Ribes i zi

< Blackcurrant - Riddle- A është ai i kuq?
- Jo, ai është i zi.
- Dhe pse është ai i bardhë?
- Sepse ai është i gjelbër.


 - Is it red?
- No, it's black.
- And why is it white?
- Because it's green.

Testo veten[edit]

Currant-black.jpg

Currant-white.jpg Currant-green.jpg


1 Çfarë ngjyre është një ribes?

i kuq
i zi
jeshil
i verdhë

2 Kur ribes është i bardhë ai është ___ .

i shijshëm
i bërë
i pabërë

3 Ky ribes është jeshil. Ai eshte ___ .

i bërë shum
i njomë
i vjetër
}}