ΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

< Yulia Savicheva - If Love Lives in Your Heart

Περνούν οι μέρες, φεύγουν τα χρόνια
Στερεύουν οι ωκεανοί
Και συ είσαι μόνη, στην ψυχή σου και στα μάτια
Δάκρυα, πληγές...

Αλλά μην κοιτάς, μην κοιτάς τριγύρω
Μείνε έτσι όπως έισαι
Μείνε μόνη με τον εαυτό σου
Όλος ο κόσμος φωτίζει τα μάτια σου,
Αν η αγάπη ζει στην καρδιά.x2

Είδα όλες τις ταινείες για την αγάπη,
Αλλά στη ζωή επίσης υπάρχουν πολλά παραμύθια...
Μη βιάζεσαι,περίμενε,θα δεις
Όλα θα γίνουν, αλλά όχι αμέσως

Αλλά μην κοιτάς, μην κοιτάς τριγύρω
Μείνε έτσι όπως έισαι
Μείνε μόνη με τον εαυτό σου
Όλος ο κόσμος φωτίζει τα μάτια σου,
Αν η αγάπη ζει στην καρδιά. x4

Проходят дни, пролетают года,
Высыхают океаны…
А ты одна, в твоей душе и глазах
Эти слёзы, эти раны…

Но не смотри, не смотри ты по сторонам,
Оставайся такой, как есть,
Оставайся сама собой.
Целый мир освещают твои глаза,
Если в сердце живет любовь. X2

Просмотрела все фильмы о любви,
Но в жизни тоже много сказок…
Не спеши, подожди, увидишь ты
Всё будет, но не сразу.

Но не смотри, не смотри ты по сторонам,
Оставайся такой, как есть,
Оставайся сама собой.
Целый мир освещают твои глаза,
Если в сердце живет любовь. X4