Çfarë është WikiTranslate?

< About WikiTranslate

Template:Ru0-newAlbanian

Template:LAlbanian

|Çfarë është WikiTranslate?|About WikiTranslate|Target=Albanian|Level=0}}

WikiTranslateLong.png

WikiTranslate.jpg