θάλασσα

< Seasons4


 θάλασσα
ημερολόγιο, άνοιξη, κλουβί
αναπτυσσόμενο, δέντρο, κορμός
μάτι, ράμφος, πουλί κελαηδά
αναπτυσσόμενο λουλούδι, πικραλίδα
καλοκαίρι, άγκυρα, θάλασσα, κύματα
βάρκα που πλέει
θάλασσα, γυαλιά, ήλιος
φθινόπωρο, φύλλα, βελανίδι
τσάι, βροχή, ομπρέλα, βροχή
χειμώνας, καπέλο, γάντια
αρκούδα που κοιμάται
τζάκι, φωτιά που καίει
... αυτά ...

Seasons
calendar, spring, birdhouse
growing, tree, trunk
eye, beak, bird sings
growing, flower, dandelion
summer, anchor, sea, waves
boat floats
sea, glasses, sun
autumn, leaves, acorn
tea, rain, umbrella, rain
winter, hat, mittens
the bear is sleeping
fireplace, the fire is burning
... and that's all ...