Vad är det

< What is it 1

WikiTranslate Svenskalektion - "Vad är det?", lärare - Amanda Olsson.

Det här är ett bord, ett bord. Det här är en stol, en stol. Det här är papper, papper. Det här är en bläckpenna, bläckpenna. Det här är en blyertspenna, blyertspenna.

- Är det här en bläckpenna?
- Ja, det är en bläckpenna.

- Är det här en blyertspenna?
- Ja, det är en blyertspenna.

- Är det här papper?
- Ja, det är papper.

- Är det här ett bord?
- Ja, det är ett bord.

- Är det här en stol?
- Ja det är en stol.

- Är det här en stol?
- Nej, det är inte en stol.

- Är det här ett bord?
- Nej, det är inte ett bord.

- Är det här papper?
- Nej, det är inte papper.

- Vad är det här? Är det en bläckpenna?
- Nej, det är inte en penna.

- Vad är det här?
- Det är en blyertspenna.

- Vad är det här?
- Det är en stol.

- Vad är det här?
- Det är ett bord.

- Vad är det här?
- Det är papper.

- Vad är det här?
- Det är...

- Och det här?
- Det är...

Det här är ett bord, ett bord. Det här är en stol, en stol. Det här är papper, papper. Det här är en bläckpenna, bläckpenna. Det här är en blyertspenna, blyertspenna.

Bra! Bra jobbat! Slut på lektionen! Hej då!


WikiTranslate Russian lesson: School 1. Teacher: Natalia Brown. What is it?

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

A chair, a table, a pencil, paper, a pen. This is a pen, a pen.

- Is this a pen?
- Yes, it is a pen.

- Is this a pencil?
- Yes, it's a pencil.

- Is this paper?
- Yes, it's paper.

- Is this a table?
- Yes, it's a table.

- Is this a chair?
- Yes, it's a chair.

- Is this a chair?
- No, it is not a chair.

- Is this a table?
- No, it's not a table.

- Is this paper?
- No, it's not paper.

- What is this? Is it a pen?
- No, it's not a pen.

- What's this?
- It's a pencil.

- What's this?
- It's a chair.

- What's this?
- It's a table.

- What's this?
- It's paper.

- What's this? And this?
- It's ...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!|


Testa dig själv 1[edit]

1 Det här är en_______ . Pencil.png

stol
blyertspenna
bord
papper

2 Det är en _______ . Pen.png

stol
bord
papper
bläckpenna

3 Vad är det här? Chair.png

Det är ett bord.
Det är en bläckpenna.
Det är en stol.
Det är ett papper.