Mbi reçel ndalon një mizë

< A fly sat on some jam
Fly-on-a-lime.png

Mbi reçel ndalon një mizë
Ky është fundi i poezisë.

Mizë
Limon
Libër
Dysheme
Tavolinë
Reçel

Një mizë ndalon mbi një libër.

Një mizë ndalon mbi dysheme.

Një mizë ndalon mbi një tavolinë.

Play A fly sat on a lime
Thats the end of the rhyme
Fly-on-a-lime.png
Play A fly sat on some jam.

Fly-on-a-book.png
Play A fly sat on a book.

Play A fly sat on the floor.

A fly sat on the box.

Fly-on-a-table.png
Play A fly sat on a table.

Test Yourself