Ce-i aceasta?

< What is it 1

WikiTanslate lecţie de limbă moldovenească "Ce-i aceasta?" Învățătoare - Tatiana Belscaia.

Aceasta-i masă, masă. Acesta-i scaun, scaun. Aceasta-i hîrtie, hîrtie. Acesta-i stilou, stilou. Acesta-i creion, creion.

- Acesta-i stilou?
- Dа, acesta-i stilou.

- Acesta-i creion?
- Dа, acesta-i creion.

- Aceasta-i hîrtie?
- Dа, aceasta-i hîrtie.

- Aceasta-i masă?
- Dа, aceasta-i masă.

- Acesta-i scaun?
- Dа, acesta-i scaun.

- Acesta-i scaun?
- Nu, acesta nu-i scaun.

- Aceasta-i masă?
- Nu, aceasta nu-i masă.

- Aceasta-i hîrtie?
- Nu, aceasta nu-i hîrtie.

- Ce-i acesta? Acesta-i stilou?
- Nu, acesta nu-i stilou.

- Ce-i acesta?
- Acesta-i creion.

- Ce-i aceasta?
- Aceasta-i masă.

- Ce-i acesta?
- Acesta âi scaun.

- Ce-i aceasta?
- Aceasta-i hîrtie.

- Ce-i aceasta?
- Aceasta-i ...

- Dar acesta?
- Acesta-i ...

Aceasta-i masă, masă. Acesta-i scaun, scaun. Aceasta-i hîrtie, hîrtie. Acesta-i stilou, stilou. Acesta-i creion, creion.

Bine! Bravo! Sfîrșitul lecției! Larevedere!


WikiTranslate Russian lesson: School 1. Teacher: Natalia Brown. What is it?

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

A chair, a table, a pencil, paper, a pen. This is a pen, a pen.

- Is this a pen?
- Yes, it is a pen.

- Is this a pencil?
- Yes, it's a pencil.

- Is this paper?
- Yes, it's paper.

- Is this a table?
- Yes, it's a table.

- Is this a chair?
- Yes, it's a chair.

- Is this a chair?
- No, it is not a chair.

- Is this a table?
- No, it's not a table.

- Is this paper?
- No, it's not paper.

- What is this? Is it a pen?
- No, it's not a pen.

- What's this?
- It's a pencil.

- What's this?
- It's a chair.

- What's this?
- It's a table.

- What's this?
- It's paper.

- What's this? And this?
- It's ...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

Verifică-te 1[edit]

1 Acesta-i _______ . Pen.png

scaun
stilou
masă
hîrtie

2 Acesta-i_______ . Pencil.png

scaun
stilou
hîrtie
creion

3 Ce-i acesta? Chair.png

Aceasta-i masă.
Acesta-i stilou.
Acesta-i scaun.
Aceasta-i hîrtie.