Lesson 1 - Kënaqësi t'ju takoj!

< Lesson 1 - Pleased to meet youWikiTranslate mësim në shqip - "Kënaqësi t'ju takoj!", Mësuese - Edlira Dushku.

Përshëndetje! Unë jam Edlira Dushku. Unë jam një mësuese. Ky është mësimi ynë i parë. Kjo është një shkollë. Ky është një mësues. Ky është një mësues. Ky është një student.Ky është një student.

- Është kjo një shkollë?
- Po, kjo është një shkollë.
- Është ky një mësues?
- Po, ky është një mësues.
- Është ky një mësues?
- Po, ky është një mësues.
- Është ky një student?
- Po, ky është një student.
- Është ky një student?
- Po, ky është një student.
- Është ky një student?
- Jo, ky nuk është një student.
- Është ky një student?
- Jo, ky nuk është një student.
- Kush është ky?
- Ky është një mësues.
- Kush është ky?
- Ky është një mësues.
- Kush është ky?
- Ky është një student.
- Kush është ky?
- Ky është një student.

Ky është deti. Ky është një marinar. Ky është një kapiten.
- Është ky një marinar?
- Jo, ky nuk është një marinar. Ky është një pilot.
- Po ky? Është ky një pilot?'
- Jo, ky nuk është një pilot.
- Është ky një kapiten?
- Jo, ky nuk është një kapiten.
- Është ky një mësues?
- Jo, ky nuk është një mësues.
- Është ky një student?
- Jo, ky nuk është një student.
- Kush është kjo?
- Kjo është një stjuardesë. Kjo është një stjuardesë e Alitalia.
- Kush është ky?
- Ky është një marinar.
- Kush është ky?
- Ky është një pilot.
- Kush është ky?
- Ky është një stjuardesë.
- Kush është ky?
- Ky është një kapiten.

- Po unë? Jam unë një kapiten?
- Jo, unë nuk jam një kapiten.
- Jam unë një marinar?
- Jo, unë nuk jam një marinare.
- Jam unë një pilot?
- Jo, unë nuk jam një pilot.
- Jam unë një stjuardesë?
- Jo, unë nuk jam një stjuardesë.
- Jam unë një aktore?
- Jo, unë nuk jam një aktore.
- Jam unë një student?
- Jo, unë nuk jam një student.
- Jam unë një student?
- Jo, unë nuk jam një student.
- Jam unë një mësuese?
- Po, unë jam një mësuese. Unë jam një mësuese. Unë jam Edlira Dushku.

- Po ti? Ti? Je ti një mësues? Po? Jo?
- Jo! Ti nuk je një mësues! Jo një mësues! Unë jam një mësuese, ti nuk je një mësues!
- Je ti një mësues?
- Jo, - Jo, - Jo, jo! Ti nuk je një mësues! Ti nuk je një mësues, jo!
- Je ti një astronaut?
- Jo, ti nuk je një astronaut! (pëshpërit)
- Astronaut? Po? Jo? ... Mirë!
- Je ti kapiteni? Po? Jo?
- Je ti një pilot? Jo një pilot?
- Je ti një marinar? Jo? Jo një marinar? Jo marinar,jo pilot,jo astronaut... Ti je një gazetar! Gazetar?
- Jo! Jo një gazetar.
- Ti je një lojtar Hokej! Lojtar Hokej! Po, një lojtar hokej! Jo një lojtar hokej! Futbollist! Jo një futbollist? Aktor! Aktor? Jo një aktor. Aktore. Jo një aktore. Balerinë, Balerinë!

Unë e di! Ti je një student! Ti je studenti im! Shumë kënaqësi t'ju takoja!! Shumë bukur! Shumë, shumë bukur! Shumë bukur! Shumë, shumë bukur!

Fundi i mësimit të parë të shqipes. Të lumtë! Mirupafshim në mësimin e ardhshëm!


 English language, lesson 1: "Pleased to meet you!" Teacher: Richard Brown.

Hello!
I am Richard Brown.
I am a teacher.
This is our first lesson.
This is a school.
This is a teacher.
This is a teacher.
This is a student.
This is a student.

- Is this a school?
- Yes, it's a school.
- Is this a teacher?
- Yes, it's a teacher.
- Is this a teacher?
- Yes, it's a teacher.
- Is this a student?
- Yes, it's is a student.
- Is this a student?
- Yes, it's a student.

- Is this a student?
- No, it isn't a student.
- Who is this?
- This is a teacher.
- Who is this?
- This is a teacher.
- Who is this?
- This is a student.
- Who is this?
- This is a student.

This is the sea. This is a sailor. This is a captain.
- And is this a sailor?
- No, it's not a sailor. This is a pilot.
- And this? Is this a pilot?
- No, this isn't a pilot.
- Is this a captain?
- No, this isn't a captain.
- Is this a teacher?
- No, this isn't a teacher.
- Is this a student?
- No, this isn't a student.
- Who is it?
- This is a stewardess.
This is an Aeroflot stewardess.

- Who is it?
- This is a sailor.
- Who is it?
- This is a pilot.
- Who is it?
- This is a stewardess.
- Who is it?
- This is a captain.

- And what about me? Am I a captain?
- No, I'm not a captain.
- Am I a sailor?
- No, I am not a sailor.
- Am I a pilot?
- No, I'm not a pilot.
- Am I a steward?
- No, I am not a steward.
- Am I an actor?
- No, I am not an actor.
- Am I an actress?
- No, I am not an actress.
- Am I a student?
- No, I'm not a student.
- Am I a student?
- No, I'm not a student.
- Am I a teacher?
- Yes, I am a teacher. I am a teacher. I am Richard Brown.

- And what about you? You? Are you a teacher? Yes? No?
- No! You are not a teacher! Not a teacher! I am a teacher, you are not a teacher!
- Are you a teacher?
- No, no! You are not a teacher! You are not a teacher, no!
- Are you an astronaut?
- No, you are not an astronaut!
- Astronaut? Yes? No? Good!
- Are you a captain? Yes? No?
- Are you a pilot? Not a pilot?
- Are you a sailor? No? Not a sailor? Not a sailor, not a pilot, no astronaut... You are a journalist! Journalist?
- No! Not a journalist.
- You are a hockey player! Hockey player! Yes, a hockey player! Not a hockey player! Footballer! Not a footballer? Actor! Actor? Not an actor. Actress. Not an actress. Ballerina, Ballerina!

I know! You are a student! You are my student! Very nice to meet you! Very nice! Very, very nice! Very nice! Very, very nice!

End of the first English language lesson.
Well done! Until the next lesson!

Testo veten[edit]

1 Kjo është një _______ . Woman doctor117.png

balerinë
stjuardesë
gazetare
doktoreshë

2 Marilyn Monroe është një _______ .

futbolliste
lojtare Hokej
boksiere
aktore
kozmonaute

3 Edlira Dushku është një _______ .

kapitene
drejtore
nxënëse
mësuese