Ehtooveisu

< Phos Hilaron

Oi Jeesus Kristus,
Sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen Isän,
pyhän autuaan ihana Valkeus.
Elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton
me veisaten ylistämme Jumalaa,
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Jumalan Poika, Elämänantaja.
Kohtuullista on, että Sinulle kaikkina aikoina hartain äänin ylistystä veisataan.
Sen tähden maailma Sinua ylistää.

Φώς ιλαρόν αγίας δόξης αθανάτου Πατρός,
ουρανίου, αγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ,
ελθόντες επί τήν ηλίου δύσιν,
ιδόντες φώς εσπερινόν, υμνούμεν Πατέρα,
Υιόν, καί άγιον Πνεύμα, Θεόν,
Αξιόν σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς αισίαις,
Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος σέ δοξάζει.