Τι αριθμός είναι αυτός;

< What number is it 1

Μάθημα ελληνικής γλώσσας Βικι Μεταφραστής "Τι αριθμός είναι αυτός;" Δασκάλα - Ελένη Αμοιρίδη.

ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε

Αυτή είναι η λέξη "πέντε", και αυτός είναι ο αριθμός "5". Αυτή είναι η λέξη "τέσσερα", και αυτός είναι ο αριθμός "4". Αυτή είναι η λέξη "τρία", και αυτός είναι ο αριθμός "3". Αυτή είναι η λέξη "δύο", και αυτός είναι ο αριθμός "2". Αυτή είναι η λέξη "ένα", και αυτός είναι ο αριθμός "1".

Αυτό... Αυτό είναι το μηδέν. Ένα πλην ένα μας κάνει μηδέν. Ένα συν ένα μας κάνει δύο. Ένα συν δύο μας κάνει τρία.

- Ένα συν τρία μας κάνει δύο;
- Όχι, δεν μας κάνει δύο!
- Δεν μας κάνει δύο; Και πόσο μας κάνει;
 
- Πόσο κάνει ένα συν τρία; Τέσσερα;
- Ναι, τέσσερα.

- Πόσο μας κάνει πέντε μείον τρία;
- Δύο!

- Πόσο μας κάνει πέντε συν μηδέν;
- Πέντε!

Αυτό είναι δάχτυλο.
Αυτό είναι ένα δάχτυλο.
Αυτά είναι δύο δάχτυλα.
Αυτά είναι τρία δάχτυλα.
Αυτά είναι τέσσερα δάχτυλα.
Αυτά είναι πέντε δάχτυλα.

Αυτός είναι τίγρης.
Αυτός είναι ένας τίγρης.
Αυτοί είναι δύο τίγρεις.
Αυτοί είναι τρεις τίγρεις.
Αυτοί είναι τέσσερις τίγρεις.
Αυτοί είναι πέντε τίγρεις.

Αυτός είναι γάτος.
Αυτός είναι ένας γάτος.
Αυτοί είναι δύο γάτοι.
Αυτοί είναι τρεις γάτοι.
Αυτοί είναι τέσσερις γάτοι.
Αυτοί είναι πέντε γάτοι.

Αυτή είναι γάτα.
Αυτή είναι μια γάτα.
Αυτές είναι δύο γάτες.
Αυτές είναι τρεις γάτες.
Αυτές είναι τέσσερις γάτες.
Αυτές είναι πέντε γάτες.

Αυτή είναι σκύλα.
Αυτή είναι μια σκύλα.
Αυτές είναι δύο σκύλες.
Αυτές είναι τρεις σκύλες.
Αυτές είναι τέσσερις σκύλες.
Αυτές είναι πέντε σκύλες.

Αυτός είναι σκύλος.
Αυτός είναι ένας σκύλος.
Αυτοί είναι δύο σκύλοι.
Αυτοί είναι τρεις σκύλοι.
Αυτοί είναι τέσσερις σκύλοι.
Αυτοί είναι πέντε σκύλοι.

Εντάξει;

Πολύ καλά! Μπράβο! Τέλος μαθήματος! Γεια σου!


WikiTranslate English lesson "What number is it?" Teacher ...

one, two, three, four, five

This word is "five", this is number "5".
This word is "four", this is number "4".
This word is "three", this is number "3".
This word is "two", this is number "2".
This word is "one", this is number "1".

This is...

This is nought or zero.
One minus one is zero.
One plus one is two.
One plus two is three.

- One plus three is it two?
- No, it is not two!
- Not two? Then what is it? So what is one plus three? Four?
- Yes, it is four.

- What is five minus three?
- Two!

- What is five plus nought?
- Five!

This is a finger.
This is one finger.
This is two fingers.
This is three fingers.
This is four fingers.
This is five fingers.

This is a tiger.
This is one tiger.
This is two tigers.
This is three tigers.
This is four tigers.
This is five tigers.

This is a cat.
This is one cat.
This is two cats.
This is three cats.
This is four cats.
This is five cats.

This is a dog.
This is one dog.
This is two dogs.
This is three dogs.
This is four dogs.
This is five dogs.

Good?- Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


1 Ένα συν τρία μας κάνει _______ .

δύο
τέσσερα
τρία
ένα

2 Αυτές είναι 5 _______ .

γάτος
γάτα
γάτες

3 Αυτή είναι _______ σκύλα.

ένας
μια
ένα

4 Αυτοί είναι _______ τίγρεις.

3.
5.
2.