Copyright/Albanian

< Copyright

Të gjitha ndryshimet e bëra nga vullnetarët në çdo artikull janë të dukshme për të gjithë vizitorët në këtë faqe interneti. Software i WikiTranslate-së (MediaWiki) është projektuar me kujdes për të lejuar ndryshim të lehtë për gabimet e botuesit. Përdoruesit nuk duhet të shqetësohen për dëme aksidentale ne këtë faqe gjatë shtimit apo përmirsimit të informacionit.

Kur ju paraqitni apo postoni material Ju duhet të jeni zotëruesi i përmbajtjes. Ju pranoni që:

  • Pjesëmarrja juaj nuk do të jetë e paguar
  • Ju jepni WikiTranslate drejtën për të përdorur përmbajtjen tuaj origjinale komerciale
  • Ju do të merrni atributin për punën tuaj nëse ju dëshironi
  • Ju nuk do të keni të drejta apo privilegje për punën tuaj në ndonjë mënyrë apo në ndonjë formë, tani apo në të ardhmen

Përmbajtja WikiTranslate është nën dispozicion e CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License:

  • Lejon të tjerët për të shkarkuar punën tonë, për të ndryshuar dhe për ta ndarë atë me të tjerët për sa kohë që ata na përmendin dhe bashkohen prapë me ne.
  • Nuk lejojnë të tjerët të perdorin punën tonë komerciale pa lejen tonë.

Nëse të tjerët ndryshojne, transformojne ose ndërtojne mbi punën tonë, ata mund të rishpërndajne punën që rezulton vetëm nën licencën njëjtë ose të ngjashme me të.

WikiTranslate ka të drejtën për të modifikuar këto kushte, sipas nevojës, por do të informojë komunitetin WikiTranslate menjëherë nëse ne zgjedhin për të bërë këtë.