Hva er det?

< What is it 1

WikiTranslate norsk leksjon - "Hva er det?" Lærer - ...

Dette er et bord, et bord. Dette er en stol, en stol. Dette er papir, er papir. Dette er en penn, en penn. Dette er en blyant, en blyant.

- Er dette en penn?
- Ja, det er en penn.

- Er dette en blyant?
- Ja, det er en blyant.

- Er dette papir?
- Ja, det er papir.

- Er dette et bord?
- Ja, det er et bord.

- Er dette en stol?
- Ja, det er en stol.

- Er dette en stol?
- Nei, det er ikke en stol.

- Er dette et bord?
- Nei, det er ikke et bord.

- Er dette papir?
- Nei, det er ikke papir.

- Hva er dette? Er det en penn?
- Nei, det er ikke en penn.

- Hva er dette?
- Det er en blyant.

- Hva er dette?
- Det er en stol.

- Hva er dette?
- Det er et bord.

- Hva er dette?
- Det er papir.

- Hva er dette?
- Det er ...

- Og dette?
- Det er ...

Dette er et bord, et bord. Dette er en stol, en stol. Dette er papir, er papir. Dette er en penn, en penn. Dette er en blyant, en blyant.

Godt! Bra gjort! Slutt på leksjonen! Ha det bra!


WikiTranslate Russian lesson: School 1. Teacher: Natalia Brown. What is it?

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

A chair, a table, a pencil, paper, a pen. This is a pen, a pen.

- Is this a pen?
- Yes, it is a pen.

- Is this a pencil?
- Yes, it's a pencil.

- Is this paper?
- Yes, it's paper.

- Is this a table?
- Yes, it's a table.

- Is this a chair?
- Yes, it's a chair.

- Is this a chair?
- No, it is not a chair.

- Is this a table?
- No, it's not a table.

- Is this paper?
- No, it's not paper.

- What is this? Is it a pen?
- No, it's not a pen.

- What's this?
- It's a pencil.

- What's this?
- It's a chair.

- What's this?
- It's a table.

- What's this?
- It's paper.

- What's this? And this?
- It's ...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!|


Test Deg Selv 1[edit]

1 Det er en_______ . Pencil.png

stol
blyant
bord
papir

2 Det er en _______ . Pen.png

stol
bord
papir
penn

3 Hva er dette? Chair.png

Det er et bord.
Det er en penn.
Det er en stol.
Det er papir.