Δυο χαρούμενες χήνε

< Russian kid's song - Two Merry Geese

Ήταν κάποτε μια γιαγιούλα
που είχε δυο χαρούμενες χήνες
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
δυο χαρούμενες χήνες
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
δυο χαρούμενες χήνες!

'Επλυναν τα πόδια τους οι χήνες
σε μια λακκούβα με νερό στο χαντάκι
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
Κρύφτηκαν στο χαντάκι!
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
Κρύφτηκαν στο χαντάκι!

Η γιαγιούλα κλαίει :
"'Εχασα τις χήνες μου!
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
Χήνες, αγαπημένες χήνες μου!
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
Χήνες, αγαπημένες χήνες μου!"

Έπειτα, οι χήνες βγήκαν έξω
υποκλίθηκαν στη γιαγιούλα
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
υποκλίθηκαν στη γιαγιούλα!
Η μια ήταν γκρίζα και η άλλη άσπρη
υποκλίθηκαν στη γιαγιούλα!

Жили у бабуси
Два весёлых гуся,
Один - серый, другой - белый,
Два весёлых гуся.
Один - серый, другой - белый,
Два весёлых гуся!

Мыли гуси лапки
В луже у канавки,
Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке.
Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке!

Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси!
Один - серый, другой - белый,
Гуси мои, гуси!
Один - серый, другой - белый,
Гуси мои, гуси!»

Выходили гуси,
Кланялись бабусе,
Один - серый, другой - белый,
Кланялись бабусе.
Один - серый, другой - белый,
Кланялись бабусе!