Si të zëmë një peshk?

< How to catch a fish 1. Merr pak bukë.
 2. Tregoji bukën peshkut.
 3. Ji i duruar! Mund të të duhet t'i tregosh bukën peshkut jo një herë, por disa herë.
 4. Prit derisa peshku të vijë afër teje.
 5. Kape shpejt.
 6. Ja ku ja arrite! Ti e zure peshkun!
 Take some bread.

 1. Show the bread to the fish.
 2. Be patient! You might need to show the bread to the fish not one but a few times.
 3. Wait till the fish comes near you.
 4. Catch it quickly.
 5. There you go! You've got the fish!

[edit]