Přesvatá Bohorodičko

< O Virgin PureKandila.gif
Čistá Panno a Vládkyně, přesvatá Bohorodičko

Raduj se Nevěsto nesnoubená
Rouno milostí orosené, Panno, Matko a Královno
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Na nebesích jsi vyvýšená, nad záři slunce jasnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Radosti sborů panenských, nad anděly jsi ctěnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad oblohu jsi skvostnější, nad její světlo čistější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vládneš nad šiky nebeskými, ty jsi svatá nad svatými
Raduj se Nevěsto nesnoubená

Marie, provždy Panno, Paní celého světa
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Neposkvrněná Nevěsto a Panovnice přesvatá
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie, Nevěsto i Paní, radosti naší příčino
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie Matko i Panno, Dívko i ctnostná Královno
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad netělesné cherubíny bez přirovnání ctěnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad nebeské trůny vznešenější, nad serafíny slavnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená

Vesel se písni cherubů, raduj se hymne andělů
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se písni serafů, raduj se štěstí archandělů
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se pokoji, radosti a spasitelný přístave
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Božího Slova klenotnice a věčně kvetoucí růže
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se, rajská zahrado, věčného žití hojnosti
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se, strome života, prameni nesmrtelnosti
Raduj se Nevěsto nesnoubená

Tobě se klaním Královno a s pokorou tě vzývám
Raduj se Nevěsto nesnoubená
O milost tvou tě nyní prosím a s úctou tobě zpívám
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Dívko vznešená, Panovnice, hlubino svaté naděje
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vroucně tě vzývám, orodovnice a posvěcený chráme
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Ujmi se mne má ochránkyně a zachraň mne od zlého
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Zastaň se mne má přímluvkyně, doveď do žití věčného
Raduj se Nevěsto nesnoubená

===Translation by Bishop Basil===
O Pure Virgin - Tone 5
A
O pure and virgin Lady,
O spotless Theotokos: Rejoice, O unwedded Bride!

O Virgin Queen and Mother
O dewy fleece most sacred: Rejoice, O unwedded Bride!

B
O height transcending heaven above
O beam of light most radiant:
Rejoice, O unwedded Bride!

O joy of chaste and virgin maids
surpassing all the angels:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
O brilliant light of heaven above
most clear and most radiant:
Rejoice, O unwedded Bride!

Commanding chief of heavenly hosts
O holiest of holies
Rejoice, O unwedded Bride!

A
O ever-virgin Mary
O Mistress of creation:
Rejoice, O unwedded Bride!

O Bride all-pure and spotless
O Lady all-holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
O holy Mary, Bride and Queen
and cause of our rejoicing
Rejoice, O unwedded Bride!

O Maiden Queen most honourable
O Mother most holy
Rejoice, O unwedded Bride!

C
More precious than the cherubim
more glorious than the seraphim:
Rejoice, O unwedded Bride!

Surpassing principalities
dominions, thrones and powers:
Rejoice, O unwedded Bride!

A
Rejoice, song of the cherubim
Rejoice, hymn of the angels:
Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, ode of the seraphim
and joy of the archangels:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
Rejoice, O peace; Rejoice, O joy
and haven of salvation: Rejoice, O unwedded Bride!

O bridal chamber of the Word
unfading, fragrant blossom:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
Rejoice, delight of paradise
Rejoice, life everlasting:
Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, O holy tree of life
and fount of immortality:
Rejoice, O unwedded Bride!

A
I supplicate thee, Lady
I humbly call upon thee:
Rejoice, O unwedded Bride!

O Queen of all, I beg thee
to grant me thy favor:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
O spotless and most honoured maid
O Lady all holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

I call upon thee fervently
thou temple most holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
O thou my help, deliver me
from harm and all adversity:
Rejoice, O unwedded Bride!

And by thy prayers show me to be
an heir of immortality:
Rejoice, O unwedded Bride!


===Translation by the Holy Nativity Convent, Pennsylvania===
Refrain: Rejoice, O Unwedded Bride!
 O Virgin pure, immaculate/ O Lady Theotokos
O Virgin Mother, Queen of all/ and fleece which is all dewy
More radiant than the rays of sun/ and higher than the heavens
Delight of virgin choruses/ superior to Angels.
Much brighter than the firmament/ and purer than the sun's light
More holy than the multitude/ of all the heav'nly armies.

Rejoice, O Unwedded Bride!

O Ever Virgin Mary/ of all the world, the Lady
O bride all pure, immaculate/ O Lady Panagia
O Mary bride and Queen of all/ our cause of jubilation
Majestic maiden, Queen of all/ O our most holy Mother
More hon'rable than Cherubim/ beyond compare more glorious
than immaterial Seraphim/ and greater than angelic thrones.

Rejoice, O Unwedded Bride!

Rejoice, O song of Cherubim/ Rejoice, O hymn of angels
Rejoice, O ode of Seraphim/ the joy of the archangels
Rejoice, O peace and happiness/ the harbor of salvation
O sacred chamber of the Word/ flow'r of incorruption
Rejoice, delightful paradise/ of blessed life eternal
Rejoice, O wood and tree of life/ the fount of immortality.

Rejoice, O Unwedded Bride!

I supplicate you, Lady/ now do I call upon you
And I beseech you, Queen of all/ I beg of you your favor
Majestic maiden, spotless one/ O Lady Panagia
I call upon you fervently/ O sacred, hallowed temple
Assist me and deliver me/ protect me from the enemy
And make me an inheritor/ of blessed life eternal.

Rejoice, O Unwedded Bride!

[edit]


O Virgin Pure.jpg