dam!

489
01:03:09,220 --> 01:03:13,020
On nije takav èovek
da se daje devojkama!

490
01:03:13,220 --> 01:03:18,560
I Tuèa! Tuèa je kremen!
Pre æu u zemlju! Nego da pogazim zakletvu.

491
01:03:19,700 --> 01:03:23,680
Sa Vama se, poruènièe,
u potpunosti slažem.

492
01:03:23,980 --> 01:03:28,700
- Neèasno je pogaziti zakletvu.
I mi smo dale zavet! - Zavet? - Da!

493
01:03:28,900 --> 01:03:34,860
Do kraja rata bez veza, brakova...
A Maša Svetlova se pokazala izdajnikom!

494
01:03:35,080 --> 01:03:39,560
- Sramota! - Sramota!
- Ja Vas potpuno razumem, poruènièe!

495
01:03:40,980 --> 01:03:45,720
- Dovi... Doviðenja! - Doviðenja!
- Doviðenja, poruènièe! - Doviðenja!

496
01:03:46,400 --> 01:03:50,180
- Drugarice poruènik!
- Druže poruènièe!

497
01:03:52,980 --> 01:03:55,680
Drugarice poruènik...

498
01:03:56,080 --> 01:03:58,660
Drugarice por...

499
01:04:00,220 --> 01:04:02,900
Padam u kovit!

500
01:04:05,480 --> 01:04:10,040
Veoma lepo napisano!
Tehnièki ispravno, majoru æe se svideti.

501
01:04:10,300 --> 01:04:14,680
Saèekajte ga, uzmite malo mleka.
Ono je ovde izvanredno!

502
01:04:14,880 --> 01:04:20,080
- Zašto ti, Maša, ne piješ? - Ne pije mi se!
- Buloèkin se veæ javio. Poleæu noæas.

503
01:04:20,580 --> 01:04:24,780
- Ne mogu da èekam!
- Ne možeš? A ti gledaj sliku.

504
01:04:24,980 --> 01:04:32,660
- Dobro. - Zašto je drugarica nervozna?
- Obiène stvari. Doæi æe major i biæe u redu.

505
01:04:32,960 --> 01:04:35,700
Sipaj, Maša, još jednu!

506
01:04:36,100 --> 01:04:40,740
Vidim da u vašoj eskadrili
svi cene majora, i svi ga vole.

507
01:04:41,040 --> 01:04:45,200
Naš komandant je dobar èovek.
Prosto predivan!

508
01:04:45,400 --> 01:04:52,700
- Neki ga sigurno vole manje, neki više?
- Svakako. - Mi smo se veæ srele. - Gde?

509
01:04:53,000 --> 01:04:58,060
Letela sam sa vašim majorom, a Vi ste
tamo stajali i razgovarali. I opraštali se.

510
01:04:58,960 --> 01:05:04,200
- Seæaš se? Tamo su bili Tuèa i Kajsarov.
- Rasejana si, Maša! Evo ti krpa!

511
01:05:04,400 --> 01:05:10,740
- Obrisaæu! - Ne, ne, sama æu. - Priznajte,
Maša, zbog èega ste tako uznemireni?

512
01:05:13,320 --> 01:05:17,260
Jedno æu reæi:
Ne zaljubljujte se u pilota!

513
01:05:17,460 --> 01:05:23,200
Maša, raduj se! Po telegramu æe
major Buloèkin za tri sata biti ovde!

514
01:05:23,600 --> 01:05:25,640
Šta kažeš?

515
01:05:45,440 --> 01:05:47,460
Volite ga?

516
01:05:51,080 --> 01:05:53,000
A on Vas?

517
01:05:53,560 --> 01:05:55,240
Veoma.

518
01:05:55,780 --> 01:05:58,600
To je onda lepo.

519
01:06:00,020 --> 01:06:03,900
Vi me razumete,
ostale mi se podsmevaju.

520
01:06:04,100 --> 01:06:08,700
- Zašto Vama? Drugima se treba
podsmevati! - Šta ste rekli?

521
01:06:13,900 --> 01:06:17,300
- Stiže! - Živ?
- Potpuno èitav!

522
01:06:17,800 --> 01:06:20,660
Pa, sada mogu u grad. Da!

523
01:06:21,160 --> 01:06:24,020
Valja, Valja... gde æete?

524
01:06:39,220 --> 01:06:42,800
- Vesilije Vasiljevièu...
- Zdravo!

525
01:06:43,500 --> 01:06:46,760
Zdravo, prihvatite poštu i pakete!

526
01:06:47,700 --> 01:06:51,640
- Serjoženjka! Serjoženjka...
- Maša! Mila!

527
01:06:52,940 --> 01:06:57,800
- Nemojmo pred svima...
- Serjoža, major ti nije rekao?

528
01:06:58,000 --> 01:07:00,220
Nije. A šta?

529
01:07:00,520 --> 01:07:03,700
- Svi veæ znaju.
- Svi?

530
01:07:04,300 --> 01:07:06,240
I Tuèa?

531
01:07:08,780 --> 01:07:13,320
- Smiri se! - Hvala, majore,
što ste ga dovezli! - Nema na èemu.

532
01:07:13,520 --> 01:07:18,020
Zadatak je bio da ga dovezem,
i dovezao sam. A zahvalite njemu!

533
01:07:18,400 --> 01:07:21,800
Kakav je samo to let bio...

534
01:07:22,100 --> 01:07:26,800
Pogledajte ovaj avion!
Jedan crni meser se navrzao na nas.

535
01:07:27,001 --> 01:07:31,301
A Buloèkin sporim hodom
niže i niže, i sakrismo se!

536
01:07:31,502 --> 01:07:37,502
Nemac je mislio da nas je oborio, ali šipak!
Odosmo mi! Ovo kažem iskreno, neka svi èuju:

537
01:07:37,703 --> 01:07:42,703
Èudesna mašinica!
Manevriše kao lovac!

538
01:07:44,000 --> 01:07:47,740
Šta je bilo? Ništa
posebno... Hvala!

539
01:07:48,140 --> 01:07:51,860
Opet mi se crni meseršmit
okaèio o vrat.

540
01:07:52,260 --> 01:07:56,560
Sledeæi put æu èeono da ga
udarim, da me više ne muèi.

541
01:07:57,260 --> 01:08:02,980
- Vasilije Vasiljevièu... - Da? - Dolazila je
jedna vaša poznanica i pitala za Vas. - Ko?

542
01:08:03,180 --> 01:08:09,300
- Iz novina. Valja Petrova. - Ko? - Ceo dan
Vas je èekala, a onda joj se odjednom žurilo!

543
01:08:10,000 --> 01:08:13,600
Znaèi, iznenada otišla.
Bog s njom...

544
01:08:14,080 --> 01:08:18,340
Èuj... A da nije nešto
ozbiljno, ne znate?

545
01:08:18,740 --> 01:08:20,660
Ne znam.

546
01:08:21,740 --> 01:08:24,520
Možda još nije otišla?

547
01:08:27,940 --> 01:08:29,840
Ni reèi!

548
01:08:35,740 --> 01:08:40,640
- Šta se desilo? - Pilot poznanik.
- Stani na krivini, važi?

549
01:08:43,000 --> 01:08:46,960
Koga to vidim?
Našeg specijalnog izveštaèa!

550
01:08:47,200 --> 01:08:50,260
Drugarica Izvrsna Literatura!

551
01:08:50,460 --> 01:08:55,860
- Dozvoljavate? - Izvolite!
- Kreni! - Samo, znate...

552
01:08:56,060 --> 01:09:03,040
Ne uznemiravajte se, ovde æu, u ugao. Ja sam
vanzemaljac, odvikao od ženskog društva.

553
01:09:03,660 --> 01:09:06,740
Naroèito posle nekih dogaðaja.

554
01:09:06,940 --> 01:09:11,740
- Kakav izdajnik, kakav izdajnik!
- Ne, nije on kriv, ja sam sama kriva.

555
01:09:12,040 --> 01:09:17,200
O èemu prièate? Pazite glavu! Razumeo bih
da je sa Kaæušom, mislim Kutuzovom...

556
01:09:17,420 --> 01:09:21,740
Drugaricom poruènikom...
Ili sa Vama. Ali sa Svetlovom!

557
01:09:22,040 --> 01:09:26,800
Eto vam tema! Bivšeg druga
spasili od Nemaca i opet izgubili!

558
01:09:27,040 --> 01:09:31,940
- Kako izgubili? - Zar ne znaš da je
Buloèkin leteo partizanima po Kajsarova?

559
01:09:32,140 --> 01:09:37,720
- Znam... - I pokaže se da je on muž pilota
Svetlove! - Nisam mu èak ni èestitala.

560
01:09:37,920 --> 01:09:44,140
- Na èemu? Kome? - Buloèkinu.
- Zašto Buloèkinu? - Pa oženio se èovek!

561
01:09:44,460 --> 01:09:48,340
- Ko se oženio?
- Buloèkin. - Molim?

562
01:09:48,940 --> 01:09:52,220
- I Buloèkin se oženio?
- Da.

563
01:09:53,860 --> 01:09:55,820
Sa kojom?

564
01:09:56,100 --> 01:10:01,440
- Sa kojom, pitam? - Pa sa Svetlovom, sami
ste malopre rekli. - Ništa ja nisam rekao!

565
01:10:01,640 --> 01:10:03,640
Kako niste?

566
01:10:03,840 --> 01:10:06,480
Uplašili ste me...

567
01:10:06,680 --> 01:10:11,240
- Zašto? - Buloèkin se oženio...
On sto godina neæe da se oženi!

568
01:10:11,440 --> 01:10:15,960
- Kajsarov se oženio Svetlovom.
- Šta? - Da. Sedite ovamo, bliže.

569
01:10:16,220 --> 01:10:21,360
- Kajsarov, naravno. - Zaustavite kamion!
- Šta Vam je, kao da ste u minskom polju?

570
01:10:21,640 --> 01:10:24,840
Minsko polje?
Minsko polje!

571
01:10:25,200 --> 01:10:31,100
Sada znam da ono jeste bilo minsko
polje, ali on nije hteo da me plaši!

572
01:10:33,960 --> 01:10:36,100
Šta Vam je?

573
01:10:36,400 --> 01:10:40,700
- Zaustavite, nije joj dobro!
- Dobro sam, radujem se!

574
01:10:40,900 --> 01:10:45,260
- Što je pilot stradao?
- Što je Buloèkin dobar drug!

575
01:10:45,520 --> 01:10:50,800
Kajsarovu? Vraga! Kajsarov je zloæa u šlemu!
Vazdušni Juda! A Buloèkin je kremen!

576
01:10:51,000 --> 01:10:57,040
- Ja za Buloèkina glavu dajem! Glupaèa je
devojka koju Buloèkin zanima! - Glupaèa.

577
01:10:57,300 --> 01:11:02,380
- Glupaèa. - Glupaèa! - Ko je glupaèa?
- Ja sam glupaèa. - Otkud Vi? Reæi æe: Ne!

578
01:11:02,600 --> 01:11:07,000
- I sešæe ponovo u svoj U-2!
- Sve je to zbog U-2, zar ne?

579
01:11:07,300 --> 01:11:10,000
Dosta mi je tog U-2!

580
01:11:10,800 --> 01:11:18,840
Reæi æu Vam u poverenju.
Na U-2 lete i neke izuzetne individue.

581
01:11:19,120 --> 01:11:22,900
- Buloèkin, na primer?
- Zašto Buloèkin?

582
01:11:41,980 --> 01:11:46,300
Po obaveštajnim podacima,
to oruðe se nalazi negde ovde.

583
01:11:46,500 --> 01:11:52,540
Ne znamo taèno mesto. Daleko iza linije
fronta. Nareðeno je da se pronaðe taj top.

584
01:11:52,740 --> 01:11:58,360
Zatim, ne dozvoliti mu da ispali više od
jedne granate. Pilot treba da ga otkrije,

585
01:11:58,660 --> 01:12:03,900
poveže se sa artiljerijom, i koriguje
našu vatru. Za to odreðujem...

586
01:12:04,160 --> 01:12:08,540
- Razumem, druže generale!
- Sedite, druže poruènièe.

587
01:12:09,360 --> 01:12:13,740
- Odreðujem majora Buloèkina.
- Razumem, druže generale!

588
01:12:13,940 --> 01:12:18,300
To je za U-2. Izviðajte
svake noæi, ali budite oprezni!

589
01:12:18,560 --> 01:12:23,280
Èim poène da sviæe, odlazite.
Ako napadnu meseršmiti, javite radiom.

590
01:12:23,480 --> 01:12:29,960
Lovci æe èekati spremni.
Za to odreðujem... poruènika Tuèu.

591
01:12:30,240 --> 01:12:33,140
Biæe spremni, druže generale!

592
01:13:23,140 --> 01:13:26,240
Top otkriven, javljam koordinate!

593
01:13:26,940 --> 01:13:29,640
Èujete li, èujete li?

594
01:13:30,140 --> 01:13:33,440
Èujemo.
Javite. Javite.

595
01:13:39,940 --> 01:13:42,500
Pucaju na njih.

596
01:13:43,260 --> 01:13:46,140
Javljam koordinate topa.

597
01:13:47,160 --> 01:13:48,840
Æuti...

598
01:13:49,200 --> 01:13:52,380
- Æuti!
- Koordinate 38-35.

599
01:13:52,580 --> 01:13:55,700
38-35.
Koordinate 38-35.

600
01:13:55,900 --> 01:13:59,880
Kako èujete?
Nama su ošteæeni instrumenti!

601
01:14:00,180 --> 01:14:02,940
Èujete li? Èujete li?

602
01:14:03,220 --> 01:14:08,160
- Radio je u kvaru. - Prenesite Buloèkinu
da sviæe. Neka se odmah vrate nazad!

603
01:14:08,380 --> 01:14:11,440
Pojavili su se i nemaèki lovci!

604
01:14:16,260 --> 01:14:19,100
Treæu eskadrilu u vazduh!

605
01:14:32,040 --> 01:14:35,720
- Topovi?
- Artiljerija nas ne èuje!

606
01:14:37,120 --> 01:14:41,040
A èemu mi služimo?
Budi spremna, Kaæuša!

607
01:14:44,180 --> 01:14:47,000
Eh... Neka bude šta bude!

608
01:15:02,420 --> 01:15:10,100
- Hajde, paèe!
- Pravo u èelo!

609
01:15:29,460 --> 01:15:33,640
Domovina æe da pamti
podvige krilatih heroja!

610
01:15:33,840 --> 01:15:40,860
Brze lovce, strašne jurišnike,
i moænu bombardersku avijaciju.

611
01:15:41,860 --> 01:15:48,580
Ali neæe domovina zaboraviti ni našeg
vernog prijatelja, našeg školskog druga.

612
01:15:48,860 --> 01:15:56,740
Mali avion, koji je poèeo veliku bitku
kao skromna školska mašina U-2,

613
01:15:57,160 --> 01:16:06,340
a završava rat kao, za neprijatelja
užasan, noæni laki bombarder Po-2.

614
01:16:06,760 --> 01:16:09,080
Polikarpov 2.

615
01:16:22,081 --> 01:16:26,581
Odlukom Prezidijuma odbrane,
uruèujem Vam odlikovanje. Èestitam!

616
01:16:29,982 --> 01:16:34,082
- Služim Sovjetskom Savezu!
- Major Buloèkin!

617
01:16:35,983 --> 01:16:40,483
Odlukom Prezidijuma odbrane,
uruèujem Vam odlikovanje. Èestitam!

618
01:16:40,684 --> 01:16:44,884
- Služim Sovjetskom Savezu!
- Poruènik Kutuzova!

619
01:16:45,185 --> 01:16:49,485
Pa, Vasilije Vasiljevièu, da Vas
prebacimo na lovca?

620
01:16:49,786 --> 01:16:52,486
Neka, bolje je ovako.

621
01:16:52,787 --> 01:16:56,587
- Èestitam!
- Služim Sovjetskom Savezu!

622
01:17:27,080 --> 01:17:29,660
Vidi, vidi, vidi...

623
01:17:42,780 --> 01:17:47,400
- Drugarice poruènik! - Zdravo,
druže Tuèa! - Zdravo! - Zdravo!

624
01:17:47,600 --> 01:17:52,100
- Želeo bih... - Dozvoljavate?
- Šta? - Oprostite! - Izvinite!

625
01:17:57,800 --> 01:18:02,700
- Drugarice poruènik, želeo bih da se
posavetujem sa Vama? - U vezi avijacije?

626
01:18:03,180 --> 01:18:09,020
- Ne, pitanje je liène prirode.
Naš savez, kao što vidite... - Užas!

627
01:18:09,260 --> 01:18:13,860
- Jedino sam ja ostao.
A i Vi ste, izgleda, jedina. - Da?

628
01:18:14,980 --> 01:18:19,100
Možemo li nas dvoje
da napravimo novi savez?

629
01:18:19,600 --> 01:18:26,100
- Kakav bi to savez bio? Ni muški, ni ženski.
- Upravo tako. Mešovit!

630
01:18:26,900 --> 01:18:31,620
- Ne znam da li to može...
- Izvinite na predlogu, poruènièe!

631
01:18:31,920 --> 01:18:38,360
- Èekajte, shvatila sam! - A ja uopšte
nisam shvatio da ste Vi shvatili.

632
01:18:38,961 --> 01:18:43,461
- A ja baš mislim kako da kažem...
Kako da... - Primakni se bliže!

633
01:18:53,180 --> 01:18:56,280
Zdravo, ovo je moj tata.

634
01:18:59,540 --> 01:19:01,580
Šta Vam je?

635
01:19:02,980 --> 01:19:06,460
Imam èesto vrtoglavicu.
I srce...

636
01:19:09,300 --> 01:19:12,400
A sva trojica su zaklete neženje?

637
01:19:16,100 --> 01:19:18,680
KRAJ

Фильм повествует о трёх фронтовых друзьях-лётчиках, которые поклялись не влюбляться до конца войны, однако знакомятся и влюбляются в двух лётчиц женской эскадрильи и журналистку газеты "Пионерская правда" и по одному нарушают данное некогда обещание.

1
00:02:38,480 --> 00:02:40,040
А где же тело?

2
00:02:46,480 --> 00:02:47,600
Здесь тело!

3
00:02:47,760 --> 00:02:51,160
- Жив? Не может быть!
- Очень может быть!

4
00:02:51,520 --> 00:02:53,760
Сейчас же в машину!

5
00:02:55,120 --> 00:02:56,000
Осторожно, осторожно!

6
00:03:06,560 --> 00:03:15,480
# Мы, друзья, перелётные птицы,
Только быт наш одним нехорош:


7
00:03:15,600 --> 00:03:23,680
# На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдёшь.


8
00:03:23,840 --> 00:03:31,400
# Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.


9
00:03:31,520 --> 00:03:35,360
# Первым делом,
Первым делом - самолёты!


10
00:03:35,520 --> 00:03:39,080
# - Ну, а девушки?
- А девушки потом!


11
00:03:39,880 --> 00:03:43,440
# Первым делом,
Первым делом - самолёты!


12
00:03:43,800 --> 00:03:47,480
# - Ну, а девушки?
- А девушки потом!


13
00:03:47,880 --> 00:03:56,360
# Нежный образ в мечтах ты голубишь,
Хочешь сердце навеки отдать.


14
00:03:56,480 --> 00:04:04,120
# Нынче встретишь, увидишь,
Полюбишь, а назавтра приказ - улетать!


15
00:04:04,320 --> 00:04:12,200
# Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.


16
00:04:12,480 --> 00:04:16,960
# Первым делом,
Первым делом - самолёты!


17
00:04:17,160 --> 00:04:20,640
# - Ну, а девушки?
- А девушки потом!


18
00:04:20,840 --> 00:04:24,640
# Первым делом,
Первым делом - самолёты!


19
00:04:27,640 --> 00:04:31,480
# - Ну, а девушки?
- А девушки потом!


20
00:04:31,680 --> 00:04:40,000
# Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд.


21
00:04:40,120 --> 00:04:47,880
# Мы решили, друзья, не влюбляться
Даже в самых красивых девчат


22
00:04:48,040 --> 00:04:56,120
# Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.


23
00:04:56,280 --> 00:05:00,120
# Первым делом,
Первым делом - самолёты!


24
00:05:00,280 --> 00:05:03,960
# - Ну, а девушки?
- А девушки потом!


25
00:05:04,440 --> 00:05:08,600
# Первым делом,
Первым делом - самолёты!


26
00:05:08,760 --> 00:05:12,720
# - Ну, а девушки?
- А девушки потом!


27
00:05:14,640 --> 00:05:16,080
Прошу!

28
00:05:18,040 --> 00:05:19,000
Тихо!

29
00:05:21,160 --> 00:05:22,120
Клюёт!

30
00:05:22,720 --> 00:05:23,760
- Так!
- Тащи!

31
00:05:23,840 --> 00:05:25,400
- Давай!
- Тащи!

32
00:05:28,160 --> 00:05:31,800
Ну, знаете, друзья, нет! По-моему, это
ни к чему!

33
00:05:31,920 --> 00:05:34,640
Ничего! По случаю выздоровления по
25 грамм не мешает.

34
00:05:34,920 --> 00:05:35,880
Тихо!

35
00:05:39,400 --> 00:05:45,640
Итак! За бесстрашного истребителя,
мастера беспарашютного спорта.

36
00:05:46,160 --> 00:05:47,760
Майора Булочкина!

37
00:05:49,200 --> 00:05:50,160
Ура!

38
00:05:53,040 --> 00:05:54,680
С непривычки-то, ой!

39
00:05:57,160 --> 00:05:58,120
Тихо!

40
00:05:59,760 --> 00:06:01,440
Минутку, минутку, минутку.

41
00:06:04,440 --> 00:06:05,400
Порядок!

42
00:06:06,360 --> 00:06:09,640
- Спасибо, друзья!
- Расстроили товарища!

43
00:06:10,360 --> 00:06:12,880
Знаете что? За нас всех!

44
00:06:13,840 --> 00:06:15,040
За истребителей.

45
00:06:15,720 --> 00:06:18,000
За соратников, за...

46
00:06:18,240 --> 00:06:19,280
...мизогенов!

47
00:06:19,440 --> 00:06:22,360
- А это что?
- Мизоген? Ну...

48
00:06:23,840 --> 00:06:26,400
- Во всех энциклопедиях пишут!
- Да, но что это значит?

49
00:06:26,680 --> 00:06:29,680
Мизоген - это есть женоненавистник!

50
00:06:29,880 --> 00:06:31,840
Нет, товарищи, женоненавистник - это
чересчур!

51
00:06:32,000 --> 00:06:34,160
- Капитан Кайсаров!
- Старший лейтенант Туча!

52
00:06:34,320 --> 00:06:38,120
В загс вы пройдёте только через мой
труп! Ясно?

53
00:06:38,360 --> 00:06:43,320
Тихо! Никаких загсов, никаких трупов!
Договорились?

54
00:06:43,680 --> 00:06:47,360
До конца войны любовь отменяется.
Кажется, ясно?

55
00:06:47,640 --> 00:06:48,239
Святой!

56
00:06:48,240 --> 00:06:48,760
Мужской!

57
00:06:48,761 --> 00:06:49,400
Союз!

58
00:06:49,520 --> 00:06:52,120
Так вот - за святой мужской союз!

59
00:06:52,960 --> 00:06:55,760
Вы что, опять за мной, сестра, да?

60
00:06:55,960 --> 00:06:57,600
Примите микстуру, больной.

61
00:06:57,760 --> 00:06:58,960
Опять вы сюда сбежали.

62
00:07:00,000 --> 00:07:02,400
Ей богу, сестра, я же непьющий!

63
00:07:02,600 --> 00:07:07,920
- Микстура?! Нет, ей-богу, ему?
- Что это?! Булочкину микстура?

64
00:07:08,120 --> 00:07:09,960
Так это ж не человек, это орёл!

65
00:07:10,160 --> 00:07:13,760
- А где вы видели, чтобы орёл пил микстуру?
- Вот именно!

66
00:07:13,920 --> 00:07:17,120
Ведь вы должны понять! Вы такая
милая, симпатичная.

67
00:07:17,360 --> 00:07:21,440
- Капитан Кайсаров!
- Старший лейтенант Туча!

68
00:07:21,560 --> 00:07:24,400
Никаких разговоров!
Давайте я сама налью.

69
00:07:24,640 --> 00:07:25,760
Ты немедленно выписывайся!

70
00:07:25,880 --> 00:07:29,240
Тебе надо 3 раза в день воздушный
бой принимать, а не микстуру. Я тебя знаю.

71
00:07:29,400 --> 00:07:32,000
Выйдешь, дадут тебе самолёт
новенький.

72
00:07:32,520 --> 00:07:36,200
- Скорость - 1200 в час! Як-116.
- Лавочкин-32

73
00:07:36,360 --> 00:07:38,120
- А то ещё есть новой конструкции.
- Какой?

74
00:07:38,280 --> 00:07:40,400
Великолепная машина. Забыл как она
называется, чёрт.

75
00:07:40,640 --> 00:07:42,600
- Микстура.
- Нет, не микстура.

76
00:07:42,760 --> 00:07:48,360
Какой-нибудь именной - "Подарок
народной артистки Тарасовой".

77
00:07:48,480 --> 00:07:51,200
- Капитан Кайсаров!
- Старший лейтенант Туча, виноват.

78
00:07:53,800 --> 00:07:55,080
Что вы с ним делаете!

79
00:07:55,520 --> 00:07:56,640
Теперь к себе, больной.

80
00:07:56,760 --> 00:08:00,880
К вам сейчас придут командир дивизии
и профессор - светило нашей медицины.

81
00:08:01,080 --> 00:08:02,400
Окончательный осмотр.

82
00:08:02,560 --> 00:08:04,600
- К себе, к себе, больной!
- Хорошо, слушаю.

83
00:08:04,800 --> 00:08:06,680
Главное - не позволяй называть себя
больным.

84
00:08:06,800 --> 00:08:11,080
И этому профессору медицины скажи,
чтобы тебя все называли "товарищ здоровый"!

85
00:08:11,280 --> 00:08:13,960
Я понимаю, им, конечно, приятно, что
такой ас в их в больнице.

86
00:08:14,240 --> 00:08:15,800
Ну, ещё бы, конечно!

87
00:08:15,960 --> 00:08:17,280
Ладно, я как-нибудь сам разберусь.

88
00:08:17,320 --> 00:08:18,960
- На, вот, для храбрости, так!
- Давай!

89
00:08:19,160 --> 00:08:22,240
- Больной!
- Да, иду, сестра.

90
00:08:24,760 --> 00:08:29,320
Чего? Да нет, пожалуйста,
всё в порядке. Пойдёмте, сестра.

91
00:08:29,920 --> 00:08:31,280
Ничего, сегодня же выпишут!

92
00:08:31,400 --> 00:08:32,840
- Почему ты думаешь?
- Потому!

93
00:08:33,000 --> 00:08:38,800
Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом!


94
00:08:40,280 --> 00:08:42,720
- А здесь больно?
- Нет.

95
00:08:43,880 --> 00:08:45,520
Неправда, здесь больно!

96
00:08:45,800 --> 00:08:46,960
- Больно, да?
- Больно!

97
00:08:47,080 --> 00:08:48,720
Ну вот, очень хорошо.

98
00:08:49,040 --> 00:08:51,120
Дышите... совсем не дышите.

99
00:08:52,720 --> 00:08:55,360
Так... не дышите.

100
00:08:56,080 --> 00:08:58,800
Так... хорошо... ещё, ещё, глубже.

101
00:08:59,760 --> 00:09:00,720
Покашляйте.

102
00:09:02,120 --> 00:09:03,240
Не дышите...

103
00:09:04,120 --> 00:09:05,760
Кардиограмму, сестра.

104
00:09:10,760 --> 00:09:12,720
А вот это надо бросить, голубчик мой.

105
00:09:12,880 --> 00:09:14,760
Решительно бросить.

106
00:09:17,600 --> 00:09:19,560
Недавно, знаете, бросила

107
00:09:20,040 --> 00:09:21,360
А разве не тянет?

108
00:09:21,640 --> 00:09:23,440
Тянет, голубчик, тянет.

109
00:09:23,800 --> 00:09:27,000
- А вот вам надо бросить!
- Хорошо.

110
00:09:27,280 --> 00:09:28,400
Ну, так вот.

111
00:09:28,720 --> 00:09:31,360
Больничный режим больше не нужен.

112
00:09:31,720 --> 00:09:33,200
Товарищ профессор!

113
00:09:33,800 --> 00:09:35,600
- Летать...
- Можно, а?

114
00:09:36,680 --> 00:09:38,560
Можно, можно!

115
00:09:39,160 --> 00:09:40,280
Товарищ профессор!

116
00:09:40,400 --> 00:09:42,160
Дорогой профессор!

117
00:09:42,440 --> 00:09:43,640
Дорогая профессор!

118
00:09:43,760 --> 00:09:46,040
Пить можно, голубчик мой, пить можно!

119
00:09:46,280 --> 00:09:48,520
Молоко, знаете...

120
00:09:48,960 --> 00:09:51,200
Ситро, понимаете, фруктовые воды.

121
00:09:51,760 --> 00:09:53,040
Квас в неограниченном количестве.

122
00:09:53,120 --> 00:09:55,200
Пожалуйста, пожалуйста.

123
00:09:55,320 --> 00:09:56,400
Ну вот, значит.

124
00:09:56,520 --> 00:09:58,400
А вот это - романы, понимаете.

125
00:09:58,480 --> 00:10:00,960
Флирты, семейные драмы.

126
00:10:01,800 --> 00:10:02,480
Нельзя!

127
00:10:02,560 --> 00:10:05,800
- Надо сердце беречь!
- Будьте покойны, товарищ профессор.

128
00:10:07,000 --> 00:10:10,560
Так вы больше не падайте, товарищ...

129
00:10:10,720 --> 00:10:12,800
- Булочкин
- Очень хорошо!

130
00:10:12,880 --> 00:10:15,000
Правда, фамилия не величественная.

131
00:10:15,280 --> 00:10:19,040
Но я, невзирая на фамилию,
первый полёт посвящаю вам!

132
00:10:19,200 --> 00:10:21,000
Благодарю, очень тронута.

133
00:10:21,280 --> 00:10:22,480
Всего хорошего!

134
00:10:24,760 --> 00:10:27,280
Даю 1100 в вашу честь!

135
00:10:27,920 --> 00:10:29,480
Сколько вы сказали?

136
00:10:29,960 --> 00:10:33,920
Вы знаете, даже 1200 в час!
Вот вы увидите!

137
00:10:34,120 --> 00:10:37,320
- 1200 метров?
- Нет, это километров.

138
00:10:37,560 --> 00:10:40,960
- Что вы, голубчик!
- Это нормальная скорость для истребителя.

139
00:10:41,120 --> 00:10:43,880
Вам противопоказаны истребители,
решительно совершенно.

140
00:10:44,040 --> 00:10:46,920
Ну, придётся, значит, пересадить
на штурмовик.

141
00:10:47,200 --> 00:10:49,160
- А скорость какая у штурмовика?
- У штурмовика 550.

142
00:10:49,360 --> 00:10:51,280
Нет, противопоказано, решительно,
ну что вы, что вы.

143
00:10:51,400 --> 00:10:55,680
- Тогда бомбардировщик, скорость 400.
- Скорость 400?

144
00:10:55,880 --> 00:10:57,360
Противопоказано, решительно
противопоказано!

145
00:10:57,440 --> 00:11:00,520
Скажите, а нет ли у вас чего-нибудь
так потише, понимаете, помедленнее.

146
00:11:01,520 --> 00:11:04,600
- Есть... У-2.
- Скорость какая?

147
00:11:04,920 --> 00:11:06,760
Пустяки - 100 километров.

148
00:11:07,040 --> 00:11:10,520
Ну что ж делать? Не возражаю,
не возражаю!

149
00:11:10,680 --> 00:11:11,760
Погодите!

150
00:11:12,240 --> 00:11:14,320
Товарищ профессор!
Товарищ генерал!

151
00:11:15,080 --> 00:11:16,920
Что же это получается, а?

152
00:11:17,000 --> 00:11:22,400
Я же истребитель! Я по земле ходить
не могу пешком - всё бегать хочется!

153
00:11:22,520 --> 00:11:24,760
Бегать-то вам, товарищ,
противопоказано!

154
00:11:25,000 --> 00:11:30,160
Ну за что-же? У-2?
Да я лучше в пехоту!

155
00:11:30,640 --> 00:11:33,840
Вы понимаете, что такое У-2?
Молоко возить!

156
00:11:34,000 --> 00:11:37,800
- Товарищ генерал, ну за что же?!
- Ничего, ничего, Булочкин.

157
00:11:37,920 --> 00:11:39,360
У-2 теперь на вооружении.

158
00:11:39,480 --> 00:11:43,560
Этот самолёт как ночной лёгкий
бомбардировщик большие дела делает.

159
00:11:43,640 --> 00:11:44,920
Вспомни Сталинград!

160
00:11:45,080 --> 00:11:46,840
Ну вот, поздравляю вас, голубчик,
поздравляю!

161
00:11:47,000 --> 00:11:51,120
И, пожалуйста, знаете, не падайте
в мою честь!

162
00:12:16,880 --> 00:12:18,720
- Говорил?
- Говорил.

163
00:12:19,240 --> 00:12:22,320
- Ну что?
- У меня мёртвый час.

164
00:12:23,760 --> 00:12:26,200
Профессор распорядился его на У-2
перевести.

165
00:12:26,480 --> 00:12:28,080
- Что?!
- Сердце.

166
00:12:30,960 --> 00:12:32,440
- На У-2...
- Да.

167
00:12:34,280 --> 00:12:35,320
Переживает...

168
00:12:44,760 --> 00:12:46,200
Слышь, Вась...

169
00:12:47,160 --> 00:12:48,440
Да ну, не горюй!

170
00:12:49,560 --> 00:12:53,440
- Вообще-то он ведь всё-таки летает...
- Ну конечно, отдохнёшь после триумфа.

171
00:12:53,720 --> 00:12:55,440
Газетчики мучить не будут.

172
00:12:55,600 --> 00:12:57,760
- Девушки писать не будут.
- Вот-вот!

173
00:12:58,000 --> 00:12:59,800
Попадёшь в солидную компанию.

174
00:12:59,920 --> 00:13:04,400
Там ведь на У-2 всё пожилые,
ветераны...

175
00:13:07,360 --> 00:13:15,800
Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.

176
00:13:19,280 --> 00:13:23,720
- Эх, Васька, Васька!
- Эх, Булочкин, Булочкин.

177
00:13:31,840 --> 00:13:34,320
- Ой!
- Что? Зубы?

178
00:13:34,600 --> 00:13:37,240
Точно, товарищ майор, беда прямо.

179
00:13:37,960 --> 00:13:41,440
- На, покури. Иногда помогает.
- Вот спасибочки, давно не курил.

180
00:13:41,520 --> 00:13:44,120
- У нас тут всё некурящие...
- Некурящие?

181
00:13:44,280 --> 00:13:47,760
- Может, скажешь, есть и непьющие?
- Есть и непьющие!

182
00:13:47,960 --> 00:13:50,000
- И летают?
- Летают!

183
00:13:50,280 --> 00:13:52,320
Ха! Ангелы, а не лётчики!

184
00:13:54,000 --> 00:13:56,800
Вот тут вот, в дачке, первое звено.

185
00:13:57,080 --> 00:13:59,280
И штурман эскадрильи тут же.

186
00:14:05,720 --> 00:14:06,840
Товарищ майор!

187
00:14:07,200 --> 00:14:08,320
Вы б постучали.

188
00:14:08,640 --> 00:14:09,760
Это почему же?

189
00:14:12,360 --> 00:14:13,400
Одну секунду!

190
00:14:14,240 --> 00:14:16,800
Это ещё что?! Почему здесь девушка?

191
00:14:16,880 --> 00:14:18,320
Это, извините, не девушка.

192
00:14:18,600 --> 00:14:19,560
А кто же?

193
00:14:21,880 --> 00:14:24,520
Штурман эскадрильи
старший лейтенант Кутузова.

194
00:14:24,800 --> 00:14:25,800
Майор Булочкин.

195
00:14:25,960 --> 00:14:29,880
Мы думали - вы позже будете. После
ночных вылетов только что встаём.

196
00:14:30,160 --> 00:14:32,440
Встали. Прошу, товарищ майор

197
00:14:38,520 --> 00:14:39,880
Товарищи офицеры!

198
00:14:46,800 --> 00:14:50,440
- Здравствуйте, товарищи офицеры!
- Здравия желаем, товарищ майор!

199
00:15:00,440 --> 00:15:02,120
- Вольно!
- Вольно!

200
00:15:28,000 --> 00:15:30,200
Так-так... Ну, вот что.

201
00:15:34,960 --> 00:15:37,720
Вам что-нибудь у нас не понравилось,
товарищ майор?

202
00:15:37,880 --> 00:15:40,760
Нет, ничего. Уютно. Светлица!

203
00:15:41,680 --> 00:15:43,440
Скажите, пожалуйста, вас,
случайно, не Татьяной зовут?

204
00:15:43,480 --> 00:15:45,240
Нет, а что?

205
00:15:45,400 --> 00:15:49,080
Да, понимаете, обстановка у вас
располагающая письма Онегину писать.

206
00:15:49,320 --> 00:15:52,600
Вы знаете, некогда - летаем много.

207
00:15:52,880 --> 00:15:55,640
- Выходит, всё первое звено - девушки?
- Все девушки.

208
00:15:55,800 --> 00:15:58,640
- И пилоты, и штурманы, значит?
- И пилоты, и штурманы.

209
00:15:58,800 --> 00:16:00,840
- Ну, а второе и третье звено?
- Есть мужчины.

210
00:16:00,960 --> 00:16:03,160
Есть мужчины? Ай-яй-яй!

211
00:16:03,440 --> 00:16:06,680
- Но, правда, их всего трое...
- Нет, всё равно, ай-яй-яй!

212
00:16:06,960 --> 00:16:11,160
Я-то, понимаете, думал, один
попал в этот женский монастырь.

213
00:16:11,360 --> 00:16:14,480
- С детства, понимаете, мечтал.
- В самом деле?

214
00:16:14,680 --> 00:16:17,720
Ой, простите, товарищ майор,
но вид у вас действительно строгий.

215
00:16:18,040 --> 00:16:20,160
- Да...
- Монашеский вид.

216
00:16:25,480 --> 00:16:27,840
- Спокойно.
- Есть спокойно!

217
00:16:27,960 --> 00:16:28,920
Ну вот.

218
00:16:31,640 --> 00:16:35,360
Я цыганский барон.

219
00:16:35,640 --> 00:16:40,000
У меня много жён.

220
00:16:43,040 --> 00:16:45,840
Пойдёмте, товарищ старший
лейтенант.

221
00:16:46,520 --> 00:16:48,160
Покажите свои машины.

222
00:16:52,120 --> 00:16:53,520
Барон, ух!

223
00:17:01,200 --> 00:17:03,880
Ну, где же ваши воздушные гиганты?

224
00:17:04,000 --> 00:17:06,360
- Рядом с вами, товарищ майор.
- То есть?

225
00:17:06,520 --> 00:17:09,320
Старший лейтенант Светлова!

226
00:17:14,000 --> 00:17:16,120
Старший лейтенант Светлова.

227
00:17:16,920 --> 00:17:18,200
Да, вот это маскировочка!

228
00:17:18,840 --> 00:17:21,560
Тоже из первого звена.
Зовётся "король камуфляжа".

229
00:17:21,800 --> 00:17:23,960
Маскировку на необыкновенную высоту
подняла.

230
00:17:24,080 --> 00:17:27,400
Фашисты аэродром никак найти
не могут.

231
00:17:28,040 --> 00:17:29,000
Слушайте.

232
00:17:29,880 --> 00:17:32,000
Скажите, пожалуйста.

233
00:17:32,280 --> 00:17:36,760
Вы в самом деле
лётчики или это тоже камуфляж?

234
00:17:37,440 --> 00:17:38,240
Никак нет!

235
00:17:38,440 --> 00:17:40,880
Я ваше беспокойство, конечно,
понимаю, товарищ майор.

236
00:17:41,160 --> 00:17:43,800
Вы, наверное, думаете - девушки,
значит, романы, любовь.

237
00:17:43,960 --> 00:17:46,600
- Но, простите, это у нас ни-ни!
- Ни-ни?

238
00:17:47,000 --> 00:17:49,480
Мы даже зарок такой дали, вроде
клятвы.

239
00:17:49,680 --> 00:17:53,720
До конца войны - никаких романов!
Все 1, 2, 3 звенья.

240
00:17:53,920 --> 00:17:56,560
Ну, конечно, кроме мужчин.
Им ведь такого не выдержать.

241
00:17:56,720 --> 00:17:57,920
Что?!

242
00:17:58,160 --> 00:18:00,360
Любовь - это, конечно, дело хорошее...

243
00:18:00,440 --> 00:18:03,480
Но авторитет командира падает, а это
никуда не годится.

244
00:18:03,680 --> 00:18:04,960
- Верно?
- Угу.

245
00:18:05,760 --> 00:18:07,240
Ну, ладно, пойдёмте.

246
00:18:35,200 --> 00:18:36,160
Да...

247
00:18:42,760 --> 00:18:43,720
Вот что.

248
00:18:44,240 --> 00:18:47,360
Думаю, что не придётся мне у вас
летать.

249
00:18:47,760 --> 00:18:50,640
Я ещё с командиром дивизии поговорю.

250
00:18:53,000 --> 00:18:57,520
Разрешите, товарищ генерал, не в порядке
служебном, а как лётчик с лётчиком.

251
00:18:58,000 --> 00:19:00,240
Понятно. Я уж сам думал о вас.

252
00:19:00,520 --> 00:19:01,720
Товарищ генерал.

253
00:19:02,680 --> 00:19:03,720
Вы сами лётчик.

254
00:19:04,000 --> 00:19:06,200
И мы поймём друга.

255
00:19:06,960 --> 00:19:09,120
Обязательно поймём.
Поговорим и поймём.

256
00:19:09,200 --> 00:19:13,320
Только вот что. Сначала посоветуйте
мне насчёт одного задания.

257
00:19:13,560 --> 00:19:14,680
Слушаю.

258
00:19:19,400 --> 00:19:20,520
Вот посмотрите.

259
00:19:22,720 --> 00:19:24,600
По данным разведки.

260
00:19:25,160 --> 00:19:27,720
Тут, слева от дворца - немецкий штаб.

261
00:19:28,280 --> 00:19:32,440
Рядом, в дачках, разместилась
берлинская комиссия по вывозу ценностей.

262
00:19:32,520 --> 00:19:34,680
Представители верховной ставки.

263
00:19:34,960 --> 00:19:37,320
Так вот, нужно точно и быстро.

264
00:19:37,400 --> 00:19:39,760
С одного, так сказать, захода

265
00:19:40,800 --> 00:19:43,600
- Штаб и комиссию накрыть.
- Так-так.

266
00:19:43,840 --> 00:19:46,280
А промазать ночью легче лёгкого.

267
00:19:46,480 --> 00:19:49,440
Подходы опасные - вот тут зенитные
точки.

268
00:19:49,720 --> 00:19:52,600
Нужно, значит, зенитные точки отвлечь.

269
00:19:53,000 --> 00:19:56,560
Пусть стороной пролетит звено наших
самолётов.

270
00:19:56,840 --> 00:20:02,040
А на саму бомбёжку, мне кажется,
послать нужно только один самолёт.

271
00:20:02,760 --> 00:20:05,720
Площадь бомбёжки маленькая - блюдечко.

272
00:20:06,320 --> 00:20:09,120
- Для Петлякова трудно.
- Да, трудно.

273
00:20:09,440 --> 00:20:11,000
Для Ила тоже нельзя.

274
00:20:12,800 --> 00:20:15,840
- Тоже нельзя, совершенно верно.
- Да

275
00:20:19,200 --> 00:20:22,520
Товарищ генерал, а что если У-2?

276
00:20:23,560 --> 00:20:24,760
Как вы сказали?

277
00:20:25,200 --> 00:20:27,000
У-2 из моей эскадрильи.

278
00:20:29,400 --> 00:20:30,960
- Ах, У-2...
- Конечно!

279
00:20:31,600 --> 00:20:34,520
У-2 может подойти тихо,
на высоте 50 метров.

280
00:20:34,800 --> 00:20:37,080
Пройти прямо над самой целью.

281
00:20:37,440 --> 00:20:40,720
И уж если это он не может,
тогда на кой чёрт...

282
00:20:40,920 --> 00:20:45,000
- Простите, товарищ генерал.
- Ничего! Очень хорошо придумали!

283
00:20:45,280 --> 00:20:49,760
- Значит, один У-2 из вашей эскадрильи.
- Так точно!

284
00:20:50,040 --> 00:20:53,240
Да, но понимаете, какой лётчик тут
нужен.

285
00:20:53,520 --> 00:20:55,680
Я бы сказал остроумный, бесстрашный.

286
00:20:55,920 --> 00:20:59,320
Ну что вы, товарищ генерал,
так уж и бесстрашный...

287
00:20:59,600 --> 00:21:00,560
Так-так.

288
00:21:02,280 --> 00:21:06,640
Так вот, кого бы из вашей эскадрильи
на это дело от рядить?

289
00:21:06,840 --> 00:21:10,040
Правда, вы ещё не ознакомились,
молодёжь не знаете.

290
00:21:10,760 --> 00:21:13,800
Простите, товарищ генерал, это что же.

291
00:21:13,960 --> 00:21:17,760
- Я сам не гожусь на это дело?
- Нет, конечно, годитесь.

292
00:21:18,040 --> 00:21:21,320
Но ведь со здоровьем у вас
не совсем ладно.

293
00:21:21,840 --> 00:21:23,280
Сердце, головокружения.

294
00:21:24,000 --> 00:21:25,200
Противопоказано...

295
00:21:26,280 --> 00:21:27,680
Товарищ генерал.

296
00:21:28,920 --> 00:21:31,920
Да я здоров как бык,
вы только разрешите!

297
00:21:32,760 --> 00:21:33,720
Ну, отлично!

298
00:21:34,240 --> 00:21:36,640
К вечеру составьте план,
а сейчас идите.

299
00:21:36,920 --> 00:21:38,920
Есть, товарищ генерал!

300
00:21:43,800 --> 00:21:44,800
Василий Васильевич.

301
00:21:48,360 --> 00:21:49,040
Слушаю!

302
00:21:49,360 --> 00:21:52,400
О чём хотел со мной
потолковать-то, а?

303
00:21:55,240 --> 00:21:57,080
Видите ли, товарищ генерал.

304
00:21:57,200 --> 00:22:01,200
Я, собственно говоря, и шёл-то к вам
чтобы получить вот такое задание.

305
00:22:01,360 --> 00:22:02,520
Я так и знал!

306
00:22:03,040 --> 00:22:05,360
Оба лётчики, понимаем
друг друга!

307
00:22:06,760 --> 00:22:08,040
Так, выполняйте!

308
00:22:31,000 --> 00:22:33,280
- Летим, товарищ майор?
- Да.

309
00:22:34,600 --> 00:22:37,080
А вы маршрут-то хорошо знаете?

310
00:22:38,400 --> 00:22:41,000
Товарищ майор, я штурман уже 3 года.

311
00:22:41,520 --> 00:22:44,000
Ну ладно, ладно, не обижайтесь.

312
00:22:56,520 --> 00:22:59,280
Между прочим, не удивляйтесь,
я в полёте пою.

313
00:22:59,480 --> 00:23:01,960
Это ещё привычка у меня
с истребителей осталась.

314
00:23:02,080 --> 00:23:06,360
Пойте, товарищ майор!
А репертуар у вас, простите, какой?

315
00:23:06,640 --> 00:23:09,000
- Русские песни!
- Подходящее!

316
00:24:19,480 --> 00:24:21,960
До начала совещания есть время.

317
00:24:22,280 --> 00:24:23,320
Покурим здесь.

318
00:24:24,080 --> 00:24:29,200
Вечерний звон, вечерний звон.

319
00:24:31,400 --> 00:24:34,240
Как много дум.

320
00:24:35,080 --> 00:24:36,080
Приготовились.

321
00:24:36,360 --> 00:24:39,640
Удивительно, какая тишина!

322
00:24:40,160 --> 00:24:41,960
О, колоссаль!

323
00:24:42,440 --> 00:24:47,800
Иных уж нет теперь в живых.

324
00:24:51,320 --> 00:24:52,280
Хорошо.

325
00:24:53,680 --> 00:24:59,680
Тогда весёлых, молодых.

326
00:25:00,880 --> 00:25:05,920
И крепок их могильный сон.

327
00:25:06,600 --> 00:25:08,080
Ещё разочек!

328
00:25:08,520 --> 00:25:15,880
Не слышен им вечерний звон.

329
00:25:17,320 --> 00:25:18,280
Отлично.

330
00:25:20,880 --> 00:25:27,320
Вечерний звон, вечерний звон.

331
00:25:28,880 --> 00:25:35,440
Как много дум наводит он.

332
00:25:36,440 --> 00:25:39,480
Бом-бом-бом.

333
00:25:41,000 --> 00:25:43,040
Быстрее, быстрее, ровнее держать.

334
00:25:43,360 --> 00:25:46,720
Так, ещё, да, нет-нет, отлично.

335
00:25:57,920 --> 00:25:58,880
Идут!

336
00:25:59,040 --> 00:26:01,200
Приготовились все, быстро, быстро!

337
00:26:01,960 --> 00:26:05,160
Как только придут, встретить
как следует! Ясно?

338
00:26:08,000 --> 00:26:10,280
Ты посмотри-ка, цветник!

339
00:26:10,760 --> 00:26:12,840
Международный женский день!

340
00:26:13,000 --> 00:26:14,840
Мы думали, он плачет, а он смеётся.

341
00:26:15,040 --> 00:26:17,360
Я за майора как за себя ручаюсь.

342
00:26:17,440 --> 00:26:20,480
- И девушки, как на подбор!
- Закуски маловато!

343
00:26:20,640 --> 00:26:21,920
Хорошие девушки!

344
00:26:22,120 --> 00:26:26,200
Капитан Кайсаров! Я предателей
уничтожаю морально и физически.

345
00:26:26,280 --> 00:26:27,520
- Понятно?
- Более или менее.

346
00:26:27,680 --> 00:26:28,760
- Пойдём.
- Пошли.

347
00:26:35,880 --> 00:26:37,240
Добро пожаловать!

348
00:26:37,920 --> 00:26:40,200
- Здорово, Семёныч!
- Здорово!

349
00:26:40,320 --> 00:26:42,160
Товарищи! Прошу любить и жаловать!

350
00:26:42,440 --> 00:26:44,680
Краса и гордость воздушного флота.

351
00:26:44,800 --> 00:26:47,600
- Капитан Кайсаров!
- Старший лейтенант Туча.

352
00:26:47,680 --> 00:26:48,880
- Очень приятно!
- Светлова!

353
00:26:48,960 --> 00:26:50,520
Ага! Свадьба будет!

354
00:26:51,080 --> 00:26:54,200
- Старший лейтенант Кутузова.
- Светлова Мария.

355
00:26:54,440 --> 00:26:55,960
- Сеня.
- Кайсаров Сергей.

356
00:26:56,040 --> 00:26:59,080
Ну, ладно, знакомьтесь дальше,
товарищи.

357
00:27:00,360 --> 00:27:03,200
- Ну, теперь все в сборе?
- Все!

358
00:27:04,200 --> 00:27:05,160
Блины!

359
00:27:19,640 --> 00:27:22,960
Товарищи офицеры!
Блины со значением.

360
00:27:23,200 --> 00:27:25,400
По случаю удачной бомбёжки!

361
00:27:27,920 --> 00:27:29,640
Товарищи, стоило ли, так сказать...

362
00:27:29,800 --> 00:27:32,640
Ну конечно, ничего особенного,
рядовой вылет.

363
00:27:32,720 --> 00:27:34,080
Но бомбили мы удачно.

364
00:27:34,360 --> 00:27:37,240
Простите, товарищ старший лейтенант
сказал "бомбили мы удачно".

365
00:27:37,400 --> 00:27:39,240
Вы хотите сказать "бомбили МЫ
удачно".

366
00:27:39,440 --> 00:27:43,000
Ну да, я так и сказала, мы...

367
00:27:43,120 --> 00:27:46,440
Я не понимаю, кто же бомбил?
Мы или вы?

368
00:27:46,800 --> 00:27:47,520
Мы!

369
00:27:47,800 --> 00:27:50,440
Мы, товарищ старший лейтенант, мы.

370
00:27:50,760 --> 00:27:52,480
- Ах, вы...
- Ага.

371
00:27:53,160 --> 00:27:57,520
Извините, а я думал, что вы про нас...

372
00:27:58,920 --> 00:28:02,920
Мы тоже вчера сопровождали
штурмовики.

373
00:28:03,720 --> 00:28:05,880
И бомбили удачно.

374
00:28:06,160 --> 00:28:08,320
Да-да... Дважды промазали!

375
00:28:08,680 --> 00:28:10,040
Откуда вы знаете?

376
00:28:11,160 --> 00:28:12,800
Это совершенно естественно!

377
00:28:13,080 --> 00:28:15,640
Цель - ну вот как этот блин.

378
00:28:15,920 --> 00:28:18,720
А скорость у нас, сами понимаете, не
ваша У-2.

379
00:28:18,840 --> 00:28:21,600
Ну, куда уж нам!
Скорость наша 120.

380
00:28:21,880 --> 00:28:24,440
- Зато мы не мажем!
- Кушай, Семён, кушай.

381
00:28:24,800 --> 00:28:27,360
- Спасибо, спасибо.
- Мажьте, мажьте.

382
00:28:30,480 --> 00:28:32,400
Вот никогда не думал, что У-2...

383
00:28:32,560 --> 00:28:35,960
...может истребителя, да ещё такого,
сбить в честном бою!

384
00:28:36,080 --> 00:28:38,800
- Сеня, кончено, я перехожу на У-2.
- Ну да!

385
00:28:39,080 --> 00:28:41,160
А чего это она так обрадовалась, а?

386
00:28:41,280 --> 00:28:44,800
А чего ж не радоваться-то? Такого
истребителя к нам в эскадрилью, верно?

387
00:28:45,000 --> 00:28:47,120
Правда, девушки, вы все смелые,
замечательные.

388
00:28:47,400 --> 00:28:48,240
Капитан Кайсаров!

389
00:28:48,320 --> 00:28:51,920
Сеня, а наверно, каждая мечтает
попасть на истребитель.

390
00:28:52,000 --> 00:28:52,960
Меняюсь!

391
00:28:53,920 --> 00:28:57,920
Интересно посмотреть, как он будет
ползать на этой черепахе.

392
00:28:58,040 --> 00:29:01,240
Немцы за такую черепаху железный
крест дают.

393
00:29:01,360 --> 00:29:03,440
У них даже специальный приказ есть.

394
00:29:04,320 --> 00:29:06,720
Так, может, немцам фанеры
не хватает? Кто их знает.

395
00:29:06,880 --> 00:29:09,080
Мне интересно, как он будет осваивать
эти У-2.

396
00:29:09,480 --> 00:29:13,440
А что? Лётчик на такой машине должен
быть смелый, остроумный.

397
00:29:13,600 --> 00:29:15,560
- На двух ногах.
- Да, и с головой.

398
00:29:15,760 --> 00:29:18,920
- Знание языков обязательно.
- Образование никогда не мешает.

399
00:29:19,680 --> 00:29:22,120
Вот вам бы я не советовала на У-2
летать.

400
00:29:22,280 --> 00:29:25,080
- Разрешите.
- Пожалуйста. А я и не собираюсь.

401
00:29:25,160 --> 00:29:27,720
- Я вот о товарище беспокоюсь.
- А вы за него не беспокойтесь.

402
00:29:28,000 --> 00:29:30,360
У него-то как раз голова есть.

403
00:29:31,080 --> 00:29:33,520
Чего ж не кушаешь, Семён? Кушай.

404
00:29:33,800 --> 00:29:35,280
- Кушайте, кушайте.
- Благодарю.

405
00:29:35,440 --> 00:29:38,000
Вы, конечно, меня извините, что
я с вами так грубо разговаривала.

406
00:29:38,360 --> 00:29:40,840
- Вы человек опытный, пожилой.
- Я пожилой?!

407
00:29:41,920 --> 00:29:46,200
Ну, может быть, по внешнему виду, по
характеру, я понимаю.

408
00:29:46,480 --> 00:29:48,640
- Но не в этом же смысле.
- Ума, хотите сказать, да?

409
00:29:51,160 --> 00:29:54,880
Пожалуйста, вы на меня такими
трассирующими глазками не смотрите.

410
00:29:55,000 --> 00:29:58,440
Ничего не выйдет.
У меня тут, знаете, броня.

411
00:29:58,840 --> 00:30:01,720
Меня пушкой не прошибёшь.
Разве что "катюшей".

412
00:30:02,000 --> 00:30:05,840
- Катюша!
- Меня, между прочим, Катюшей зовут.

413
00:30:08,800 --> 00:30:11,760
Вы, ребята, лучше наших девчат
не трогайте.

414
00:30:12,040 --> 00:30:15,160
Я ведь теперь их все секреты знаю, да!

415
00:30:15,280 --> 00:30:17,480
Вот сидит "цыганский барон".

416
00:30:17,840 --> 00:30:22,720
Или вот взять Машу Светлову.
Знаешь, кто этот человек? Ой-ой-ой!

417
00:30:23,120 --> 00:30:24,880
Это - "король камуфляжа"!

418
00:30:25,000 --> 00:30:28,520
А, правильно, правильно! Вот это
дамское дело!

419
00:30:28,680 --> 00:30:31,760
Камуфляж наводить, грим, так сказать.

420
00:30:32,320 --> 00:30:34,520
Ну, а в отношении авиации...

421
00:30:34,840 --> 00:30:37,160
- Вы меня извините.
- Пожалуйста.

422
00:30:37,440 --> 00:30:41,240
Ну сказали глупость - это же с каждым
случается.

423
00:30:41,920 --> 00:30:43,280
Капитан Кайсаров!

424
00:30:45,480 --> 00:30:48,200
- Истребителям здесь делать нечего!
- Да?

425
00:30:49,160 --> 00:30:51,840
- Вы меня извините, пожалуйста.
- Пожалуйста.

426
00:30:53,160 --> 00:30:54,120
Ты что, Семён?

427
00:30:54,400 --> 00:30:56,280
А мы здесь организуем свой, мужской
стол.

428
00:30:56,560 --> 00:30:58,360
Ну что, доканали истребителя?

429
00:30:58,960 --> 00:31:01,240
- А ты хоть бы поддержал товарища.
- Послушай, действительно нехорошо.

430
00:31:01,440 --> 00:31:03,600
А то Маша, Катюша... Обабился майор!

431
00:31:03,800 --> 00:31:05,000
Святой!

432
00:31:05,040 --> 00:31:06,320
Мужской!

433
00:31:06,360 --> 00:31:07,000
Союз!

434
00:31:07,360 --> 00:31:08,600
Одну минутку!

435
00:31:09,800 --> 00:31:12,280
Давай, Катюша, песню! Девчата, а ну!

436
00:31:20,200 --> 00:31:23,880
# Дождливым вечером,
Вечером, вечером.


437
00:31:24,080 --> 00:31:27,520
# Когда пилотам, скажем прямо,
Делать нечего.


438
00:31:27,720 --> 00:31:31,840
# Мы приземлимся за столом,
Поговорим о том, о сём.


439
00:31:31,920 --> 00:31:34,880
# И нашу песенку любимую споём.

440
00:31:35,200 --> 00:31:43,080
# Пора в путь-дорогу,
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём.


441
00:31:43,160 --> 00:31:49,640
# Над милым порогом
Качну серебряным тебе крылом.


442
00:31:50,440 --> 00:31:54,560
# Пускай судьба забросит нас далёко,
Пускай!


443
00:31:55,120 --> 00:31:59,200
# Ты к сердцу только
Никого не допускай!


444
00:31:59,360 --> 00:32:05,800
# Следить буду строго -
Мне сверху видно всё, ты так и знай!


445
00:32:06,200 --> 00:32:13,920
# Пусть будет весело, весело, весело
Чего ж ты, милая, курносый нос повесила?


446
00:32:14,080 --> 00:32:18,000
# Мы выпьем раз и выпьем два
За наши славные У-2.


447
00:32:18,120 --> 00:32:21,160
# Но так, чтоб завтра не болела голова!

448
00:32:21,720 --> 00:32:29,560
# Пора в путь-дорогу!
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём.


449
00:32:29,680 --> 00:32:36,560
# Над милым порогом
Качну серебряным тебе крылом.


450
00:32:37,120 --> 00:32:41,120
# Пускай судьба забросит нас далёко,
Пускай!


451
00:32:41,240 --> 00:32:44,920
# Ты к сердцу только
Никого не допускай!


452
00:32:45,000 --> 00:32:51,800
# Следить буду строго -
Мне сверху видно всё, ты так и знай!


453
00:32:52,560 --> 00:33:00,080
# Мы парни бравые, бравые, бравые
Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые.


454
00:33:00,240 --> 00:33:04,040
# Мы перед вылетом ещё
Их поцелуем горячо.


455
00:33:04,160 --> 00:33:07,120
# И трижды сплюнем
Через левое плечо!


456
00:33:08,760 --> 00:33:16,760
# Пора в путь-дорогу!
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём.


457
00:33:16,920 --> 00:33:23,600
# Над милым порогом
Качну серебряным тебе крылом.


458
00:33:23,880 --> 00:33:28,320
# Пускай судьба забросит нас далёко,
пускай!


459
00:33:28,440 --> 00:33:32,000
# Ты к сердцу только
Никого не допускай!


460
00:33:32,280 --> 00:33:39,120
# Следить буду строго -
Мне сверху видно всё, ты так и знай!


461
00:33:39,360 --> 00:33:43,360
# Ты так и знай!

462
00:33:45,200 --> 00:33:46,160
Взяли.

463
00:33:47,480 --> 00:33:48,440
Поклонились.

464
00:33:51,560 --> 00:33:52,520
Сели.

465
00:33:56,400 --> 00:33:57,360
Всё!

466
00:33:58,600 --> 00:33:59,960
А ну-ка, девушки!

467
00:35:30,640 --> 00:35:32,200
- Куда вы?
- За чаем.

468
00:35:32,600 --> 00:35:35,560
- Разрешите, я
- Нет, зачем же, я сама.

469
00:35:39,760 --> 00:35:44,400
- Ещё одного истребителя подбили.
- Кайсарова? Ты думаешь?

470
00:35:48,160 --> 00:35:51,160
- Подбит, но выправится, моя школа.
- Посмотрим!

471
00:35:59,240 --> 00:36:01,000
- Я сама.
- Разрешите

472
00:36:09,800 --> 00:36:13,160
А что это вы, товарищ капитан, только
познакомились и сразу целоваться?

473
00:36:13,280 --> 00:36:16,080
Простите, товарищ старший лейтенант,
любовь с первого взгляда!

474
00:36:16,200 --> 00:36:18,440
- Ой, значит, вы меня любите?
- И даже очень!

475
00:36:18,640 --> 00:36:22,000
- Серьёзно жениться на мне будете?
- Жениться, простите, не могу.

476
00:36:22,120 --> 00:36:23,760
- Это почему?
- По двум причинам.

477
00:36:23,920 --> 00:36:25,840
Первая - дал клятву не жениться
до конца войны.

478
00:36:26,000 --> 00:36:26,840
А вторая?

479
00:36:26,960 --> 00:36:28,760
А вторая - женат я, товарищ старший
лейтенант!

480
00:36:28,920 --> 00:36:31,120
Интересно, кто же это ваша жена
будет?

481
00:36:31,200 --> 00:36:33,480
Вы сами и есть жена, товарищ старший
лейтенант.

482
00:36:33,560 --> 00:36:35,960
- Может, хватит дурачиться?
- Может

483
00:36:37,360 --> 00:36:40,400
- Я ведь так соскучился по тебе!
- А я...

484
00:36:40,520 --> 00:36:43,320
Знаешь, зачем так мучиться, пойдём
сейчас и всем скажем, что мы муж и жена.

485
00:36:43,360 --> 00:36:45,840
Вот уже 3 месяца.
Виноваты, больше никогда не будем.

486
00:36:45,920 --> 00:36:49,200
Что ты, если Катюша узнает!
Знаешь, у нас союз пострашнее вашего.

487
00:36:50,560 --> 00:36:52,680
- Выходит, до конца войны?
- Выходит.

488
00:36:54,280 --> 00:36:55,640
Полная маскировка.

489
00:36:57,520 --> 00:36:59,040
Есть полная маскировка!

490
00:37:03,560 --> 00:37:04,520
Вот и чай.

491
00:37:05,720 --> 00:37:08,400
Ох, и скучные люди, эти истребители.

492
00:37:08,560 --> 00:37:10,280
Что это вы, товарищ капитан,
всё молчите.

493
00:37:10,560 --> 00:37:13,680
Хоть словечко бы сказали,
улыбнулись бы.

494
00:37:15,120 --> 00:37:17,760
Кайсаров! Могила!
Наследственный холостяк!

495
00:37:17,920 --> 00:37:21,280
Легче медного всадника в загс свести,
чем одного из нас!

496
00:37:31,400 --> 00:37:32,760
Товарищ командир!

497
00:37:38,000 --> 00:37:41,000
Простите, товарищ командир,
к командиру полка направо?

498
00:37:41,280 --> 00:37:42,240
Я с газеты.

499
00:37:44,120 --> 00:37:46,240
Я корреспондент газеты "Правда"...

500
00:37:46,520 --> 00:37:47,760
...пионерская.

501
00:37:48,920 --> 00:37:50,200
- Прямо.
- Спасибо.

502
00:37:50,720 --> 00:37:54,680
Слушайте, простите, вы для детишек
писать будете?

503
00:37:55,440 --> 00:37:58,640
- Для газеты. Благодарю вас
- Пожалуйста.

504
00:38:00,400 --> 00:38:03,680
Только держитесь леска
и не демаскируйте площадку.

505
00:38:04,680 --> 00:38:05,640
Слышите?

506
00:38:06,120 --> 00:38:07,080
Эгей!

507
00:38:07,240 --> 00:38:08,680
Хороший голос у вас!

508
00:38:08,800 --> 00:38:10,720
Такой голос беречь надо!

509
00:38:11,000 --> 00:38:13,200
А про площадку мне уже говорили

510
00:38:13,960 --> 00:38:15,960
Между прочим, товарищ.

511
00:38:16,960 --> 00:38:21,760
Насколько я с детства помню - есть
газета "Пионерская правда".

512
00:38:22,600 --> 00:38:26,320
А "Правды пионерской" я что-то такой
не слыхал.

513
00:38:26,480 --> 00:38:29,560
А представьте себе,
что это одно и то же!

514
00:38:29,840 --> 00:38:31,640
- Можно идти?
- Можно.

515
00:38:48,720 --> 00:38:49,680
Куда вы!

516
00:38:50,280 --> 00:38:53,120
Куда вы, в лес прячьтесь, в лес!

517
00:38:53,800 --> 00:38:56,160
О, чёрт, детские пятнашки.

518
00:39:23,640 --> 00:39:25,360
Ну погодите, погодите.

519
00:39:26,200 --> 00:39:27,680
Ну зачем бегаете?

520
00:39:27,760 --> 00:39:29,480
Увидела - упала зажигалка, а тут
бензин.

521
00:39:29,640 --> 00:39:31,120
Ну, мне бы крикнули.

522
00:39:31,280 --> 00:39:34,200
Да пока кричать, всё взорвалось бы.

523
00:39:34,480 --> 00:39:36,240
У меня на зажигалки нюх.

524
00:39:36,320 --> 00:39:38,760
Пока кричала бы, пока сообразили бы
где, что...

525
00:39:38,880 --> 00:39:40,280
Ну ладно, пойдёмте провожу.

526
00:39:43,000 --> 00:39:45,240
- Товарищ майор.
- Слушаю.

527
00:39:45,400 --> 00:39:49,840
Попросите, чтобы Кайсаров, Туча, если
они свободны, уделили товарищу минут 5.

528
00:39:50,200 --> 00:39:51,800
Думаю, вам расскажут что-нибудь
интересное.

529
00:39:51,960 --> 00:39:53,520
- Благодарю вас.
- Пожалуйста.

530
00:39:53,800 --> 00:39:55,520
- Можно идти?
- Да, пожалуйста.

531
00:39:55,800 --> 00:39:56,760
До свидания.

532
00:40:01,640 --> 00:40:03,760
- До свидания.
- До свидания.

533
00:40:05,160 --> 00:40:07,320
Вот, видал, как получается?

534
00:40:07,480 --> 00:40:09,960
Сначала, значит, на У-2,
а потом в пионервожатые.

535
00:40:10,160 --> 00:40:11,880
Вы, кажется, чем-то
недовольны, товарищ майор.

536
00:40:11,920 --> 00:40:13,640
Нет, товарищ полковник.

537
00:40:13,920 --> 00:40:17,760
Хотя бы надо какую-нибудь солидную
газету - "Правда" или "Известия"...

538
00:40:18,040 --> 00:40:19,880
Ну, в крайнем случае, "Times".

539
00:40:20,040 --> 00:40:21,240
А то что же, это - детская!

540
00:40:21,520 --> 00:40:24,800
Имейте в виду, все хорошие лётчики
раньше были пионерами.

541
00:40:24,960 --> 00:40:28,760
- Ах, ну да... Разрешите идти?
- Да, пожалуйста.

542
00:40:30,000 --> 00:40:30,960
Внимание!

543
00:40:31,640 --> 00:40:33,000
Хорошо! Снимаю!

544
00:40:34,160 --> 00:40:35,640
- Готово!
- Спасибо.

545
00:40:36,480 --> 00:40:38,600
Ну, что же вам рассказать?

546
00:40:38,880 --> 00:40:41,360
Определил точно немецкую
дальнобойную батарею.

547
00:40:41,480 --> 00:40:43,880
Огневые позиции, подъездные пути.

548
00:40:43,960 --> 00:40:46,960
Потом радировал штурмовикам,
задание выполнили. Вот и всё.

549
00:40:47,240 --> 00:40:49,400
Товарищ капитан, разрешите
получить замечания.

550
00:40:49,680 --> 00:40:51,760
Материальная часть в порядке.
Прибавьте боекомплект.

551
00:40:52,040 --> 00:40:54,160
Есть прибавить боекомплект.

552
00:40:54,760 --> 00:40:56,920
Все самолёты вернулись на свои базы.

553
00:40:58,320 --> 00:41:02,280
- Ну, а сопровождали ТБ-3, да?
- Никак нет. Сопровождал штурмовики.

554
00:41:03,080 --> 00:41:05,120
ТБ-3, во первых, бомбардировщик.

555
00:41:05,400 --> 00:41:07,040
- А, во вторых, устарел.
- Да!

556
00:41:07,920 --> 00:41:10,880
Конечно, конечно! Коротко очень.

557
00:41:12,440 --> 00:41:14,240
Вот вы встречались в
воздухе с немцами, правда?

558
00:41:14,280 --> 00:41:14,800
Да.

559
00:41:15,040 --> 00:41:18,680
Вот какие особенности у их истребителей по
сравнению с нашими или вообще с другими.

560
00:41:18,960 --> 00:41:23,200
Ну, мы, скажем, знаем английские
Gloster f534, Hawker Hurricane, Spitfire.

561
00:41:23,480 --> 00:41:25,800
Американские Curtiss, Bell, Lockheed,
Grumman.

562
00:41:26,080 --> 00:41:28,920
Ну, или французские Dewoitine,
Caudron, Morane-Saulnier.

563
00:41:29,200 --> 00:41:32,640
Вот как, если сравнить с ними
фашистские Messerschmitt 109.

564
00:41:32,840 --> 00:41:35,400
Heinkel 113 или Focke-Wulf 187.

565
00:41:35,680 --> 00:41:37,440
Или, например, итальянские Macchi,
Caproni.

566
00:41:38,680 --> 00:41:40,160
- А что?
- Нет, ничего.

567
00:41:40,440 --> 00:41:43,800
Авторитетно, товарищ корреспондент,
очень авторитетно.

568
00:41:44,840 --> 00:41:45,880
Давно пишите?

569
00:41:46,440 --> 00:41:47,400
Очень.

570
00:41:47,680 --> 00:41:49,800
Ещё когда в школе училась, писала.

571
00:41:50,080 --> 00:41:53,120
А теперь стала официальной
сотрудницей.

572
00:41:53,840 --> 00:41:56,640
- А вы тяжёлый бомбардировщик?
- Нет.

573
00:41:56,920 --> 00:41:59,120
Фигура у вас такая солидная.

574
00:42:00,040 --> 00:42:03,000
- Ну, тогда, значит, истребитель.
- Нет.

575
00:42:03,560 --> 00:42:04,600
Бегали быстро.

576
00:42:05,760 --> 00:42:07,360
Но у меня глаз намётанный.

577
00:42:07,640 --> 00:42:09,360
Вы - известный лётчик.

578
00:42:11,440 --> 00:42:15,560
А, ну понимаю. Не можете выдавать
военные тайны.

579
00:42:16,240 --> 00:42:17,880
Ну, а фамилию-то ведь можно?

580
00:42:18,160 --> 00:42:20,760
Меня зовут Валя Петрова, ну а вас?

581
00:42:21,040 --> 00:42:24,520
- Булочкин.
- Булочка... Очень милая фамилия.

582
00:42:25,000 --> 00:42:26,080
Булочкин!

583
00:42:27,400 --> 00:42:31,680
И прошу, не назовите меня
в следующий раз как-нибудь "пирожком".

584
00:42:31,960 --> 00:42:32,920
Нет, что вы.

585
00:42:34,240 --> 00:42:40,040
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь
А назавтра приказ улетать.


586
00:42:40,280 --> 00:42:44,080
Товарищ старший лейтенант сегодня
дежурный по кухне.

587
00:42:44,280 --> 00:42:45,720
Но я думаю, Семён.

588
00:42:45,960 --> 00:42:49,600
Дегустация борща не помешает тебе
побеседовать с товарищем из газеты.

589
00:42:49,880 --> 00:42:52,800
Из газеты? Очень приятно. Прошу
присаживаться.

590
00:42:53,080 --> 00:42:55,200
Стулья гостям и кресло мне.

591
00:42:56,760 --> 00:42:59,240
Борщ борщом, беседа беседой...

592
00:43:00,720 --> 00:43:04,760
Только я не знаю, барышня,
что, собственно, вам рассказывать.

593
00:43:04,960 --> 00:43:06,280
Ну как что...

594
00:43:06,400 --> 00:43:09,040
- Ну, брат, пересолил.
- Влюбился!

595
00:43:09,640 --> 00:43:10,760
Ну, в общем, так.

596
00:43:12,800 --> 00:43:15,600
Лечу я и сопровождаю штурмовики.

597
00:43:17,560 --> 00:43:22,200
Внизу, вижу, у немцев пушечка стоит,
калибром эдак 210.

598
00:43:23,000 --> 00:43:25,560
Ну, значит, мы летим, она стоит.

599
00:43:26,560 --> 00:43:28,000
Потом летим мы назад.

600
00:43:28,280 --> 00:43:29,960
А она уже больше не стоит.

601
00:43:30,240 --> 00:43:31,360
- Понятно?
- Да.

602
00:43:32,400 --> 00:43:33,360
Вот и всё.

603
00:43:34,480 --> 00:43:36,840
Ну, правда, экипаж представлен
к награде.

604
00:43:36,960 --> 00:43:39,360
- Да, и он тоже.
- Ну зачем ты все подробности?

605
00:43:39,480 --> 00:43:42,480
Ну что же это вы, право? С вас даже
слова не вытянешь.

606
00:43:42,760 --> 00:43:45,320
Ну рассказали бы ещё что-нибудь.

607
00:43:46,080 --> 00:43:47,800
Ну что ж, можно ещё рассказать.

608
00:43:48,080 --> 00:43:51,880
Извините, я, как дегустатор, должен
быть в форме.

609
00:43:52,680 --> 00:43:56,280
Ну вот, однажды летим мы.

610
00:43:56,480 --> 00:43:58,200
Значит, я лечу на истребителе.

611
00:43:58,400 --> 00:44:02,840
Со своими двумя героическими
бортмеханиками с бомбёжки.

612
00:44:03,160 --> 00:44:04,960
Как вдруг из-за тучки.

613
00:44:07,240 --> 00:44:08,960
- Хенкель.
- Похож, да?

614
00:44:09,080 --> 00:44:10,680
- Очень.
- Вот он самый.

615
00:44:10,800 --> 00:44:12,120
И вот такая бяка летит на меня.

616
00:44:12,400 --> 00:44:16,000
А у меня все полсотни бомб, в 2 тонны.

617
00:44:16,120 --> 00:44:19,720
В дороге ещё вышли!

618
00:44:19,960 --> 00:44:21,720
Отбиваться нечем, понимаете
положение?

619
00:44:22,000 --> 00:44:25,880
Тогда я делаю шасси и капот с правым
иммельманом и захожу ему в хвост.

620
00:44:27,400 --> 00:44:28,560
Как рубанул его!

621
00:44:28,840 --> 00:44:30,520
- Ножом?
- Элероном!

622
00:44:30,640 --> 00:44:32,880
- Ну и что же?
- Ну и хвост обрубил.

623
00:44:33,680 --> 00:44:34,400
Верно!

624
00:44:34,800 --> 00:44:36,880
- Ну а он?
- Кто? Бяка? А он летит.

625
00:44:37,080 --> 00:44:38,880
- Ну и что же?
- Ну, подожди, думаю.

626
00:44:39,000 --> 00:44:42,040
Тогда я делаю пике с набором высоты.

627
00:44:42,720 --> 00:44:44,040
И подлетаю.

628
00:44:45,600 --> 00:44:48,280
Так весь фюзеляж вдребезги!

629
00:44:48,560 --> 00:44:51,600
- А он уже...
- Чёрт его знает! Летит!

630
00:44:53,080 --> 00:44:55,560
- Ой, как интересно!
- Страшно!

631
00:44:58,200 --> 00:45:02,040
Вот если бы у вас ещё пушечка была,
такая, как вы мне отливаете.

632
00:45:02,320 --> 00:45:04,120
Вы бы его сразу сбили!

633
00:45:07,520 --> 00:45:12,240
Слушай, Семён, ты получили полный
таран, я тебе говорю!

634
00:45:12,480 --> 00:45:15,320
Ну ничего, лучше я ваш первый рассказ
запишу.

635
00:45:15,640 --> 00:45:19,280
- Вася, я тебя на два слова.
- Да, простите.

636
00:45:22,640 --> 00:45:25,440
- Завтра у нас ответственный полёт.
- Какой полёт?

637
00:45:25,640 --> 00:45:27,760
Это я так, для отвода глаз.

638
00:45:28,160 --> 00:45:31,600
Между прочим, твой-то штурман
Кутузова.

639
00:45:32,800 --> 00:45:34,240
- Катюша, что ли?
- Да.

640
00:45:34,400 --> 00:45:36,240
Ох, брат, ядовитая штучка.

641
00:45:36,440 --> 00:45:39,040
Тоже, брат! Прямо перец, да.

642
00:45:39,320 --> 00:45:42,720
Вчера мне по почте газетку прислала,
смотри.

643
00:45:43,000 --> 00:45:46,200
Будто бы я недооцениваю - вон куда
метит.

644
00:45:46,520 --> 00:45:49,840
И фотографии - их вся группочка, а она
кружочком отметилась.

645
00:45:50,120 --> 00:45:52,680
- Ну и что-же?
- Просто хвастается.

646
00:45:52,960 --> 00:45:54,800
Так вот, так ты ей между прочим скажи.

647
00:45:55,080 --> 00:45:57,760
Что, мол, Туча не обратил никакого
внимания!

648
00:45:58,040 --> 00:45:59,240
- Всё?
- Нет, подожди!

649
00:45:59,520 --> 00:46:01,200
Ты передай ей тоже фотографии.

650
00:46:01,480 --> 00:46:04,280
Это мы втроём - ты, да я, да Кайсаров.

651
00:46:04,400 --> 00:46:05,880
Я тоже крестиком отметился.

652
00:46:06,160 --> 00:46:08,720
Пусть знают, что наши фигуры тоже
печатаются в прессе.

653
00:46:09,000 --> 00:46:12,120
- Пусть не задаются.
- Ну теперь-то всё?

654
00:46:12,360 --> 00:46:15,520
Ты, между прочим, ей скажи, что я...

655
00:46:16,520 --> 00:46:18,640
...не обратил никакого внимания.

656
00:46:18,920 --> 00:46:20,360
- Никакого! Понял?
- Ага!

657
00:46:21,480 --> 00:46:24,680
Между прочим, а вы откуда про
самолёт знаете?

658
00:46:24,840 --> 00:46:28,120
Очевидно, в "публичке" авиационную
энциклопедию просматривали, да?

659
00:46:28,400 --> 00:46:32,920
Нет, просто мы очень часто спорим
с папой о разных конструкциях самолётов.

660
00:46:33,080 --> 00:46:34,040
Ах, с папой!

661
00:46:34,200 --> 00:46:36,840
Старик, значит, имеет отношение
к авиации, да?

662
00:46:37,000 --> 00:46:39,720
Старику 48 лет, и он, между прочим,
генерал-майор авиации.

663
00:46:39,880 --> 00:46:43,200
Виноват, виноват. Осторожно!

664
00:46:47,520 --> 00:46:49,400
Так как там насчёт папы-то?

665
00:46:49,680 --> 00:46:51,560
Ну как... Мы с папой друзья.

666
00:46:51,840 --> 00:46:55,120
Вы знаете, у меня от него даже никаких
секретов нет.

667
00:46:55,400 --> 00:46:57,280
Вот даже если мне кто-нибудь
понравится.

668
00:46:57,440 --> 00:46:59,400
Я обязательно познакомлю его с папой
и скажу...

669
00:46:59,520 --> 00:47:03,280
- Здравствуйте, вот мой папа, да?
- Да, вот так и скажу.

670
00:47:03,560 --> 00:47:05,440
Здравствуйте, вот мой папа.

671
00:47:05,640 --> 00:47:06,640
- Наши?
- Наши.

672
00:47:07,560 --> 00:47:09,280
И тогда папа всё поймёт.

673
00:47:09,560 --> 00:47:12,200
- И он тоже всё поймёт.
- Так а чего ж не понять-то? Яснее ясного.

674
00:47:12,360 --> 00:47:14,560
Здравствуйте, вот мой папа!

675
00:47:16,960 --> 00:47:21,520
Вы знаете, у нас тут некоторые
товарищи дали такую клятву.

676
00:47:21,680 --> 00:47:24,480
- До конца войны никаких этих...
- А чего никаких?

677
00:47:24,640 --> 00:47:27,120
Никаких там романов, браков,
глупо, конечно, да?

678
00:47:27,400 --> 00:47:30,240
Да нет, почему же глупо, я понимаю.
Ведь сейчас война.

679
00:47:30,520 --> 00:47:32,600
А во время войны только
финтифлюшки романами занимаются.

680
00:47:32,760 --> 00:47:36,600
- Кто-кто?
- Финтифлюшки. Ветреные, значит.

681
00:47:36,880 --> 00:47:38,520
- Так, значит, не глупо?
- Не-а.

682
00:47:38,640 --> 00:47:39,720
Это хорошо.

683
00:47:39,880 --> 00:47:42,280
А с другой стороны, как-то странно
выходит, что же это.

684
00:47:42,400 --> 00:47:44,680
Во время войны всякая жизнь
прекращается?

685
00:47:46,680 --> 00:47:47,800
А жизнь это...

686
00:47:49,360 --> 00:47:50,920
А вы что это записываете?

687
00:47:51,200 --> 00:47:52,920
Мысли лётчика о любви.

688
00:47:53,040 --> 00:47:54,880
Вы знаете, в крепком очерке это очень
не помешает.

689
00:47:54,920 --> 00:47:57,040
Понимаете, машины машинами.

690
00:47:57,160 --> 00:47:58,520
А человек-то всё-таки человеком!

691
00:47:58,760 --> 00:48:02,080
Это что ж, значит, детишкам о любви
писать будете, да?

692
00:48:02,440 --> 00:48:03,600
Послушайте!

693
00:48:04,160 --> 00:48:06,480
- Ой!
- Ничего! Чёрт.

694
00:48:07,240 --> 00:48:10,360
Опять забыл. Вы знаете, у нас тут все
падают.

695
00:48:10,640 --> 00:48:13,720
Вы знаете, вы мне зря всё время
о детишках напоминаете.

696
00:48:13,840 --> 00:48:16,160
Ведь у меня крепкий очерк и в
"Комсомолку" возьмут.

697
00:48:16,440 --> 00:48:19,080
А "Пионерская правда" - это только
начало. А вот как у вас?

698
00:48:19,480 --> 00:48:22,000
Пока плохо летаешь - на У-2 сажают.

699
00:48:22,080 --> 00:48:24,320
Но ведь не всю же жизнь на У-2 сидеть,
правда?!

700
00:48:24,600 --> 00:48:26,760
Овладел мастерством, можно идти
в штурмовики, в истребители...

701
00:48:26,800 --> 00:48:28,960
Понятно, понятно.

702
00:48:29,240 --> 00:48:31,800
Вот полковник, кажется, освободился.

703
00:48:32,080 --> 00:48:33,040
Можете идти.

704
00:48:33,400 --> 00:48:34,640
Вас ждёт полковник.

705
00:48:34,800 --> 00:48:36,200
- Спасибо.
- Пожалуйста.

706
00:48:36,440 --> 00:48:38,080
- До свидания.
- До свидания.

707
00:48:39,320 --> 00:48:40,280
Простите.

708
00:48:40,760 --> 00:48:41,800
Уже покидаете нас?

709
00:48:41,880 --> 00:48:46,160
- Да, большое спасибо.
- Желаю написать хорошую статью.

710
00:48:46,440 --> 00:48:49,320
Буду стараться. А напечатают,
я вам пришлю.

711
00:48:49,520 --> 00:48:53,200
Будем ждать. А для полноты
впечатлений предложу лететь в город.

712
00:48:53,480 --> 00:48:56,440
А то, знаете, осень, дороги дождями
размыло.

713
00:48:56,720 --> 00:48:58,360
Отвечай потом за вас.

714
00:48:58,800 --> 00:49:00,160
Отправим на самолёте.

715
00:49:00,560 --> 00:49:02,840
- Боевой самолёт?
- Даже, считаю, геройский.

716
00:49:03,120 --> 00:49:05,720
- А кто пилот?
- Ваш знакомый, майор Булочкин.

717
00:49:06,000 --> 00:49:07,480
Как раз ему и в город надо.

718
00:49:07,760 --> 00:49:09,880
- И я полечу на его самолёте?
- Точно!

719
00:49:10,160 --> 00:49:12,200
Товарищ полковник, я так рада.

720
00:49:13,040 --> 00:49:16,320
Ну куда мне ещё пассажир? Видишь
какое у меня хозяйство?

721
00:49:16,480 --> 00:49:18,200
Вот ещё радисты приборов подкинули.

722
00:49:18,480 --> 00:49:20,760
Ну ничего, пассажир, имейте в виду,
лёгонький.

723
00:49:21,040 --> 00:49:25,000
- Ну да, воображаю, пудов на семь.
- Какие семь пудов? Вон она идёт!

724
00:49:25,280 --> 00:49:26,240
- Сюда.
- Благодарю вас.

725
00:49:26,520 --> 00:49:27,480
Пожалуйста.

726
00:49:28,680 --> 00:49:29,640
Ой какой...

727
00:49:31,320 --> 00:49:32,280
Пожалуйте.

728
00:49:35,280 --> 00:49:36,480
А я не к вам...

729
00:49:37,440 --> 00:49:38,680
Товарищ Булочкин!

730
00:49:38,960 --> 00:49:41,680
Мне полковник сказал, что я полечу
с вами на вашем самолёте.

731
00:49:41,840 --> 00:49:42,920
А это и есть мой самолёт.

732
00:49:43,200 --> 00:49:44,840
Но позвольте, позвольте...

733
00:49:45,120 --> 00:49:47,000
Это же совсем древняя машина...

734
00:49:47,480 --> 00:49:49,040
Я думала, что вы летаете на самолёте.

735
00:49:49,240 --> 00:49:51,680
- А, оказывается, на У-2
- Оказывается.

736
00:49:51,960 --> 00:49:55,080
Я ожидала, что знаменитый майор
Булочкин летает на особенной.

737
00:49:55,400 --> 00:49:56,800
Сверхскоростной машине.

738
00:49:57,280 --> 00:49:59,880
Я думала, вы ас, а вы "удвас"...

739
00:50:01,880 --> 00:50:04,360
А знаете, я в крайнем случае один могу
полететь.

740
00:50:04,480 --> 00:50:05,960
Так что лучше садитесь!

741
00:50:13,280 --> 00:50:15,160
Старший лейтенант Туча!

742
00:50:16,560 --> 00:50:17,920
Капитан Кайсаров!

743
00:50:23,280 --> 00:50:26,040
Кабина, прямо скажем,
неприспособленная.

744
00:50:26,320 --> 00:50:28,760
Сконструирована ещё при царе-горохе.

745
00:50:29,040 --> 00:50:31,680
И прошу заметить, от шуток может
рассыпаться.

746
00:50:31,760 --> 00:50:33,840
Так что рекомендую не шутить.

747
00:50:34,120 --> 00:50:36,840
- Пожалуйста, простите.
- Пожалуйста.

748
00:50:37,880 --> 00:50:39,240
- Это вам для штаба.
- Так

749
00:50:39,920 --> 00:50:42,560
Это для эскадрильи дали.
Сейчас еду домой.

750
00:50:42,840 --> 00:50:45,040
Да, не задерживайтесь здесь.

751
00:50:45,400 --> 00:50:47,880
А зачем же мне задерживаться,
товарищ майор? Сейчас и еду

752
00:50:47,960 --> 00:50:49,440
Ну, вот и хорошо.

753
00:50:49,720 --> 00:50:53,200
- Вы простились?
- Мы-то простились. А вот вы?

754
00:50:53,520 --> 00:50:55,000
Ах, да, да, вполне!

755
00:50:55,320 --> 00:51:00,040
До свидания, дорогая, не скучайте без
меня. Скоро буду дома.

756
00:51:25,800 --> 00:51:28,920
А что, их авиация вас часто беспокоит?

757
00:51:30,440 --> 00:51:31,240
Да-да.

758
00:51:31,560 --> 00:51:35,360
Особенно эти, как они называются, У-2.

759
00:51:35,760 --> 00:51:37,440
Внимание, внимание!

760
00:51:38,080 --> 00:51:39,960
Воздух, воздух.

761
00:51:41,160 --> 00:51:45,040
Недалеко от переднего края русский
самолёт У-2.

762
00:51:46,160 --> 00:51:48,560
Квадрат Z, квадрат Z.

763
00:51:49,480 --> 00:51:52,760
На несколько минут я вас оставлю,
господа.

764
00:51:57,320 --> 00:52:00,200
Седьмой на старт, седьмой на старт.

765
00:53:11,200 --> 00:53:13,840
Русская этажерка у нас в кармане.

766
00:53:15,240 --> 00:53:17,800
Я загнал его на нашу территорию.

767
00:53:19,000 --> 00:53:21,840
Он сел в районе минных полей.

768
00:53:49,480 --> 00:53:50,440
Мины.

769
00:53:51,760 --> 00:53:52,720
Спокойно.

770
00:54:04,640 --> 00:54:06,800
Ну что же, мне так и сидеть под крылом
вашего У-2, да?

771
00:54:07,080 --> 00:54:08,720
Столько часов прошло.

772
00:54:08,920 --> 00:54:10,600
А вы бы здесь вообще не ходили.

773
00:54:11,840 --> 00:54:14,240
Тут грязь, понимаете, а вы в туфельках.

774
00:54:14,520 --> 00:54:15,720
Вы меня, товарищ Булочкин,
за девчонку принимаете?

775
00:54:15,721 --> 00:54:16,920
Стойте!

776
00:54:17,120 --> 00:54:19,480
- Что с вами? Опять туфельки?
- Да, туфельки.

777
00:54:19,760 --> 00:54:20,840
- Ну, знаете...
- Осторожней!

778
00:54:20,920 --> 00:54:22,440
Да ну что с вами?! На
руках-то у меня нет туфелек!

779
00:54:22,480 --> 00:54:24,000
Всё равно грязь.

780
00:54:24,360 --> 00:54:27,280
Лётчик и боится грязи!
Впрочем, какой вы...

781
00:54:27,560 --> 00:54:29,160
Ой! Мина!

782
00:54:30,920 --> 00:54:33,120
Ещё что придумаете? Просто
проволока.

783
00:54:33,400 --> 00:54:37,200
Потом станут немцы здесь мины
ставить, где никто не ходит.

784
00:54:37,480 --> 00:54:38,440
Ну да...

785
00:54:40,040 --> 00:54:43,000
Я ведь сама понимаю, что это не мина.

786
00:54:43,480 --> 00:54:45,440
У мины вид совсем другой.

787
00:54:46,560 --> 00:54:49,400
Мины Уайтхеда, Т-35, Spring.

788
00:54:50,160 --> 00:54:52,000
Ну, я всё знаю...

789
00:54:53,120 --> 00:54:54,440
Я лучше пойду от вас.

790
00:54:54,600 --> 00:54:58,240
Со мной пойдёте.
Посмотрим, как насчёт взлёта.

791
00:55:24,200 --> 00:55:25,560
Скорей бы рассвет.

792
00:55:33,120 --> 00:55:39,120
# Пора в путь-дорогу...

793
00:55:48,200 --> 00:55:54,200
# Над милым порогом.

794
00:55:54,840 --> 00:55:59,960
# Качну серебряным тебе крылом.

795
00:56:07,160 --> 00:56:09,120
- Булочка.
- Что?

796
00:56:14,160 --> 00:56:15,880
Товарищ майор.

797
00:56:16,800 --> 00:56:18,000
Спите, спите.

798
00:56:21,320 --> 00:56:26,600
# Качну серебряным тебе крылом.

799
00:56:28,680 --> 00:56:34,560
# Пускай судьба забросит нас далёко,
Пускай.


800
00:56:34,720 --> 00:56:40,960
# Ты к сердцу только
Никого не допускай.


801
00:56:41,520 --> 00:56:47,080
# Следить буду строго.

802
00:56:47,840 --> 00:56:55,200
# Мне сверху видно всё, ты так и знай.

803
00:56:55,520 --> 00:57:00,080
Святой мужской союз до конца войны.

804
00:57:08,920 --> 00:57:11,520
Ну, чего ж ты стоишь и спишь?

805
00:57:12,560 --> 00:57:13,920
Куда ты годишься!

806
00:57:26,640 --> 00:57:29,080
А впрочем, может быть, только ты
и годишься.

807
00:57:43,440 --> 00:57:47,360
- Думаете, что можно взлететь, а?
- Да куда там с такой площадки взлететь.

808
00:57:47,640 --> 00:57:49,880
Но ведь самолёт-то маленький,
и разбег у него маленький.

809
00:57:50,000 --> 00:57:51,360
А чёрт его знает!

810
00:57:51,520 --> 00:57:54,400
Ну это же не современный какой-то
тяжёлый бомбардировщик, а?

811
00:57:54,640 --> 00:57:56,520
Да куда ж ему до тяжёлого да
современного.

812
00:57:56,760 --> 00:57:58,800
Ну, тогда он может тихонечко взлететь
и незаметно уйти.

813
00:57:58,960 --> 00:58:02,000
Да ведь сам-то самолёт не будет
взлетать, его пилот поднимает.

814
00:58:02,280 --> 00:58:04,160
А если пилот хороший...

815
00:58:04,960 --> 00:58:07,040
А если пилот хороший, то взлетит.

816
00:58:07,320 --> 00:58:09,520
А где ж его здесь возьмёшь, хорошего?

817
00:58:09,800 --> 00:58:12,840
Тут ведь ас нужен, а не "удвас"...

818
00:58:15,520 --> 00:58:16,560
Давайте скорее.

819
00:58:16,840 --> 00:58:17,800
Выше, выше.

820
00:58:18,440 --> 00:58:20,240
Быстрее, быстрее, быстрее

821
00:58:24,280 --> 00:58:26,920
Ну, покажи себя, пережиток прошлого!

822
00:58:27,200 --> 00:58:28,400
Тяжёлый случай!

823
00:58:48,360 --> 00:58:50,640
Я теперь всем расскажу, какая
замечательная машина У-2.

824
00:58:50,800 --> 00:58:53,240
Да, ничего...
Вот ваш телефон, пожалуйста.

825
00:58:53,360 --> 00:58:56,280
- Гривенничка у вас нет, а?
- А я сейчас посмотрю.

826
00:58:56,560 --> 00:58:59,840
Конечно, если сравнить её с летающей
крепостью, то...

827
00:59:00,040 --> 00:59:02,080
- Вот, пожалуйста.
- И не надо ни с чем сравнивать.

828
00:59:02,360 --> 00:59:04,480
Вы сами по себе, а этот сам по себе.

829
00:59:04,760 --> 00:59:07,520
Конечно, фанерные - очень
несовременно, но это даже здорово, правда?

830
00:59:07,760 --> 00:59:08,960
Да, конечно.

831
00:59:09,640 --> 00:59:12,320
То есть нет, не совсем, конечно.

832
00:59:12,480 --> 00:59:16,480
Вы только потому не согласны, что
вам, конечно, обидно, и вы правы.

833
00:59:16,760 --> 00:59:19,840
Такого лётчика, и вдруг на какой-то
маленький фанерный самолётик.

834
00:59:20,080 --> 00:59:22,440
Это ж всё-таки архаизм, пережиток
прошлого.

835
00:59:24,360 --> 00:59:25,120
Занято.

836
00:59:25,480 --> 00:59:27,360
Знаете что, пойдёмте прямо к нам
домой.

837
00:59:27,640 --> 00:59:31,080
Это, наверно, папа вернулся - видите,
сразу занято. Его очень давно дома не было.

838
00:59:31,920 --> 00:59:34,480
Что это вы так на меня смотрите?

839
00:59:34,760 --> 00:59:37,120
Да так, вдруг представил себе.

840
00:59:37,920 --> 00:59:41,920
- Вот мы придём с вами к вам домой.
- Придём.

841
00:59:45,560 --> 00:59:47,040
И вы скажете.

842
00:59:48,080 --> 00:59:50,960
- Здравствуйте, вот мой папа.
- Скажу.

843
00:59:52,920 --> 00:59:53,840
Скажу.

844
00:59:54,920 --> 00:59:58,280
Здравствуйте, товарищ генерал-майор
авиации.

845
00:59:58,560 --> 01:00:00,040
Разрешите доложить.

846
01:00:00,560 --> 01:00:02,560
Вот майор Булочкин.

847
01:00:03,000 --> 01:00:05,720
Один из лучших
советских лётчиков.

848
01:00:06,120 --> 01:00:11,000
И как жаль, что он не летает на
истребителе.

849
01:00:11,520 --> 01:00:14,440
Ну, куда уж там истребитель.

850
01:00:14,680 --> 01:00:18,960
У меня головокружение часто и сердце.

851
01:00:19,960 --> 01:00:21,960
Опять же вот нога.

852
01:00:23,040 --> 01:00:26,480
Мне истребители "противопоказано".

853
01:00:27,360 --> 01:00:30,960
А в общем, спасибо, товарищ Петрова.

854
01:00:31,240 --> 01:00:32,880
Спасибо.

855
01:00:33,560 --> 01:00:35,920
Спасибо, товарищ Пирожков.

856
01:00:36,400 --> 01:00:37,360
Да...

857
01:00:38,920 --> 01:00:40,360
Пожалуйста, ваш гривенник.

858
01:00:40,680 --> 01:00:42,400
Благодарю вас, он ваш.

859
01:00:43,720 --> 01:00:45,520
А всё-таки до свидания.

860
01:00:54,840 --> 01:00:59,520
Меня девушки хорошие не любят...

861
01:01:01,520 --> 01:01:02,560
Полковника...

862
01:01:03,760 --> 01:01:05,480
- Здорово, Булочкин.
- Здорово.

863
01:01:05,680 --> 01:01:07,000
- Плохие новости.
- Что такое.

864
01:01:07,080 --> 01:01:08,560
- Пропал капитан Кайсаров.
- Как?!

865
01:01:09,120 --> 01:01:10,080
Сбит в бою.

866
01:01:14,000 --> 01:01:16,120
Пропал капитан Кайсаров...

867
01:01:16,760 --> 01:01:20,120
Кайсаров находится у партизан.
Там же их аэродром.

868
01:01:20,800 --> 01:01:25,160
- Так вы полагаете - подходы отсюда?
- Полагаю что отсюда, товарищ генерал-майор.

869
01:01:25,360 --> 01:01:26,760
Товарищ генерал! Мы боевые друзья
Кайсарова.

870
01:01:26,880 --> 01:01:28,800
Разрешите мне вылететь за товарищем.

871
01:01:29,080 --> 01:01:31,400
- А вы не горячитесь, прошу.
- Благодарю вас.

872
01:01:31,680 --> 01:01:33,760
На ваших скоростях вы там не сядете.

873
01:01:34,040 --> 01:01:37,240
А в данной обстановке с этой задачей
справился бы не истребитель, а...

874
01:01:37,520 --> 01:01:40,240
Как полагаете, майор Булочкин?

875
01:01:40,600 --> 01:01:45,640
Товарищ генерал, старший лейтенант
Светлова просит лететь за Кайсаровым.

876
01:01:45,920 --> 01:01:48,720
Товарищ генерал, боевым друзьям
нельзя, так неужели...

877
01:01:49,040 --> 01:01:51,040
...девушка за истребителем полетит?!

878
01:01:51,320 --> 01:01:53,560
Товарищ Туча у нас убеждённый
холостяк.

879
01:01:53,840 --> 01:01:56,800
И не скрываю!
Я в этом отношении дзот!

880
01:01:57,200 --> 01:01:58,960
Ну, если уж на У-2...

881
01:01:59,240 --> 01:02:02,760
...то, во всяком случае, хотя бы бывший
истребитель товарищ Булочкин.

882
01:02:03,040 --> 01:02:05,480
Всё-таки друзья, настоящие лётчики.

883
01:02:05,760 --> 01:02:08,800
И, смею заметить,
все трое - убеждённые холостяки.

884
01:02:09,080 --> 01:02:10,400
Товарищ генерал-майор.

885
01:02:10,680 --> 01:02:12,720
Я имею не меньше прав, чем друзья.

886
01:02:13,000 --> 01:02:15,480
- Я жена Кайсарова.
- Кто жена?!

887
01:02:16,600 --> 01:02:17,560
Я жена...

888
01:02:18,320 --> 01:02:20,280
Товарищ генерал, этого быть не может.

889
01:02:20,560 --> 01:02:23,240
Не может товарищ старший лейтенант
быть женой.

890
01:02:23,360 --> 01:02:25,920
Я за Кайсарова, как за себя, головой
ручаюсь.

891
01:02:26,840 --> 01:02:31,480
Не теряй голову, Семён, я документы
видел, спокойно.

892
01:02:37,240 --> 01:02:39,440
Извините, у меня сердце.

893
01:02:40,160 --> 01:02:43,560
Ну, сердечные дела разберём потом,
а полетит более опытный пилот.

894
01:02:43,840 --> 01:02:44,960
Майор Булочкин.

895
01:02:45,400 --> 01:02:48,720
Майор Булочкин, пройдёмте, разберём
обстановку.

896
01:02:50,760 --> 01:02:51,720
Спокойно!

897
01:03:04,040 --> 01:03:05,440
А-а-а-а!

898
01:03:06,600 --> 01:03:08,960
Ну, а уж Булочкина я вам не дам!

899
01:03:09,600 --> 01:03:12,800
Не такой человек Булочкин, чтобы
девушкам поддаваться.

900
01:03:13,080 --> 01:03:14,040
И Туча!

901
01:03:14,320 --> 01:03:15,280
Туча - это кремень!

902
01:03:15,560 --> 01:03:18,840
Я скорее в землю, чем нарушу клятву.

903
01:03:20,160 --> 01:03:21,520
С вашего позволения, товарищ
старший лейтенант.

904
01:03:21,680 --> 01:03:23,960
Совершенно с вами согласна.

905
01:03:24,040 --> 01:03:26,400
Это просто нечестно - изменять клятве.

906
01:03:26,560 --> 01:03:27,560
Вот и мы давали зарок.

907
01:03:27,800 --> 01:03:28,480
- Зарок?
- Да.

908
01:03:28,640 --> 01:03:31,080
До конца войны никаких романов,
браков.

909
01:03:31,360 --> 01:03:34,960
И Маша Светлова, представьте себе,
оказалась изменницей!

910
01:03:35,240 --> 01:03:36,520
- Позор?
- Позор!

911
01:03:37,240 --> 01:03:39,880
Я очень вас... Очень вас понимаю,
товарищ старший лейтенант!

912
01:03:41,280 --> 01:03:43,160
- До свиданья!
- До свиданья!

913
01:03:43,440 --> 01:03:46,800
- До свиданья, товарищ старший лейтенант!
- До свиданья, товарищ старший лейтенант!

914
01:03:46,920 --> 01:03:48,640
Товарищ старший лейтенант!

915
01:03:48,920 --> 01:03:51,040
Товарищ старший лейтенант!

916
01:03:53,360 --> 01:03:55,640
Товарищ старший лейтенант...

917
01:03:56,600 --> 01:03:58,080
...товарищ стар...

918
01:03:58,960 --> 01:04:01,640
Ой, ой вхожу в штопор.

919
01:04:05,200 --> 01:04:06,920
Очень хорошо написали.

920
01:04:07,440 --> 01:04:09,920
Технически верно, майору понравится.

921
01:04:10,200 --> 01:04:11,480
Вы его подождите.

922
01:04:11,840 --> 01:04:14,280
Попробуйте пока молочка, у нас оно
хорошее.

923
01:04:15,080 --> 01:04:17,840
- Ты чего, Маша, не пьёшь?
- Не пьётся.

924
01:04:18,120 --> 01:04:21,240
Булочкин же радировал - вылетает
вечером.

925
01:04:21,360 --> 01:04:24,640
- И скучно как-то сегодня.
- Скучно? А ты на фотографии посмотри.

926
01:04:24,920 --> 01:04:25,880
Ладно!

927
01:04:26,400 --> 01:04:28,840
А чем ты, товарищ, взволнована, а?

928
01:04:29,120 --> 01:04:30,920
Ничего, текущие дела.

929
01:04:31,080 --> 01:04:33,240
Прилетит майор, всё будет в полном
порядке.

930
01:04:33,520 --> 01:04:35,800
Налей-ка, Маша, ещё стаканчик!

931
01:04:37,120 --> 01:04:41,160
По-моему, у вас в эскадрилье все очень
хорошо относятся к майору, все его любят.

932
01:04:41,520 --> 01:04:43,560
А как же - наш командир человек
хороший.

933
01:04:43,840 --> 01:04:45,360
Лётчик замечательный.

934
01:04:45,640 --> 01:04:48,760
Ну, и одни его любят меньше, а другие
больше, да?

935
01:04:49,040 --> 01:04:50,160
Конечно.

936
01:04:51,040 --> 01:04:53,640
- А мы с вами, знаете, уже встречались.
- Где?

937
01:04:53,920 --> 01:04:57,400
Я улетала с вашим майором, а вы там
с ним стояли, разговаривали.

938
01:04:57,480 --> 01:04:58,640
- Прощались.
- Ага!

939
01:04:58,760 --> 01:05:01,640
Помнишь, там Туча был и Кайсаров, ой!

940
01:05:02,520 --> 01:05:04,400
Шляпа ты, Маша! На тряпку.

941
01:05:04,680 --> 01:05:06,480
- Я вытру.
- Нет, я сама.

942
01:05:07,320 --> 01:05:09,640
А вы, признайтесь между нами, Маша.

943
01:05:09,920 --> 01:05:12,040
Вы чем-то взволнованы, да?

944
01:05:13,920 --> 01:05:14,880
Одно скажу.

945
01:05:15,640 --> 01:05:17,360
Никогда не любите лётчика.

946
01:05:17,640 --> 01:05:20,040
Маша, кричи "ура" - радио!

947
01:05:20,760 --> 01:05:23,800
Майор Булочкин через 3 часа будет
здесь.

948
01:05:24,080 --> 01:05:25,200
Ой, да что ты!

949
01:05:31,280 --> 01:05:32,760
Да, будет здесь...

950
01:05:45,440 --> 01:05:46,400
Любите?

951
01:05:47,720 --> 01:05:48,680
Угу.

952
01:05:50,720 --> 01:05:51,680
А он вас?

953
01:05:53,440 --> 01:05:54,400
Очень.

954
01:05:55,640 --> 01:05:58,080
Ну что ж, тогда хорошо.

955
01:05:59,640 --> 01:06:01,120
Вот вы меня понимаете.

956
01:06:01,400 --> 01:06:03,520
А другие смеются надо мной.

957
01:06:03,800 --> 01:06:04,800
Зачем же над вами?

958
01:06:05,680 --> 01:06:08,200
- Над другими смеяться надо
- Как вы сказали?

959
01:06:13,320 --> 01:06:14,280
Прилетел!

960
01:06:14,680 --> 01:06:15,200
Жив!

961
01:06:15,640 --> 01:06:16,840
Полный порядок!

962
01:06:17,200 --> 01:06:20,320
Ну, а теперь я могу в город ехать, да!

963
01:06:20,680 --> 01:06:22,720
Валя, Валя, да куда же вы!

964
01:06:39,000 --> 01:06:40,360
Василь Василич!!!

965
01:06:41,960 --> 01:06:43,560
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!

966
01:06:43,840 --> 01:06:45,200
Принимай почту, пакеты.

967
01:06:45,480 --> 01:06:46,640
Здорово, девочки.

968
01:06:46,920 --> 01:06:49,520
- Серёженька!
- Маша!

969
01:06:50,320 --> 01:06:51,280
Милая.

970
01:06:53,080 --> 01:06:55,400
Только, пожалуйста, не при всех, а то...

971
01:06:55,680 --> 01:06:57,600
Серёженька, а разве тебе майор ничего
не говорил?

972
01:06:57,800 --> 01:06:59,720
Нет, а что?

973
01:07:00,360 --> 01:07:02,400
Да ведь уже все знают об этом.

974
01:07:02,680 --> 01:07:03,640
Все?

975
01:07:04,000 --> 01:07:05,640
- И Туча?
- Ага.

976
01:07:08,400 --> 01:07:09,000
Спокойно.

977
01:07:09,120 --> 01:07:12,200
Спасибо, товарищ майор,
что привезли.

978
01:07:12,480 --> 01:07:14,360
Да чего там. Было задание привезти
и привёз.

979
01:07:14,640 --> 01:07:17,880
А уж если спасибо, то не мне, а ему.

980
01:07:18,240 --> 01:07:21,560
Ну, братцы, это такой полёт был, я вам
скажу!

981
01:07:21,840 --> 01:07:23,080
Вы на плоскости посмотрите!

982
01:07:24,440 --> 01:07:26,320
Чёрный "мессер" сгоряча всё мимо нас
проскакивал.

983
01:07:26,680 --> 01:07:30,080
А Булочкин так, тихоходом - то над
тучками, то под тучками прятались.

984
01:07:30,440 --> 01:07:32,640
А потом немец как пристал - ну, думаю,
собьёт.

985
01:07:33,080 --> 01:07:34,360
Ничего, ушли!

986
01:07:34,680 --> 01:07:37,480
С пустыми баками сели, честное слово,
а всё-таки ушли.

987
01:07:37,800 --> 01:07:38,920
Удивительная машинка!

988
01:07:39,200 --> 01:07:42,000
Маневрирует, что твой истребитель!

989
01:07:43,920 --> 01:07:45,120
Ну, что было, что было.

990
01:07:45,400 --> 01:07:46,440
Ничего особенного.

991
01:07:46,720 --> 01:07:47,680
Спасибо.

992
01:07:47,960 --> 01:07:51,080
Опять ко мне чёрный "мессер"
привязался.

993
01:07:51,920 --> 01:07:56,200
В следующий раз в лоб пойду, чтоб не
приставал больше.

994
01:07:56,960 --> 01:07:58,040
- Василий Васильевич.
- Да.

995
01:07:58,240 --> 01:08:00,920
Тут одна ваша знакомая приезжала,
всё спрашивала про вас.

996
01:08:01,200 --> 01:08:03,320
- Эт кто такая?
- Из газеты.

997
01:08:03,720 --> 01:08:05,360
- Валя Петрова
- Что?

998
01:08:06,200 --> 01:08:10,000
Целый день ждала, а потом, не знаю
почему, вдруг заторопилась.

999
01:08:10,280 --> 01:08:12,320
Ну, раз уехала, бог с ней.

1000
01:08:13,680 --> 01:08:14,640
Слушай.

1001
01:08:14,920 --> 01:08:18,080
А может быть, вдруг что-нибудь
серьёзное, не знаете, а?

1002
01:08:18,280 --> 01:08:19,240
Не знаю.

1003
01:08:21,520 --> 01:08:23,480
Может быть, не уехала ещё.

1004
01:08:27,760 --> 01:08:28,720
Спокойно!

1005
01:08:35,520 --> 01:08:37,520
- Что там?
- Лётчик знакомый.

1006
01:08:38,320 --> 01:08:41,240
- На повороте остановись, ладно?
- Есть!

1007
01:08:43,280 --> 01:08:44,440
Что я вижу.

1008
01:08:44,880 --> 01:08:46,520
Наш специальный корреспондент.

1009
01:08:46,880 --> 01:08:49,000
Товарищ "изящная литература".

1010
01:08:49,800 --> 01:08:51,680
- Разрешите
- Пожалуйста.

1011
01:08:53,560 --> 01:08:55,760
- Поехали
- Только здесь вот.

1012
01:08:56,040 --> 01:08:58,480
Нет, вы не беспокойтесь,
я вот здесь вот, в уголке.

1013
01:08:58,800 --> 01:09:00,280
Я, знаете, нелюдим.

1014
01:09:00,880 --> 01:09:03,000
Отвык от женского общества.

1015
01:09:03,520 --> 01:09:06,160
Особенно после некоторых событий.

1016
01:09:06,560 --> 01:09:08,760
Какой изменник, какой изменник!

1017
01:09:09,040 --> 01:09:11,520
Нет, нет, он ни в чём не виноват,
я сама во всём виновата.

1018
01:09:11,640 --> 01:09:14,400
Да вы-то тут причём? Осторожно,
голову.

1019
01:09:14,680 --> 01:09:17,000
Я понимаю, если б он с Катюшей, то
есть с Кутузовой...

1020
01:09:17,240 --> 01:09:21,320
...с товарищем старшим лейтенантом
или с вами. А то ведь со Светловой!

1021
01:09:21,600 --> 01:09:22,880
Вот вам сюжетец!

1022
01:09:23,200 --> 01:09:25,280
Выручили товарища, от немцев
спасли...

1023
01:09:25,400 --> 01:09:26,880
И вдруг опять потеряли!

1024
01:09:27,240 --> 01:09:28,280
Как потеряли?

1025
01:09:28,560 --> 01:09:31,240
Вы что, разве не знаете, что Булочкин
летал к партизанам за Кайсаровым?

1026
01:09:31,280 --> 01:09:31,760
Ну, знаю!

1027
01:09:32,000 --> 01:09:35,200
И вдруг он оказывается мужем лётчицы
Светловой с У-2.

1028
01:09:35,480 --> 01:09:37,480
Вы знаете, я его даже и не поздравила.

1029
01:09:37,760 --> 01:09:39,480
- А с чем поздравлять? Кого?
- Булочкина.

1030
01:09:39,640 --> 01:09:43,640
- Причём тут Булочкин.
- Как причём? Всё таки-человек женился.

1031
01:09:44,280 --> 01:09:45,360
- Кто женился?
- Булочкин.

1032
01:09:45,640 --> 01:09:46,600
Как?

1033
01:09:48,560 --> 01:09:50,600
- И Булочкин женился?
- Да.

1034
01:09:53,280 --> 01:09:54,240
На ком?

1035
01:09:55,240 --> 01:09:57,080
- На ком я вас спрашиваю?
- Да на Светловой.

1036
01:09:57,240 --> 01:09:59,920
- Вы же мне сами об этом говорили.
- Да ничего я вам не говорил.

1037
01:10:00,560 --> 01:10:02,520
То есть как не говорили?

1038
01:10:02,880 --> 01:10:05,240
Ой, вы меня напугали, ей богу.

1039
01:10:06,200 --> 01:10:08,040
- А что?
- Булочкин женился!

1040
01:10:08,200 --> 01:10:09,720
Да Булочкин 100 лет не женится!

1041
01:10:10,000 --> 01:10:13,480
- Это Кайсаров на Светловой женился
- Что? Что?!

1042
01:10:15,440 --> 01:10:17,440
- Конечно Кайсаров!
- Остановите машину!

1043
01:10:17,560 --> 01:10:20,640
Стойте, кто это вас подбросил, точно
мы на минное поле сели.

1044
01:10:20,760 --> 01:10:21,720
Минное поле?

1045
01:10:22,840 --> 01:10:24,680
Минное поле...

1046
01:10:25,120 --> 01:10:27,400
Теперь я точно понимаю, что минное
поле.

1047
01:10:27,680 --> 01:10:30,400
Это он меня тогда пугать не хотел.

1048
01:10:33,520 --> 01:10:36,400
Что с вами? Остановите машину,
человеку дурно!

1049
01:10:36,680 --> 01:10:38,800
Не надо, мне хорошо, я очень рада!

1050
01:10:38,960 --> 01:10:40,920
Чему вы рады, что истребитель погиб,
да?

1051
01:10:41,200 --> 01:10:43,800
Нет, я хотела сказать, что я очень рада,
что Майор Булочкин такой хороший друг!

1052
01:10:43,960 --> 01:10:45,840
Друг Кайсарову? Ну, это дудки!

1053
01:10:46,320 --> 01:10:47,800
Кайсаров - это ехидна в шлеме!

1054
01:10:48,080 --> 01:10:49,120
Это воздушный иуда!

1055
01:10:49,400 --> 01:10:50,800
Булочкин - это кремень!

1056
01:10:51,080 --> 01:10:53,080
Я за Булочкина, как за себя, головой
ручаюсь!

1057
01:10:53,360 --> 01:10:54,760
И дура та девушка, которая
Булочкиным увлечётся!

1058
01:10:54,800 --> 01:10:56,200
Дура!

1059
01:10:56,480 --> 01:10:57,520
- Конечно, дура
- Дура!

1060
01:10:57,800 --> 01:10:58,880
- А кто дура?
- Я дура.

1061
01:10:58,960 --> 01:11:00,240
Ну причём тут вы, слушайте!

1062
01:11:00,360 --> 01:11:03,680
Он этой дуре в ответ "Нет",
"Ха-ха-ха-ха" и опять на свой У-2.

1063
01:11:03,840 --> 01:11:06,240
А ведь всё это из-за У-2, да?

1064
01:11:06,720 --> 01:11:08,440
Ох уж мне этот У-2!

1065
01:11:10,520 --> 01:11:12,400
Хотя я вам скажу по секрету.

1066
01:11:12,680 --> 01:11:13,800
Среди У-2...

1067
01:11:15,440 --> 01:11:18,040
Есть отдельные индивидуумы.

1068
01:11:18,600 --> 01:11:19,640
Булочкин, да?

1069
01:11:20,240 --> 01:11:23,040
Господи, причём тут Булочкин?

1070
01:11:41,320 --> 01:11:43,840
По данным разведки, это новое
секретное орудие.

1071
01:11:44,040 --> 01:11:45,480
Находится где-то вот здесь.

1072
01:11:45,760 --> 01:11:47,280
Точнее указать трудно.

1073
01:11:47,560 --> 01:11:49,400
Далеко за линией фронта.

1074
01:11:49,680 --> 01:11:52,040
И вот приказано, во-первых, найти эту
пушку.

1075
01:11:52,320 --> 01:11:55,840
Во-вторых, не дать ей сделать более
одного выстрела.

1076
01:11:56,120 --> 01:11:58,320
Лётчик должен обнаружить её.

1077
01:11:58,680 --> 01:12:00,240
Связаться с артиллерией

1078
01:12:00,520 --> 01:12:02,040
И корректировать наш огонь.

1079
01:12:02,320 --> 01:12:03,360
Это я поручаю.

1080
01:12:04,360 --> 01:12:07,520
- Есть, товарищ генерал майор!
- А вы садитесь, товарищ старший лейтенант.

1081
01:12:08,840 --> 01:12:10,760
Это я поручаю майору Булочкину.

1082
01:12:11,520 --> 01:12:14,200
- Есть, товарищ генерал-майор!
- Это дело У-2.

1083
01:12:14,480 --> 01:12:17,280
Вылетайте на разведку каждую ночь, но
не увлекайтесь.

1084
01:12:17,840 --> 01:12:19,800
Начнёт светать - уходите.

1085
01:12:20,280 --> 01:12:22,760
Если нападут "мессершмиты" -
радируйте.

1086
01:12:23,040 --> 01:12:24,680
Истребители будут готовы.

1087
01:12:24,960 --> 01:12:26,000
Это я поручаю.

1088
01:12:28,080 --> 01:12:31,960
- Старшему лейтенанту Туче.
- Есть быть готовым, товарищ генерал-майор.

1089
01:13:22,960 --> 01:13:25,840
Пушка обнаружена, передаю
координаты.

1090
01:13:26,560 --> 01:13:27,520
Слышите?

1091
01:13:28,040 --> 01:13:29,000
Слышите?!

1092
01:13:30,040 --> 01:13:31,000
Ясно слышу.

1093
01:13:31,720 --> 01:13:33,160
Передавайте, передавайте.

1094
01:13:39,240 --> 01:13:40,360
Их обстреливают.

1095
01:13:43,120 --> 01:13:45,640
Даю координаты пушки, ф 38-35.

1096
01:13:47,000 --> 01:13:47,960
Молчит.

1097
01:13:48,520 --> 01:13:49,320
Молчит!

1098
01:13:49,560 --> 01:13:51,320
Координаты 38-35.

1099
01:13:52,440 --> 01:13:55,400
38-35, координаты 38-35.

1100
01:13:56,240 --> 01:13:57,200
Как слышно.

1101
01:13:57,880 --> 01:13:59,840
У нас повреждены приборы.

1102
01:14:00,000 --> 01:14:00,840
Слышите?

1103
01:14:01,640 --> 01:14:02,440
Слышите?

1104
01:14:02,560 --> 01:14:03,600
Рация испорчена.

1105
01:14:03,880 --> 01:14:05,400
Передавайте Булочкину - светает.

1106
01:14:05,680 --> 01:14:07,680
Пусть немедленно возвращается
обратно.

1107
01:14:07,960 --> 01:14:10,760
Там появились немецкие истребители.

1108
01:14:16,160 --> 01:14:18,560
Третью эскадрилью в воздух!

1109
01:14:32,160 --> 01:14:33,120
Пушка!

1110
01:14:33,640 --> 01:14:35,600
Артиллерия нас не слышит.

1111
01:14:36,920 --> 01:14:38,120
А мы-то на что?

1112
01:14:38,880 --> 01:14:40,680
Приготовились, Катюша!

1113
01:14:44,320 --> 01:14:46,560
Эх, была не была!

1114
01:15:01,880 --> 01:15:04,520
- А ну, "Уточка"!
- Прямо в лоб?!

1115
01:15:29,120 --> 01:15:33,080
Родина всегда будет помнить подвиги
крылатых героев.

1116
01:15:33,360 --> 01:15:35,280
Стремительных истребителей.

1117
01:15:35,560 --> 01:15:37,120
Грозных штурмовиков.

1118
01:15:37,920 --> 01:15:40,720
И могучую бомбардировочную авиацию.

1119
01:15:41,880 --> 01:15:45,360
Но не забудет Родина и нашего
верного друга.

1120
01:15:46,080 --> 01:15:48,120
Нашего школьного товарища.

1121
01:15:48,960 --> 01:15:50,320
Маленький самолёт.

1122
01:15:51,080 --> 01:15:56,360
Который начал великую битву скромной
учебной машиной У-2.

1123
01:15:57,160 --> 01:16:00,600
И заканчивает войну грозным для врага.

1124
01:16:01,240 --> 01:16:08,080
Ночным лёгким бомбардировщиком
По-2 (Поликарпов-2).

1125
01:16:21,640 --> 01:16:25,400
От имени Президиума Верховного
Совета вручаю вам награду.

1126
01:16:25,640 --> 01:16:26,600
Поздравляю.

1127
01:16:29,360 --> 01:16:31,080
Служу Советскому Союзу!

1128
01:16:31,360 --> 01:16:32,480
Майор Булочкин!

1129
01:16:35,440 --> 01:16:38,440
От имени Президиума Верховного
Совета вручаю вам награду.

1130
01:16:38,600 --> 01:16:41,600
- Поздравляю!
- Служу Советскому Союзу!

1131
01:16:41,760 --> 01:16:43,200
Страший лейтенант Кутузова!

1132
01:16:43,480 --> 01:16:44,440
Поздравляю!

1133
01:16:44,840 --> 01:16:49,160
Ну что ж, Василий Васильевич, может,
на истребитель пересадить, а?

1134
01:16:49,440 --> 01:16:52,040
Нет уж, Константин Васильевич,
оставьте на По-2.

1135
01:16:52,200 --> 01:16:53,160
Поздравляю!

1136
01:16:54,800 --> 01:16:56,200
Служу Советскому Союзу!

1137
01:17:25,040 --> 01:17:28,400
А? Что? Смотри, смотри, смотри!

1138
01:17:43,000 --> 01:17:44,960
Товарищ старший лейтенант!

1139
01:17:45,240 --> 01:17:47,840
- Здравствуйте, товарищ Туча!
- Здравствуйте!

1140
01:17:48,040 --> 01:17:49,280
- Мне бы хотелось с вами...
- Разрешите.

1141
01:17:49,400 --> 01:17:51,200
- Что?!
- Простите.

1142
01:17:51,480 --> 01:17:53,200
Извините, пожалуйста!

1143
01:17:57,600 --> 01:18:00,880
Товарищ старший лейтенант,
я хочу с вами посоветоваться.

1144
01:18:01,160 --> 01:18:02,360
Насчёт авиации?

1145
01:18:03,000 --> 01:18:05,520
Нет. Вопрос сугубо личного характера.

1146
01:18:05,800 --> 01:18:08,640
- Союз-то наш, как видите...
- Это ужасно!

1147
01:18:09,000 --> 01:18:10,120
Один я остался.

1148
01:18:11,320 --> 01:18:14,720
- И вы тоже вроде как бы одна
- Ну и что же?

1149
01:18:15,000 --> 01:18:18,360
Так, может, мы с вами новый союз
организуем?

1150
01:18:19,240 --> 01:18:22,320
Слушайте, ну какой же это будет союз -
ни мужской, ни женский.

1151
01:18:22,600 --> 01:18:25,920
А он, видите ли, будет такой
смешанный.

1152
01:18:26,800 --> 01:18:28,760
Я что-то вас не понимаю.

1153
01:18:29,480 --> 01:18:32,000
Захотели б - могли бы понять, товарищ
старший лейтенант.

1154
01:18:32,200 --> 01:18:34,920
- Думаете, могу?
- Конечно, можете!

1155
01:18:35,560 --> 01:18:40,360
А что не поймёте, я вам расскажу.

1156
01:18:41,400 --> 01:18:43,560
Я это дело продумал!

1157
01:18:43,840 --> 01:18:44,440
Катюша!

1158
01:18:50,160 --> 01:18:51,240
Товарищ майор!

1159
01:18:53,520 --> 01:18:56,080
Здравствуйте, вот мой папа.

1160
01:19:00,400 --> 01:19:01,880
Что это с вами, а?

1161
01:19:02,400 --> 01:19:04,600
У меня головокружение часто.

1162
01:19:05,560 --> 01:19:06,520
И сердце.

1163
01:19:08,920 --> 01:19:12,160
И все трое - убеждённые холостяки.

[edit]