Svarta vinbär

< Blackcurrant - Riddle
 - Är de röda?
- Nej de är svarta.
- Och varför är de vita?
- För att de är gröna.


 - Is it red?
- No, it's black.
- And why is it white?
- Because it's green.

Testa dig själv[edit]

Currant-black.jpg

Currant-white.jpg Currant-green.jpg


1 What colour is blackcurrant?

red
black
green
yellow

2 When blackcurrant is white it's ___ .

tasty
ripe
unripe

3 This blackcurrant is green. It's ___ .

overripe
young
old