WikiTranslate Turkish Language Video Course

< Course

+ translationsWikiTranslate English language video course will teach you English language, English culture and how to speak English fluently. WikiTranslate free English language lessons will teach you essential words and phrases for speaking English from beginner to professional level.


WikiTranslate VikiÇeviri Türkçe video ders Türk dili, Türk kültürü, Türkçe grameri ve nasıl akıcı bir şekilde Türkçe konuşmayı öğretecek. Bizim ücretsiz Türk dili dersleri başlangıçtan ileri seviyeye kadar Türkçe konuşma için temel kelime ve cümleleri öğretecektir. Видеокурс русского языка ВикиTранслейта научит вас русскому языку, познакомит вас с русской культурой и научит вас свободно говорить по-русски. Бесплатные уроки ВикиТранслейта помогут вам выучить русские слова и фразы с начального до профессионального уровня.


0 - Absolute Beginner


You don't know English at all. Try to memorise at least three new English words every day and start using them as soon as you have learnt them. It’s very important! Learn how to type English. Read suggestions for language learning. Find the right English teacher for you and new English friends.

0 - Mutlak Başlangıç Absolute

Siz Türkça hiç anlamıyorsunuz. Старайтесь запомнить хотя бы три новых русских слова каждый день и сразу же начинайте пользоваться ими. Это очень важно! Научитесь печатать по-русски. Прочитайте советы по изучению языков. Найдите себе учителя русского языка и новых русских друзей.


1 - Beginner


You understand a little English: know the letters, numbers, colours, etc. Start doing English language aerobics exercises and learn some English gesture games. Make English vocology exercises. Tell the English teachers and your new English friends something about yourself in English. Ask simple questions in English. Use translation tools if needed.

1 - Başlangıç

Siz Türkça biraz anlıyorsunuz harfleri, sayıları, renkleri, başkaları You understand a little Turkish know the letters, numbers, colours, etc. Start doing Turkish language aerobics exercises and learn some Turkish gesture games. Make Turkish vocology exercises. Tell the Turkish teachers and your new Turkish friends something about yourself in Turkish. Ask simple questions in Turkish. Use translation tools if needed.


2 - Basic


You can understand simple written material and simple questions in English. Study how movement is expressed in English. Watch short films and animations. Sing nursery rhymes in English. Tell us where you went recently. Solve English riddles.

2 - Temel

Türkça basit yazılı malzeme ve ya basit sorulara anlamak için yeterli You can understand simple written material and simple questions in Turkish. Study how movement is expressed in Turkish. Watch short films and animations. Sing nursery rhymes in Turkish. Tell us where you went recently. Solve Turkish riddles.


3 - Intermediate


You can edit and have discussions in English. Memorise English songs and sing them. Watch English films and animations, listen to the English news. Start translating from English into your native language. Ask for help from advanced English speakers and start helping total beginners in English. Speak about the films, actors, singers, writers and books that you like with your English friends. If you do not know a word, ask your English friend to describe the word in English for you.

3 - Orta Düzey

Türkça düzenleme ve ya tartışmalar için yeterli You can edit and have discussions in Turkish. Memorise Turkish songs and sing them. Watch Turkish films and animations, listen to the Turkish news. Start translating from Turkish into your native language. Ask for help from advanced Turkish speakers and start helping total beginners in Turkish. Speak about the films, actors, singers, writers and books that you like with your Turkish friends. If you do not know a word, ask your Turkish friend to describe the word in Turkish for you.


4 - Advanced


Although you can write in English without difficulty, some small errors might occur. Learn how to pronounce English tongue twisters. Memorise some English proverbs and parables. Start translating from your native language into English. If you do not know an English word find a way of describing it yourself. Help total beginners in English. Ask your English friends to correct your translations.

4 - Yakın-Yerli

Türkça doğumdan diliniz olmamasına rağmen yeteneğiniz bir ana dili gibi bir şeydir Though you can write in Turkish without difficulty, some small errors might occur. Lean how to pronounce Turkish tongue twisters. Memorise some Turkish proverbs and parables. Start translating from your native language into Turkish. If you do not know an Turkish word find a way of describing it yourself. Help total beginners in Turkish. Ask your Turkish friends to correct your translations.


5 - Near-Native


Your ability is something like that of a native speaker although English is not your first language from birth. Learn and translate English songs, poems, stories, proverbs, parables and tongue twisters. Help the beginners in English.

5 - Yerli

Türkça profesyonel yeterliliği Your ability is something like that of a native speaker although Turkish is not your first language from birth. Learn and translate Turkish songs, poems, stories, proverbs, parables and tongue twisters. Help the beginners in Turkish.


6 - Native


You have professional proficiency in English. Exchange your English for another language and help us to write and edit articles, make new English lessons, translate and correct translations into English, make new English videos, add text to videos and make new English subtitles, make English voice-overs and sing the songs in English.

6 - Native

You have professional proficiency in Turkish. Exchange your Turkish for another language and help us to write and edit articles, make new Turkish lessons, translate and correct translations into Turkish, make new Turkish videos, add text to videos and make new Turkish subtitles, make Turkish voiceovers and sing the songs in Turkish]].


How to study


 • Watch the videos, listen and repeat after the native speakers
 • Try to guess the meaning of the new English words
 • Learn the new English words
 • Learn how new English words are spelt
 • Ask English language teachers and other English language students in our groups, to explain to you the material that you don't understand

Nasıl öğrenmek

 • Bizi izleyin, bizi dikkatle dinleyin, biz söylüyoruz ve bizden sonra tekrarlayın -Watch the videos, listen and repeat after the native speakers
 • Yeni Türk kelimelerin anlamını tahmin etmeye çalışın -Try to guess the meaning of the new Turkish words
 • Yeni Türkça kelimeleri öğrenin
 • Sadece şimdi Türkça altyazıyla videoyu izleyin
 • Yeni Türkça kelimelerin yazılım yolunu öğrenin
 • Ask Turkish language teachers and other Turkish language students in our groups, to explain to you the material that you don't understand

Attention!


Translation of the subtitles can be totally incorrect. It will give you only an approximate meaning. Don't worry, within a short space of time, you will begin to understand English and very soon you won't need subtitles at all! Have a look how to use online translation tools. Find out how to switch on and translate YouTube subtitles

Dikkat!

Altyazıların Youtube çevirisi tamamen yanlış olabilir. Bu sadece yaklaşık bir anlam verecektir. Merak etmeyin, kısa bir zaman içinde, siz bizi anlamaya başlayacaksınız ve çok yakında tüm altyazıları ihtiyacınız olmayacak! Have a look how to use online translation tools. Find out how to switch on and translate YouTube subtitles.