Çfarë është kjo? - School 1

< What is it 1

WikiTranslate mësim në shqip - "Çfarë është kjo?", Mësuese - Edlira Dushku.

Kjo është një tavolinë, një tavolinë. Kjo është një karrige, një karrige. Kjo është një letër, një letër. Ky është një stilolaps, një stilolaps. Ky është një laps, një laps.

- Është ky një stilolaps?
- Po, ky është një stilolaps.

- Është ky një laps?
- Po, ky është një laps.

- Është kjo një letër?
- Po, kjo është një letër.

- Është kjo një tavolinë?
- Po, kjo është një tavolinë.

- Është kjo një karrige?
- Po, kjo është një karrige.

- Është kjo një karrige?
- Jo, kjo nuk është një karrige.

- Është kjo një tavolinë?
- Jo, kjo nuk është një tavolinë.

- Është kjo një letër?
- Jo, kjo nuk është një letër.

- Çfarë është ky? Është ky një stilolaps?
- Jo, ky nuk është një stilolaps.

- Çfarë është ky?
- Ky është një laps.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është një karrige.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është një tavolinë.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është një letër.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është ...

- Po kjo?
- Kjo është ...

Kjo është një tavolinë, një tavolinë. Kjo është një karrige, një karrige. Kjo është një letër, një letër. Ky është një stilolaps, një stilolaps. Ky është një laps, një laps.

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!

WikiTranslate Russian lesson: School 1. Teacher: Natalia Brown. What is it?

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

A chair, a table, a pencil, paper, a pen. This is a pen, a pen.

- Is this a pen?
- Yes, it is a pen.

- Is this a pencil?
- Yes, it's a pencil.

- Is this paper?
- Yes, it's paper.

- Is this a table?
- Yes, it's a table.

- Is this a chair?
- Yes, it's a chair.

- Is this a chair?
- No, it is not a chair.

- Is this a table?
- No, it's not a table.

- Is this paper?
- No, it's not paper.

- What is this? Is it a pen?
- No, it's not a pen.

- What's this?
- It's a pencil.

- What's this?
- It's a chair.

- What's this?
- It's a table.

- What's this?
- It's paper.

- What's this? And this?
- It's ...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!|


Testo veten[edit]

1 Kjo është një _______ . Pencil.png

karrige
laps
tavolinë
letër

2 Kjo është një _______ . Pen.png

karrige
tavolinë
letër
stilolaps

3 Çfarë është kjo? Chair.png

Kjo është një tavolinë.
Ky është një stilolaps.
Kjo është një karrige.
Kjo është një letër.