Një familje e lumtur

< A Merry Family

Template:Ru0-newAlbanian

Template:LAlbanian

|Një familje e lumtur|A Merry Family|Target=Albanian|Level=1}}