Çfarë është kjo? Çfarë?

< What

Play - Çfarë është kjo?
Icon-FAQ.svg
- Çfarë?

Banana.png
- Ai është një banane.

Mobile.png
- Ai është një telefon.

Bus.png
- Ai është një autobus.

Table.png
- Ai është një tavolinë.

Pen.png
- Ai është një stilolaps.

Fly.png
- Ai është një mizë.

Cat.png
- Ai është një mace.

Albanian 0

Albanian 2