Vasilisa Prekrasna

< Vasilisa the Beauty, 1939

0:01:16.467,0:01:21.908
Evo jedne priče za vašu zabavu...

0:01:23.538,0:01:27.669
Divne priče...

0:01:29.472,0:01:34.037
Veličanstvene su, divne, stvari u njoj,

0:01:34.941,0:01:38.037
i najčudesnija čuda...

0:01:38.309,0:01:43.044
duboka kao i narodna mudrost.

0:03:42.457,0:03:46.953
Poslušajte braćo, kako mi se
čudesna stvar dogodila!

0:03:48.194,0:03:51.186
Zaostadoh iza vas
i skrenuh sa staze.

0:03:51.694,0:03:53.663
Iznenada videh nešto, hop-hop!

0:03:54.763,0:03:55.991
Lisica?

0:03:58.063,0:03:59.088
Zec?

0:03:59.631,0:04:00.859
Veverica!

0:04:01.531,0:04:03.090
Kakva zver!

0:04:03.599,0:04:05.568
Požurih za njom, a ona me prevari.

0:04:06.300,0:04:10.329
Ispentra se na vrh drveta
i sede tamo bez pokreta.

0:04:11.535,0:04:14.733
Ja razmaknuh grane
i odapeh strelicu...

0:04:16.137,0:04:17.161
I?

0:04:17.438,0:04:18.996
Strelica ne pade dole,
a ni veverica.

0:04:19.205,0:04:22.335
Oh, lvaška, siroti tikvane!

0:04:23.206,0:04:27.942
Išao sam dalje i iznenada čuo
komešanje u travi.

0:04:28.942,0:04:30.069
Zmija?

0:04:30.743,0:04:31.903
Ne.

0:04:32.744,0:04:35.975
- Buljava žaba?
- Ne!

0:04:36.345,0:04:37.710
Kuna!

0:04:38.178,0:04:39.203
Ti si lažov!

0:04:39.446,0:04:41.574
Ja krenuh prema njoj,
a ona prema meni.

0:04:41.747,0:04:43.648
Ja skrenuh levo, a ona desno.

0:04:43.815,0:04:48.914
Ona trčaše uzduž, ja popreko.
Uzeh svoj luk, i odapeh strelicu.

0:04:49.817,0:04:50.910
I?

0:04:51.117,0:04:52.084
I?

0:04:53.352,0:04:55.548
Niti nađoh strelu, niti,
kunu.

0:05:08.257,0:05:12.286
- Ti gubitniče!
- Ti si očajan strelac!

0:05:12.559,0:05:15.188
Da ublažim tugu,
skupih malo pečuraka.

0:05:17.494,0:05:19.462
Gledajte, braćo.

0:05:25.331,0:05:27.698
Ovo pred vama je ulovio
lvaška, siroti tikvan!

0:05:29.799,0:05:32.598
Ponesite sada moju torbu kući,
a ja ću još malo da lovim.

0:06:54.098,0:06:55.999
Šta to radite? Odlazite! Odlazite!

0:06:56.199,0:07:00.500
Šta to radite,
vi proklete koze!

0:07:13.105,0:07:15.837
Iš! Iš!

0:07:16.007,0:07:19.034
Vi proklete kokoške!

0:07:42.984,0:07:45.418
Šta da radim sa tobom?

0:08:41.105,0:08:44.008
Kakva nesreća!
Kakva nesreća!

0:08:44.374,0:08:48.176
Dakle bez boršča, bez kaše.
A umirem od gladi!

0:08:49.043,0:08:52.241
Užasno je!
Opet nema večere.

0:08:55.778,0:08:57.747
Zašto ste se snuždili
k'o pokisli ćurani?

0:08:58.514,0:09:03.851
Rekoh vam da se oženite, onda možete
da zapovedate vašim ženama.

0:09:04.749,0:09:07.981
Da se oženimo... Oženiti se nije
kao obuti cipelu.

0:09:09.950,0:09:12.919
Jednom se oženiš,
a kaješ se celoga života.

0:09:13.118,0:09:17.078
Tišina! Ako si previše izbirljiv,
nikada se nećeš oženiti.

0:09:17.787,0:09:19.551
Ne protivreči svome ocu!

0:09:21.088,0:09:25.527
Ovo je moje poslednja reč!
Neću više da kuvam za vas.

0:09:28.857,0:09:30.553
Ako se oženimo, bićemo u nevolji.

0:09:30.758,0:09:35.355
Moramo se oženiti.
Ne želimo da umremo od gladi.

0:09:39.495,0:09:41.521
Uzmite vaše lukove, sinovi,

0:09:41.762,0:09:44.528
idemo napolje da oprobamo sreću.

0:09:45.498,0:09:50.459
Tamo gde odapnete strele,
tamo ćete tražiti vaše neveste.

0:09:52.767,0:09:55.464
Hoćemo li krenuti, brate Agafone?

0:09:57.236,0:09:59.966
Pa, hajdemo, brate Antone.

0:10:18.911,0:10:22.279
Oh moje srce...

0:10:28.615,0:10:33.246
Oh moje srce...

0:10:38.452,0:10:40.250
Strelica, dobroga strelca,

0:10:40.453,0:10:44.413
kroz vazduh leti, i naćiće ti put do
kapije tvoje devojke.

0:10:57.525,0:10:58.686
To je on!

0:11:09.497,0:11:11.466
Strelica, dobroga strelca,
kroz vazduh leti,

0:11:11.697,0:11:14.668
i naćiće ti put do
kapije tvoje devojke.

0:12:22.226,0:12:26.630
Majko Praskoveja, molim te nađi
mi mladoženju koji je moje vrste.

0:12:34.896,0:12:36.421
Daj i meni da probam.

0:12:37.364,0:12:39.265
Zašto? Ti si premlad.

0:12:59.540,0:13:02.510
Oh, ti nisi dobar nizašta,
lvaška.

0:13:04.375,0:13:08.870
Kreni sada i pronađi svoju suđenicu.

0:13:17.113,0:13:19.081
Idi! Idi!

0:15:50.872,0:15:52.306
Oslobodi put

0:15:53.707,0:15:54.833
Šta?

0:15:55.407,0:15:56.568
Oslobodi mi put!

0:15:56.774,0:15:58.743
- Misliš ja?
- Da, na tebe mislim!

0:15:59.709,0:16:02.508
Ja, plemićka ćerka,

0:16:03.344,0:16:06.906
treba da se sklonim s puta tebi,
neotesanoj, trgovčevoj kćeri?

0:16:09.012,0:16:12.141
Ako se ne skloniš sa puta,
počupaću ti svu kosu.

0:16:12.315,0:16:13.873
Ne, neću se skloniti!

0:16:14.515,0:16:18.212
Gledaj, plemkinja se sva nadula
od njene oholosti.

0:16:19.749,0:16:23.949
A trgovkinja krči put
svojim stomakom.

0:16:26.519,0:16:30.047
Savij vrat, ili ćeš probiti
nebo svojom glavom.

0:16:30.221,0:16:31.553
Ti motko!

0:16:31.754,0:16:36.193
A ti, debela kaco, zauzela si pola puta.

0:16:37.524,0:16:42.895
Pogledaj te neveste...
One će se potući.

0:17:35.645,0:17:38.775
Kako si putovala,
Beljandrasa Petrovna?

0:17:39.947,0:17:42.509
Put je pun rupa i prašnjav.

0:17:47.717,0:17:52.315
Nadam se da se nisi umorila,
Melanija Savišna?

0:17:53.453,0:17:59.051
Iscrpljena sam. Bilo je vruće i sparno.
Jednostavno, užasno.

0:19:04.315,0:19:08.650
Pogledaj tu nevestu...
Blista kao sunce.

0:19:08.815,0:19:10.214
Ili barem kao mesec.

0:19:10.415,0:19:12.544
- Klizava.
- Hladna.

0:19:12.984,0:19:14.008
Tišina!

0:19:14.484,0:19:17.454
Ona je možda iz močvare,

0:19:19.120,0:19:21.851
ali svakoj ćemo odati istu počast.

0:19:25.489,0:19:27.184
Ona plače, zar ne?

0:19:27.489,0:19:32.019
Ona je samo žaba,
ali lije suze kao čovek.

0:19:32.191,0:19:33.488
Ne plači, sirotice.

0:19:33.959,0:19:35.928
Neću nikome dopustiti da te povredi.

0:19:42.628,0:19:47.363
A sada, drage neveste,
uradite kućne poslove.

0:19:47.697,0:19:50.792
- Kakve poslove?
- A kada će biti svadba?

0:19:51.698,0:19:56.661
Prvo moram da vidim da li ste vredne
da budete žene mojim sinovima.

0:19:57.668,0:19:59.432
Znate li da radite?

0:20:01.169,0:20:04.333
Uzmite vaše kose, sinovi,
idemo da kosimo.

0:20:04.703,0:20:06.433
Noć će biti svetla.

0:20:12.706,0:20:15.677
A vi drage neveste,
idite na posao.

0:20:16.841,0:20:22.214
Požanjite pšenicu,
i uvežite je u snopove.

0:20:23.777,0:20:26.213
Vratićemo se ujutru.

0:21:31.037,0:21:32.527
Jesi li čula?

0:21:34.972,0:21:37.875
- Šta je stari rekao?
- Šta?

0:21:38.040,0:21:41.533
Da li smo vredne da im budemo žene?

0:21:42.841,0:21:45.607
Kako samo ima petlju da kaže
tako nešto, staro laprdalo?

0:21:46.977,0:21:48.536
Požanjite pšenicu!

0:21:49.044,0:21:54.848
Nikad nista nisam radila ovim rukama.
Matora smežurana pečurka!

0:21:56.380,0:21:58.508
Ne uzimaj ono što je moje!

0:22:01.882,0:22:06.445
Vrlo važno! imam pun
sanduk srebra za miraz!

0:22:08.118,0:22:11.283
A ja imam jastuke pune
labudovog paperja!

0:22:11.620,0:22:12.746
Daj da ih dodirnem.

0:22:12.954,0:22:14.444
Daj da virnem u tvoj sanduk.

0:22:19.389,0:22:20.413
Bubašvaba!

0:22:24.092,0:22:27.893
Lažljivice!
Nemaš ti ništa u tvom sanduku!

0:22:31.861,0:22:33.055
Hvalisavice!

0:22:33.294,0:22:34.819
To je samo kudeljino vlakno!

0:22:44.833,0:22:46.323
Žaba!

0:22:46.834,0:22:49.860
- Bacimo je kroz prozor.
- Uradimo to!

0:24:22.369,0:24:25.397
- Šta je?
- Devojka.

0:24:26.705,0:24:28.003
Odakle je samo došla?

0:24:31.774,0:24:33.743
Žablja koza!

0:24:37.308,0:24:42.907
Može li se žaba pretvoriti u devojku?

0:24:51.380,0:24:55.079
I to tako prelepu devojku

0:24:55.249,0:24:57.411
To je zbog žablje kože.

0:24:59.217,0:25:03.746
Želela bih da mogu da je navučem
i da postanem lepotica.

0:25:05.120,0:25:07.555
- Hajde da je ukrademo.
- Da.

0:25:59.808,0:26:02.209
- Šta ćemo da uradimo?
- Samo ćuti.

0:26:12.713,0:26:14.909
- Daj je meni!
- Moja je!

0:26:15.114,0:26:16.343
Neću pustiti!
Nećeš je ti imati!

0:26:16.548,0:26:17.572
Moja je!

0:26:22.315,0:26:23.613
Pocepala se!

0:26:25.884,0:26:27.284
Raskinula se!

0:26:35.288,0:26:36.812
Šta ćemo da uradimo?

0:26:39.156,0:26:40.919
Zapalimo kožu.

0:26:41.123,0:26:42.819
- Hajde da to uradimo.
- Uradimo to.

0:26:43.324,0:26:48.093
Tri brata su se kretala
kroz zelenu jarugu,

0:26:48.293,0:26:53.893
Tri brata su išla,
Tri rođena brata.

0:26:55.361,0:27:01.269
Teci reko, do plavoga mora,

0:27:01.765,0:27:07.262
Do širokog plavog mora,
do širokog mora plavog,

0:27:09.267,0:27:14.468
Kosili smo zeleno polje,
da, zeleno smo kosili polje,

0:27:15.270,0:27:20.470
Nosimo sad pesmu našu,
do divne rodne grude.

0:27:22.339,0:27:28.075
Preko reke, preko reke,
u zelenu dolinu,

0:27:28.842,0:27:34.078
Tri brata su se kretala
kroz zelenu dolinu,

0:27:35.111,0:27:40.949
Tri brata su išla,
Tri brata su išla,

0:27:42.048,0:27:46.851
Tri brata su išla,
Tri rođena brata...

0:27:57.587,0:27:58.554
Šta da radimo?

0:27:58.720,0:27:59.915
Samo ćuti.

0:28:07.324,0:28:10.294
Pa, pokažite vaš posao,
drage neveste.

0:28:10.892,0:28:13.521
Da li da vas pohvalimo,
ili prekorimo?

0:28:13.893,0:28:16.624
Nismo ni trenule okom.
Radile smo celu noć.

0:28:16.794,0:28:20.425
- Bez predaha.
- Bez pauze.

0:28:21.162,0:28:23.961
- Evo našeg posla!
- Tamo!

0:28:26.064,0:28:29.262
Dobre su to neveste!
Biće one dobre žene!

0:28:30.466,0:28:31.990
Imaćemo svadbu danas!

0:28:53.141,0:28:54.837
Ovo je naš kraj!

0:28:58.143,0:29:00.510
Ko si ti lepa devojko?

0:29:04.679,0:29:10.711
Ja? Ja sam tvoja nevesta, Vasilisa.

0:29:12.382,0:29:14.817
Oteo me je Gorinič Zmijoliki.

0:29:16.116,0:29:20.486
Pobesneo je kada sam
odbila da se udam za njega.

0:29:20.685,0:29:24.486
Pretvorio me je u žabu i
poslao da živim u močvari tri godine.

0:29:25.854,0:29:27.186
Uskoro će taj rok isteći.

0:29:29.022,0:29:31.616
Ali umešala se ljudska zloba.

0:29:32.422,0:29:35.723
Zapalili su moju kožu.

0:29:38.526,0:29:43.021
Zbog toga se moram vratiti
u zarobljeništvo.

0:29:44.027,0:29:47.795
Nije nam suđeno da budemo
srećni zajedno, lvanuška.

0:29:48.196,0:29:52.157
Ne budi tužna lepa devo
Ja ću te zaštititi.

0:29:54.030,0:29:55.430
Dakle tako je!

0:30:21.008,0:30:23.774
Čuješ li, lvanuška,
kako zemlja stenje?

0:30:24.410,0:30:26.844
To Gorinič Zmijoliki
leti da me otme.

0:30:43.150,0:30:44.675
Vasilisa!

0:30:47.386,0:30:48.410
Ivanuška!

0:30:52.720,0:30:54.211
Vasilisa, draga moja!

0:30:55.988,0:30:58.219
Oprosti, lvanuška!

0:31:49.275,0:31:52.007
Tako je sinovi,

0:31:52.177,0:31:56.080
oterajte svoje neveste,
da se nikada više ne vrate

0:31:56.579,0:31:58.411
da ih nikad više ne vidimo.

0:32:10.351,0:32:12.319
Srećan vam put!

0:32:12.485,0:32:14.453
I, pokrijte vaš put labudovim paperjem!

0:32:25.724,0:32:29.889
Pomiri se sa tim, sine moj.
Jako mi je žao zbog tvoje nesreće.

0:32:35.927,0:32:37.451
Nikada se neću pomiriti sa tim.

0:32:39.730,0:32:42.358
Neću dopustiti okrutnom Serpentu
da zadrži Vasilisu.

0:32:44.231,0:32:46.962
Pronaći ću devojku,
makar i na dnu mora!

0:32:47.565,0:32:50.160
Nepojmljivo je da pobediš Serpenta.

0:32:50.900,0:32:52.925
Zar ne postoji baš ništa
što može da ga ubije?

0:32:53.634,0:32:57.868
To je druga priča, sine moj.

0:33:14.775,0:33:18.269
Iza trideset devet zemalja,
u gustoj šumi,

0:33:19.143,0:33:22.342
rastu tri moćna hrasta.

0:33:22.679,0:33:23.840
Tri hrastova stabla...

0:33:24.046,0:33:27.243
Kada kukavica zakuka tri puta,

0:33:27.614,0:33:31.575
dobro pogledaj u hrastova stabla.

0:33:32.916,0:33:36.648
U dnu stabla, ima pećina.
U njoj, iza hrastovih vrata

0:33:37.517,0:33:43.652
sa velikom bravom,
sakriven je opasan mač.

0:33:45.888,0:33:49.655
Samo, treba ti ključ za tu bravu.

0:33:50.022,0:33:52.389
Gde je taj ključ?

0:33:54.658,0:33:56.991
Ljudi znaju o tome.

0:33:58.426,0:34:02.830
Idi uokolo po svetu i pitaj ljude.

0:34:41.075,0:34:44.807
Teško mi je da se rastanem
sa tobom, lvanuška.

0:34:46.077,0:34:48.444
Ali, mislim da ti ne mogu pomoći.

0:35:53.437,0:35:57.170
Taj zadatak odvede lvana na
dug put kroz rodnu zemlju

0:35:57.372,0:36:00.774
u potrazi za čarobnim mačem.

0:36:40.422,0:36:41.822
Zdravo, kovaču!

0:36:43.657,0:36:45.888
Zdravo dobri čoveče!

0:36:49.758,0:36:51.089
Gde si krenuo?

0:36:51.759,0:36:55.720
Samo ja znam gde sam krenuo.

0:37:00.396,0:37:03.195
Pa, sedi, budi moj gost.

0:37:13.401,0:37:16.895
Treba mi ključ koji
otvara veliku bravu.

0:37:18.403,0:37:20.428
Možeš li mi iskovati jedan?

0:37:21.837,0:37:26.606
Kovač ne može iskovati
pamet onome ko je nema.

0:37:32.774,0:37:36.405
Za šta ti je potreban ključ?

0:37:38.044,0:37:41.071
Sa tim ključem doći ću
do smrtonosnog mača

0:37:41.613,0:37:43.774
da pobedim Goriniča Zmijolikog!

0:37:44.447,0:37:46.245
A šta kažeš zato da je...

0:37:49.983,0:37:52.953
ključ za sve brave

0:37:54.351,0:37:56.377
srce bez straha.

0:38:04.787,0:38:08.087
Bolje ti je slušaj šta ljudi kažu.

0:38:15.593,0:38:19.154
Taj ključ je čuvan u zlatnom jajetu,

0:38:19.960,0:38:23.260
koje je u plavo sivoj patki,

0:38:24.196,0:38:27.563
a patka je u kristalnom kovčežiću,

0:38:28.497,0:38:30.830
a kristalni kovčežić je

0:38:33.032,0:38:35.058
u visokom borovom drvetu!

0:38:36.700,0:38:39.726
Hvala ti za tvoje dobre reči.
Doviđenja.

0:38:57.142,0:39:00.669
U Serpenovom kraljevstvu,

0:39:00.842,0:39:04.871
Vasilisu Prekrasnu čuvala je
Baba Yaga.

0:39:21.485,0:39:24.649
Dakle, nećeš da se udaš za
Goriniča Zmijolikog?

0:39:25.752,0:39:28.051
Ne, neću.

0:39:34.055,0:39:36.422
Glupa devojko!

0:39:37.391,0:39:42.353
Gledaj kakav te život čeka,
ako se pokoriš njegovoj volji.

0:42:19.719,0:42:26.422
Evo, tvoj prosac ti šalje
sve ove poklone.

0:43:26.313,0:43:28.475
Probaj ih, Vasilisa draga.

0:43:29.612,0:43:32.208
Probaj ih, medena.

0:43:34.082,0:43:37.211
Ne zadovoljava me to da me
oblači kao neku lutku.

0:43:43.152,0:43:45.485
U redu, onda.

0:43:48.154,0:43:51.647
Zaključaću te, draga,

0:43:52.055,0:43:55.254
pa onda nećeš biti tako tvrdoglava.

0:48:15.991,0:48:18.552
Zar nisi već dovoljno patila?

0:48:22.326,0:48:26.287
Kladim se da umireš
za svojom slobodom?

0:48:30.495,0:48:34.092
Hajde, idemo.

0:48:52.871,0:48:56.171
Jesi li se predomislila?

0:48:57.640,0:49:01.669
Hoćeš li se udati
za Goriniča Zmijolikog?

0:49:03.043,0:49:05.010
To nikada neće biti!

0:49:06.643,0:49:08.612
Onda treba da znaš!

0:49:08.777,0:49:13.979
Tvoj bosonogi lvaška je bio
pošao da te spase,

0:49:14.380,0:49:17.680
ali udavio se uz put.

0:49:17.881,0:49:19.610
To nije istina!

0:49:20.616,0:49:24.247
Onda pitaj zmiju koja gmiže,
vuka lutalicu, žabu iz močvare.

0:49:24.718,0:49:28.085
Svi iz šume to znaju.

0:49:31.187,0:49:37.151
Kako god, bio on mrtav ili živ,
nikad ga neću zaboraviti.

0:54:53.978,0:54:55.310
Vasilisa!

0:54:55.979,0:54:57.470
Ivanuška!

0:55:05.081,0:55:06.276
Ivanuška!

0:55:07.249,0:55:09.684
Već sam izgubila svaku nadu
da ću te ponovo videti.

0:55:11.318,0:55:14.447
Ostala mi je još samo jedna
noć života.

0:55:14.819,0:55:18.221
Sutra u zoru Gorinič
Zmijoliki će biti ovde.

0:55:18.421,0:55:20.617
Baba Yaga priprema venčanje.

0:55:21.088,0:55:25.048
Ne brini, Vasilisa,
učinićemo sve pre jutra.

0:55:27.891,0:55:29.416
Ja samo treba da pronađem pećinu.

0:55:29.892,0:55:31.793
rekao si, pećina?

0:55:33.494,0:55:37.864
zar nije pećina ono što Baba Yaga
skriva u čestaru?

0:55:38.061,0:55:40.895
- Gde je to?
- Tamo.

0:55:41.563,0:55:42.860
Idi i potraži je.

0:55:54.235,0:55:59.264
Nikada ranije nisam osetila
rusku krv ovde.

0:55:59.469,0:56:02.440
A sada ruska duša

0:56:02.605,0:56:06.737
se lično pojavila.

0:56:20.812,0:56:23.307
Kako ruska duša može biti ovde?

0:56:24.083,0:56:29.823
Čuvaj se ako si me slagala.

0:56:32.659,0:56:34.151
Medena.

0:56:47.941,0:56:51.643
Evo ti tvoja venčanica.

0:56:56.585,0:56:59.079
Hajde, obuci je.

0:56:59.656,0:57:03.994
Sutra ćeš se udati za
to Goriniča Zmijolikog.

0:57:05.328,0:57:09.531
Hvala ti, bako.
Tako je divna!

0:57:11.402,0:57:14.704
Otkuda da si sada tako poslušna.

0:57:15.839,0:57:19.438
Prosto ne ličiš na sebe.
Evo, obuci je.

0:57:22.748,0:57:25.983
Spremi se za sutra.

0:57:37.730,0:57:41.636
Beži odavde, lvanuška.
Strašna te smrt čeka ovde.

0:57:41.867,0:57:45.637
Ne brini, Vasilisa,
čim kukavica tri puta zakuka...

0:57:48.741,0:57:49.971
Vreme je.

0:57:51.178,0:57:53.147
Ove noći će se sve rešiti.

0:57:54.947,0:57:56.917
Nemaj loše misli, veruj mi.

0:57:58.352,0:58:00.322
Doviđenja, lvanuška!

0:58:01.922,0:58:03.447
Doviđenja!

0:58:22.578,0:58:23.945
Doviđenja, medvedići!

0:58:43.033,0:58:46.234
Dobro je medo, čvrsto ga drži!

0:59:51.275,0:59:53.302
Čekaj!

0:59:54.877,1:00:00.253
Postaviću ti tri zagonetke.

1:00:00.951,1:00:04.550
Ako pravilno odgovoriš,
dobićeš mač,

1:00:05.189,1:00:09.928
ako ne pogodiš,
nećeš sačuvati glavu.

1:00:10.862,1:00:17.399
Šta je najbrže na svetu?

1:00:19.438,1:00:20.634
Strela.

1:00:23.442,1:00:24.843
Vetar!

1:00:31.284,1:00:33.083
Svetlost!

1:00:40.193,1:00:42.221
To je bolje.

1:00:46.100,1:00:47.626
Medena.

1:00:57.513,1:00:59.244
Ko?

1:01:11.027,1:01:13.396
Ko je bio ovde?

1:01:23.508,1:01:26.001
To je opet bio tvoj lvaška.

1:01:32.117,1:01:36.023
Gde se krije? Kaži mi!

1:01:41.360,1:01:42.794
Nećeš?

1:01:43.862,1:01:46.391
Svakako ću te naterati.

1:01:47.366,1:01:51.398
Ako ne, onda će se u vatri
izgubiti tvoj jezik.

1:01:54.609,1:01:57.341
Sada pogađaj

1:01:57.945,1:02:01.476
poslednju zagonetku.

1:02:02.282,1:02:08.922
Šta je najdraža stvar na svetu?

1:02:09.758,1:02:10.987
Vasilisa.

1:02:15.864,1:02:16.831
Život!

1:02:18.967,1:02:20.938
Život je najdraža stvar!

1:02:23.606,1:02:25.839
U redu.

1:03:11.691,1:03:14.858
To je za tebe lvaška, siroti tikvane!

1:03:31.681,1:03:33.651
Moramo to uraditi pre zore.

1:03:34.516,1:03:37.489
Hajde, Sivka, trči!
Ne štedi kopita!

1:03:44.960,1:03:50.666
Ima da pričaš kao jagnje
kada osetiš miris vatre!

1:03:59.276,1:04:05.654
Eno, Gorinič Zmijoliki lično, leti.

1:04:43.357,1:04:47.321
I ja imam nešto da se počastim.

1:04:48.529,1:04:50.865
Konja za večeru,

1:04:51.533,1:04:54.266
mladića za dezert!

1:04:54.970,1:04:57.498
Hej, ti, ružno čudovište!

1:04:57.906,1:05:00.878
Ne možeš pojesti belog labuda
pre nego što ga uloviš!

1:05:01.977,1:05:08.287
Nemaš šanse u borbi sa mnom!

1:05:09.118,1:05:12.489
Ti bosonogi seljače,

1:05:12.989,1:05:17.897
seoski tikvane.

1:05:18.462,1:05:24.202
Čarobni maču, učini mi uslugu,
odseci glavu moga neprijatelja!

1:05:58.539,1:06:01.511
To je kraj bosonoga lvaške.

1:06:02.610,1:06:04.341
Ne, nikada neće biti!

1:06:07.215,1:06:12.248
Ali, ako je tako,
i ti ćeš, takođe, u pakao!

1:08:36.075,1:08:40.039
Eto to je bosonogi seljak,
to je seoski tikvan.

1:08:47.822,1:08:49.188
Ivanuška!

1:09:05.007,1:09:09.608
Sada možemo nazad kući,
u naš rodni kraj.

1:09:56.162,1:10:04.078
KRAJ

1:10:04.399,1:10:05.079
Preveo: ARCHIBALD

-*-
0:00:10.975,0:00:18.410
VASILISA PREKRASNA

0:01:17.214,0:01:22.652
Ай, потешить вас сказкою...

0:01:24.294,0:01:28.412
А сказка чудесная...

0:01:30.214,0:01:34.765
Есть в ней дива дивные,

0:01:35.694,0:01:38.766
чуда чудные...

0:01:39.054,0:01:43.764
А есть и правда народная.

0:03:43.294,0:03:47.765
Эх, братцы, какая
со мной оказия приключилась!

0:03:49.014,0:03:52.006
Отстал я от вас.
Забираю все в бок и в бок.

0:03:52.534,0:03:54.490
Вдруг вижу - прыг-скок.

0:03:55.614,0:03:56.842
Лисица?

0:03:58.894,0:03:59.929
Заяц?

0:04:00.454,0:04:01.682
Белка!

0:04:02.374,0:04:03.932
Велик зверь!

0:04:04.454,0:04:06.410
Я за ней, она от меня.

0:04:07.134,0:04:11.173
Забралась на самую маковку,
сидит, не шелохнется.

0:04:12.374,0:04:15.571
Я ветки раздвинул,
стрелу пустил...

0:04:16.974,0:04:18.009
Ну?

0:04:18.294,0:04:19.852
Ни стрелы, ни белки.

0:04:20.054,0:04:23.171
Эх ты, Ивашка - серая сермяжка!

0:04:24.054,0:04:28.764
Иду дальше, вдруг слышу
в траве - тыр-тыр, шыр-шыр.

0:04:29.814,0:04:30.929
Гадюка?

0:04:31.614,0:04:32.763
Нет.

0:04:33.614,0:04:36.845
- Жаба лупоглазая?
- Нет!

0:04:37.214,0:04:38.567
Куница!

0:04:39.054,0:04:40.089
Врешь!

0:04:40.294,0:04:42.410
Я за куницей, она от меня.

0:04:42.614,0:04:44.491
Она вправо, я влево.

0:04:44.694,0:04:49.768
Она вдоль, я поперек.
Лук натянул, стрелу пустил...

0:04:50.694,0:04:51.763
Ну?

0:04:51.974,0:04:52.929
Ну?

0:04:54.214,0:04:56.409
Ни стрелы, ни куницы.

0:05:09.134,0:05:13.173
- Эх ты!
- Увалень нерасторопный!

0:05:13.454,0:05:16.093
С горя груздей набрал.

0:05:18.374,0:05:20.330
Глядите, братцы.

0:05:26.214,0:05:28.569
Вот тебе и Ивашка - серая сермяжка.

0:05:30.694,0:05:33.492
Несите мою добычу
домой, а я ещё поохочусь.

0:06:55.054,0:06:56.931
Куды? Куды? Я тебя!

0:06:57.134,0:07:01.412
Куда?
Я тебя, козел скаженный!

0:07:14.054,0:07:16.773
Кыш, кыш!
А вы, разбойники!

0:07:16.974,0:07:20.011
А ты, петух проклятущий!

0:07:43.974,0:07:46.408
Ну, что мне с вами делать?

0:08:42.134,0:08:45.012
А ты, незадача,
вот незадача!

0:08:45.374,0:08:49.162
Так, ни щей, ни каши.
Брюхо подвело!

0:08:50.054,0:08:53.251
Что же это такое?
Опять без обеда.

0:08:56.814,0:08:58.770
Насупились, индюки.

0:08:59.534,0:09:04.847
Говорил я вам, женитесь,
да со своих хозяек и взыскивайте.

0:09:05.774,0:09:09.005
Женитесь...
Жениться - не лапоть обуть.

0:09:10.974,0:09:13.932
Женишься раз,
а плачешься век.

0:09:14.134,0:09:18.093
Цыц! Много выбирать -
женатым не бывать.

0:09:18.814,0:09:20.566
Отцу не перечьте!

0:09:22.134,0:09:26.571
Сказал - отрезал!
А я вам больше не стряпуха.

0:09:29.894,0:09:31.566
Жениться - беда.

0:09:31.814,0:09:36.410
Нет, женимся.
Не с голодухи же нам помирать.

0:09:40.534,0:09:42.570
Забирайте лук, сыновья,

0:09:42.814,0:09:45.567
да пойдемте за околицу
счастье пытать.

0:09:46.534,0:09:51.483
На чей двор стрела
упадет, там и невесту искать.

0:09:53.814,0:09:56.487
Пойдем, что ль, брат Агафон?

0:09:58.294,0:10:01.013
Ну что ж, пойдем, брат Антон.

0:10:19.974,0:10:23.330
Милый мой...

0:10:29.694,0:10:34.324
Милый мой...

0:10:39.534,0:10:41.331
Стрела метка,

0:10:41.534,0:10:45.493
лети легка, ищи
путь-дорогу к невестину порогу.

0:10:58.614,0:10:59.763
Он!

0:11:10.614,0:11:12.570
Стрела метка, лети легка,

0:11:12.814,0:11:15.772
ищи путь-дорогу
к невестину порогу.

0:12:23.374,0:12:27.765
Матушка Прасковея,
пошли женишка подобрее!

0:12:36.054,0:12:37.567
А ну-ка, я попробую.

0:12:38.534,0:12:40.411
Ты куда? Молод еще.

0:13:00.694,0:13:03.652
Эх, непутевый ты, Иванушка.

0:13:05.534,0:13:10.005
Ну, иди, ищи свою суженую.

0:13:18.294,0:13:20.250
Иди, иди.

0:15:52.134,0:15:53.567
Эй, дорогу!

0:15:54.974,0:15:56.089
Что?

0:15:56.694,0:15:57.843
Дорогу давай!

0:15:58.054,0:16:00.010
- Это я-то?
- Ты-то!

0:16:00.974,0:16:03.772
Я, дворянская дочь,

0:16:04.614,0:16:08.163
должна тебе, купчихе
неотесанной, дорогу давать?!

0:16:10.294,0:16:13.411
Ежели с дороги не свернешь,
все космы повыдергаю.

0:16:13.614,0:16:15.172
И я не уступлю!

0:16:15.814,0:16:19.489
Смотри, как дворянку-то
спесь пучит.

0:16:21.054,0:16:25.252
А купчиха-то,
купчиха пузом лезет.

0:16:27.814,0:16:31.329
Шею согни,
небо головой проткнешь.

0:16:31.534,0:16:32.853
Оглобля!

0:16:33.054,0:16:37.491
Расселась,
пол-улицы загородила, кадушка!

0:16:38.814,0:16:44.172
Смотри-ка, невесты...
Гляди, гляди, передерутся.

0:17:36.974,0:17:40.091
Хорошо ли доехали,
Беляндряса свет Петровна?

0:17:41.294,0:17:43.854
Тряско и пыль.

0:17:49.054,0:17:53.650
Не растрясло ли вас,
Маланья Саввишна?

0:17:54.814,0:18:00.411
Притомилась.
Жарища, духотища, ужасти.

0:19:05.694,0:19:10.006
Ну и невеста... краше солнца.

0:19:10.214,0:19:11.613
Яснее месяца.

0:19:11.814,0:19:13.930
- Скользкая.
- Холодная.

0:19:14.374,0:19:15.409
Цыц!

0:19:15.894,0:19:18.852
Она хоть и болотная жительница,

0:19:20.534,0:19:23.253
а у нас всем почет ровный.

0:19:26.894,0:19:28.566
Никак, она плачет?

0:19:28.894,0:19:33.410
Лягушка, а вроде
человека слезы проливает.

0:19:33.614,0:19:34.888
Не плачь, горемычная.

0:19:35.374,0:19:37.330
Я тебя в обиду не дам.

0:19:44.054,0:19:48.764
А теперь принимайтесь
за хозяйство, невестушки.

0:19:49.134,0:19:52.206
- Как за хозяйство?
- А свадьба когда же?

0:19:53.134,0:19:58.083
Должен я наперед испытать,
годны ли вы мужикам в жены,

0:19:59.094,0:20:00.846
работать умеете ли?

0:20:02.614,0:20:05.765
Забирайте косы, сыновья,
пойдем луг косить.

0:20:06.134,0:20:07.852
Ночь будет светлая.

0:20:14.134,0:20:17.092
А вы, невестушки,
принимайтесь за работу.

0:20:18.294,0:20:23.652
Пшеницу сожните
да в копны снопы уложите.

0:20:25.214,0:20:27.648
А поутру нас встречайте.

0:21:32.534,0:21:34.013
Слыхала?

0:21:36.454,0:21:39.332
- Что старик-то сказал?
- Что?

0:21:39.534,0:21:43.004
Годимся ли мы в жены мужикам?

0:21:44.334,0:21:47.087
Как у него язык повернулся,
ухват старый.

0:21:48.454,0:21:50.012
Пшеницу жать!

0:21:50.534,0:21:56.325
Да я сроду работой рук
не тревожила, мухомор сморщенный.

0:21:57.894,0:22:00.010
Да чего ты у меня хватаешь?

0:22:03.374,0:22:07.925
А у меня приданого
полный сундук серебра!

0:22:09.614,0:22:12.765
А подушки легкого пуха лебяжьего!

0:22:13.134,0:22:14.249
Дай пощупать.

0:22:14.454,0:22:15.933
Дай в сундук заглянуть.

0:22:20.894,0:22:21.929
Таракан!

0:22:25.614,0:22:29.402
Лгунья. У тебя в сундуке
ничегошеньки нет!

0:22:33.374,0:22:34.568
Хвастунья!

0:22:34.814,0:22:36.327
Мочала!

0:22:46.374,0:22:47.853
Лягушка!

0:22:48.374,0:22:51.411
Давай бросим ее в окошко?
Давай!

0:24:23.974,0:24:27.011
- Что это?
- Девица.

0:24:28.294,0:24:29.568
Откуда?

0:24:33.374,0:24:35.330
Кожа лягушачья!

0:24:38.894,0:24:44.491
Уж не оборотилась ли
лягушка в девицу?

0:24:52.974,0:24:56.649
А девица-то красавица писаная!

0:24:56.854,0:24:59.004
А все от кожи лягушачьей.

0:25:00.814,0:25:05.330
Кабы ее надеть,
да красавицей стать.

0:25:06.734,0:25:09.168
- Давай стащим.
- Давай.

0:26:01.454,0:26:03.843
- Что ж делать?
- Молчи.

0:26:14.374,0:26:16.569
- Отдай!
- Моя!

0:26:16.774,0:26:18.002
Не уступлю!
Не отдам!

0:26:18.214,0:26:19.249
Моя!

0:26:23.974,0:26:25.248
Треснула!

0:26:27.534,0:26:28.933
Лопнула!

0:26:36.974,0:26:38.487
Что делать-то?

0:26:40.814,0:26:42.566
Давай кожу сожжем.

0:26:42.814,0:26:44.486
- Давай.
- Давай.

0:26:45.014,0:26:49.769
Три брата косили на зеленом лужку,

0:26:49.974,0:26:55.571
Три брата косили,
три брата родные.

0:26:57.054,0:27:02.924
Теки, теки, речка, во синее море,

0:27:03.454,0:27:08.926
Во синее море, во синее море,

0:27:10.974,0:27:16.173
До чистого поля, до чистого поля.

0:27:16.974,0:27:22.173
Несите вести до земли, до родной.

0:27:24.054,0:27:29.765
Как за речкой, за речкой,
на зеленом лужку,

0:27:30.534,0:27:35.767
Три брата косили на зеленом лужку,

0:27:36.814,0:27:42.650
Три брата косили, три брата косили,

0:27:43.774,0:27:48.564
Три брата косили, три брата родные...

0:27:59.294,0:28:00.249
Что делать?

0:28:00.454,0:28:01.648
Молчи.

0:28:09.054,0:28:12.012
Показывайте, невестушки, работу.

0:28:12.614,0:28:15.253
Корить вас или хвалить?

0:28:15.614,0:28:18.333
Глаз не смыкали.
Всю ночь трудились.

0:28:18.534,0:28:22.163
- Рук не покладая.
- Спинушки не разгибая.

0:28:22.894,0:28:25.692
- Вот наша работа!
- Вот!

0:28:27.814,0:28:31.011
Ай да, невестушки,
ну и хозяюшки.

0:28:32.214,0:28:33.727
Нынче же свадьбу справим!

0:28:54.894,0:28:56.566
Пропали мы!

0:28:59.894,0:29:02.249
Кто ты, девица?

0:29:06.454,0:29:12.484
Я? Я невеста твоя, Василиса.

0:29:14.134,0:29:16.568
Похитил меня Змей Горыныч.

0:29:17.894,0:29:22.251
Разгневался, что
не пожелала стать его женой.

0:29:22.454,0:29:26.242
Оборотил лягушкой
и велел три года на болоте жить.

0:29:27.614,0:29:28.933
Скоро сроку конец.

0:29:30.814,0:29:33.408
Да злоба людская помешала.

0:29:34.214,0:29:37.490
Они вот кожу мою
лягушачью сожгли.

0:29:40.294,0:29:44.765
И должна я опять
в полон воротиться.

0:29:45.814,0:29:49.568
Не видать нам
с тобой счастья, Иванушка.

0:29:49.974,0:29:53.933
Не страшись, девица.
Я защита тебе.

0:29:55.814,0:29:57.213
Так вот оно что!

0:30:22.814,0:30:25.567
Слышишь, Иванушка,
земля стонет?

0:30:26.214,0:30:28.648
Это Змей Горыныч за мной летит.

0:30:44.974,0:30:46.487
Василиса!

0:30:49.214,0:30:50.249
Иванушка!

0:30:54.534,0:30:56.013
Василисушка!

0:30:57.814,0:31:00.044
Прощай, Иванушка!

0:31:51.134,0:31:53.853
Верно, сынки,

0:31:54.054,0:31:57.933
невест своих проводите, да так,
чтобы в другой раз не захаживали,

0:31:58.454,0:32:00.285
седину мою не позорили.

0:32:12.214,0:32:14.170
Скатертью вам дорожка.

0:32:14.374,0:32:16.330
Лебяжьим пухом!

0:32:27.614,0:32:31.766
Смирись, сынок.
Выпала тебе доля горькая.

0:32:37.814,0:32:39.327
Не смирюсь.

0:32:41.614,0:32:44.253
Не отдам Василису лютому Змею.

0:32:46.134,0:32:48.853
Хоть на дне морском сыщу девицу!

0:32:49.454,0:32:52.048
Мыслимо ли дело -
со Змеем совладать?

0:32:52.814,0:32:54.850
Или нет на него погибели?

0:32:55.534,0:32:59.766
Об этом разговор особый, сынок.

0:33:16.694,0:33:20.164
За тридевять земель,
во бору дремучем

0:33:21.054,0:33:24.251
три дуба могучих растут.

0:33:24.614,0:33:25.763
Три дуба...

0:33:25.974,0:33:29.171
И как трижды прокукует кукушка,

0:33:29.534,0:33:33.493
ищи у тех дубов колодец.

0:33:34.854,0:33:38.563
На дне того колодца,
за дверью дубовой,

0:33:39.454,0:33:45.563
за замком пудовым
сокрыт меч-кладенец.

0:33:47.814,0:33:51.568
Да только к замку
тому ключ надобен.

0:33:51.974,0:33:54.329
А где ж он, тот ключ?

0:33:56.614,0:33:58.923
Про то народ ведает.

0:34:00.374,0:34:04.765
Походи по свету,
поспрашивай у людей.

0:34:43.054,0:34:46.763
Тяжело мне расставаться
с тобой, Иванушка.

0:34:48.054,0:34:50.409
Да, видно, тебя не удержать.

0:35:55.454,0:35:59.163
Долго шел Иван по родной земле

0:35:59.374,0:36:02.764
в поисках меча заветного.

0:36:42.454,0:36:43.853
Здорово, кузнец!

0:36:45.694,0:36:47.924
Здорово, добрый молодец.

0:36:51.814,0:36:53.133
Куда путь держишь?

0:36:53.814,0:36:57.773
Куда путь держу, про то сам знаю.

0:37:02.454,0:37:05.252
Ну, садись, гостем будешь.

0:37:15.454,0:37:18.924
Нужен мне ключ,
чтоб к замку пудовому подошел.

0:37:20.454,0:37:22.490
Не можешь ли ты его выковать?

0:37:23.894,0:37:28.649
Кому мир ума не дал,
тому кузнец не прикует.

0:37:34.854,0:37:38.483
А зачем тебе
такой ключ понадобился?

0:37:40.134,0:37:43.171
Я тем ключом хочу
меч-кладенец добыть,

0:37:43.694,0:37:45.844
чтобы со Змеем Горынычем биться!

0:37:46.534,0:37:48.331
Ишь ты какой...

0:37:52.054,0:37:55.012
Ключ ко всем замкам -

0:37:56.454,0:37:58.490
бесстрашное сердце.

0:38:06.894,0:38:10.170
А вот послушай,
что народ сказывает.

0:38:17.694,0:38:21.243
Ключ тот хранится
в яйце золоченом,

0:38:22.054,0:38:25.330
яйцо золоченое -
в утице сизой,

0:38:26.294,0:38:29.650
утица сизая -
в сундуке хрустальном,

0:38:30.614,0:38:32.923
а сундук хрустальный -

0:38:35.134,0:38:37.170
на сосне высокой!

0:38:38.814,0:38:41.851
Спасибо тебе на добром слове.
Прощай.

0:38:59.254,0:39:02.769
В царстве Змея

0:39:02.974,0:39:07.013
стерегла Василису Прекрасную
Баба-Яга.

0:39:23.614,0:39:26.765
Так не пойдешь
замуж за Змея Горыныча?

0:39:27.894,0:39:30.169
Нет, не пойду.

0:39:36.214,0:39:38.569
Дура девка!

0:39:39.534,0:39:44.483
Гляди, какая жизнь тебя
ждет, коли его воле покоришься.

0:42:21.974,0:42:28.652
Вот, женишок подарки прислал.

0:43:28.614,0:43:30.764
Примерь, Василисушка.

0:43:31.894,0:43:34.488
Примерь, ягодка!

0:43:36.374,0:43:39.491
Не к лицу мне куклой рядиться.

0:43:45.454,0:43:47.763
Ну, хорошо же!

0:43:50.454,0:43:53.924
Посидишь взаперти, голубушка,

0:43:54.374,0:43:57.571
поубавишь норову.

0:48:18.454,0:48:21.014
Небось, измаялась.

0:48:24.814,0:48:28.773
Сердце-то на волю рвется?

0:48:32.974,0:48:36.569
А ну, пойдем, пойдем.

0:48:55.374,0:48:58.650
Ну что, передумала?

0:49:00.134,0:49:04.173
Пойдешь замуж за Змея Горыныча?

0:49:05.534,0:49:07.490
Не бывать этому!

0:49:09.134,0:49:11.090
Ну так знай же!

0:49:11.294,0:49:16.493
Лапотник твой Ивашка
шел сюда тебя выручать,

0:49:16.894,0:49:20.170
да сам по дороге потонул!

0:49:20.374,0:49:22.092
Неправда это!

0:49:23.134,0:49:26.763
Спроси про то у гада ползучего,
у волка рыскучего, у жабы болотной.

0:49:27.214,0:49:30.570
В лесу все про то знают!

0:49:33.694,0:49:39.644
Что ж, живого ли, мертвого ли,
я его никогда не забуду.

0:54:56.694,0:54:58.013
Василисушка!

0:54:58.694,0:55:00.173
Иванушка!

0:55:07.814,0:55:09.008
Иванушка!

0:55:09.974,0:55:12.408
Уж не чаяла я свидеться.

0:55:14.054,0:55:17.171
Одну ночь мне
только и осталось жить.

0:55:17.534,0:55:20.924
Змей Горыныч завтра
чуть свет прилетит.

0:55:21.134,0:55:23.329
Баба-Яга свадьбу готовит.

0:55:23.814,0:55:27.773
Ничего, Василисушка,
до утра управимся.

0:55:30.614,0:55:32.127
Мне бы только колодец сыскать.

0:55:32.614,0:55:34.491
Колодец, сказываешь?

0:55:36.214,0:55:40.571
Уж не тот ли колодец,
что Баба-Яга в лопухах прячет?

0:55:40.814,0:55:43.647
- Где он?
- Вон там.

0:55:44.294,0:55:45.568
Ищи.

0:55:56.974,0:56:02.002
Досель русского духа видом
не видано, слыхом не слыхано.

0:56:02.214,0:56:05.172
А ныне русских дух

0:56:05.374,0:56:09.492
воочию является сам на дом-ладом.

0:56:23.774,0:56:26.242
Откуда тут быть русскому духу?

0:56:27.054,0:56:32.765
Ну, смотри,
коль ты меня обманываешь.

0:56:35.614,0:56:37.093
Ягодка.

0:56:50.894,0:56:54.569
Вот тебе убор венчальный.

0:56:59.534,0:57:02.002
На, надевай.

0:57:02.614,0:57:06.926
Завтра свадьба твоя
со Змеем Горынычем.

0:57:08.294,0:57:12.492
Спасибо, бабушка.
Какой красивый убор!

0:57:14.374,0:57:17.650
Что-то ты покорна больно.

0:57:18.814,0:57:22.409
На себя не похожа.
На, надевай.

0:57:25.694,0:57:28.925
Чтобы завтра все было готово.

0:57:40.694,0:57:44.573
Беги отсюда, Иванушка.
Ждет тебя здесь смерть лютая.

0:57:44.814,0:57:48.568
Ничего, Василисушка, как
трижды прокукует кукушка...

0:57:51.694,0:57:52.922
Пора.

0:57:54.134,0:57:56.090
Эта ночь все решит.

0:57:57.894,0:57:59.850
Не поминай лихом, коли что!

0:58:01.294,0:58:03.250
Прощай, Иванушка!

0:58:04.894,0:58:06.407
Прощай!

0:58:25.534,0:58:26.887
Прощайте, мишки!

0:58:45.974,0:58:49.171
Молодец, мишка, удержал!

0:59:54.214,0:59:56.250
Стой!

0:59:57.814,1:00:03.172
Разгадай три загадки.

1:00:03.894,1:00:07.489
Разгадаешь - меч,

1:00:08.134,1:00:12.844
не разгадаешь - голова с плеч.

1:00:13.814,1:00:20.333
Что на свете всего быстрей?

1:00:22.374,1:00:23.568
Стрела.

1:00:26.374,1:00:27.773
Ветер!

1:00:34.214,1:00:36.011
Молния!

1:00:43.134,1:00:45.170
Так-то оно лучше.

1:00:49.054,1:00:50.567
Ягодка.

1:01:00.454,1:01:02.172
Кто?

1:01:13.974,1:01:16.329
Ну, кто здесь был?

1:01:26.454,1:01:28.922
Опять Ивашка твой.

1:01:35.054,1:01:38.933
Где он прячется? Говори!

1:01:44.294,1:01:45.727
Молчишь?!

1:01:46.814,1:01:49.328
Все равно выпытаю.

1:01:50.294,1:01:54.333
Не я, так огонь
тебе язык развяжет.

1:01:57.534,1:02:00.253
Теперь разгадай

1:02:00.894,1:02:04.409
последнюю загадку.

1:02:05.214,1:02:11.847
Что на свете всего милей?

1:02:12.694,1:02:13.922
Василиса.

1:02:18.814,1:02:19.769
Жизнь!

1:02:21.894,1:02:23.850
Жизнь всего милее!

1:02:26.534,1:02:28.764
Верно.

1:03:14.614,1:03:17.765
Вот тебе и Ивашка - серая сермяжка.

1:03:34.614,1:03:36.570
Нам бы поспеть до света.

1:03:37.454,1:03:40.412
Ну, Сивка, скачи, копыт не жалея!

1:03:47.894,1:03:53.571
Небось заговоришь,
когда паленым-то запахнет!

1:04:02.214,1:04:08.562
А вот и Змей Горыныч сам летит.

1:04:46.294,1:04:50.253
Будет чем полакомиться!

1:04:51.454,1:04:53.763
Конь на обед,

1:04:54.454,1:04:57.173
молодец на ужин!

1:04:57.894,1:05:00.408
Эй, ты, чудище поганое!

1:05:00.814,1:05:03.772
Не уловивши бела лебедя,
а уже кушаешь!

1:05:04.894,1:05:11.163
Где тебе со мной биться-рогаться?

1:05:12.054,1:05:15.410
Мужик ты, лапотник,

1:05:15.894,1:05:20.763
деревенщина-засельщина.

1:05:21.374,1:05:27.085
Меч-кладенец, сослужи
службу, поруби вражьи головы!

1:06:01.454,1:06:04.412
Пропадет твой лапотник Ивашка.

1:06:05.534,1:06:07.252
Не бывать этому!

1:06:10.134,1:06:15.162
Коли так,
пропади и ты пропадом!

1:08:38.974,1:08:42.933
Вот тебе и мужик-лапотник,
деревенщина-засельщина.

1:08:50.734,1:08:52.087
Иванушка!

1:09:07.894,1:09:12.490
Ну, а теперь пора домой,
на родимую сторонку.