Κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν.

< Slow and steady wins the raceΚιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν.
Σπεύδοντες σχολαίτερον πάνουσι.

Slow and steady wins the race.

[edit]