Translation Tools

< Translation tools
Dieci consigli per imparare una linguaDieci consigli per imparare una lingua
Diez sugerencias para aprender idiomasDiez sugerencias para aprender idiomas
Kieltenopiskelun 10 käskyäKieltenopiskelun 10 käskyä
Mit Übersetzungs-ToolsMit Übersetzungs-Tools
... further results

Eshtë mirë nëse ju e dini mirë gjuhën nga e cla po përktheni dhe gjuhën në të cilën po përktheni.
 Edhe nëse nuk i dini gjuhët, ju ende mund të përktheni:
 * Duke përdorur fjalorët dhe mjetet e përkthimit
 * Kërkoni ne Google frazat për të parë se sa shumë njerëz janë duke e përdorur dhe si.
 * Pyetni linguistikët vendas dhe te arsimuar per perkthimin korrekt.
 
Learn how to use translators.

It's good if you know well the language that you are translating from and the language that you are translating into. If you don't know the language you still can translate:

  • Use the dictionaries and the translation tools
  • Google the phrase to see how many people are using it and how
  • Ask educated native speakers about the correct translation

Learn how to use translators.

==


Property "Surl" (as page type) with input value "Albanian-[[:TranslationTools|TranslationTools" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Dictionaries and Translators[edit]

Language Code[edit]

Decoders[edit]