Ποιά ήπειρος είναι αυτή;

< Which continent is it
 'Ελληνικό μάθημα: “Ποιά ήπειρος είναι αυτή;” Δάσκαλος: Βασίλης Παπαδόπουλος.

Αυτός είναι ένας χάρτης. Αυτός είναι ένας παγκόσμιος χάρτης. Αυτές είναι ήπειροι.. Ποιές ήπειροι είναι αυτές; - Η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική, η Αυστραλία, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική και η Ανταρκτική.

- Είναι αυτή η Ευρώπη;
- Ναι, είναι η Ευρώπη.

- Είναι αυτή η Αυστραλία;
- Ναι, είναι η Αυστραλία.

- Είναι αυτή η Ανταρκτική;
- Ναι, είναι η Ανταρκτική.

- Είναι αυτή η Αφρική;
- Ναι, είναι η Αφρική.

- Είναι η Ευρώπη;
- Όχι, δεν είναι η Ευρώπη.

- Είναι η Αυστραλία;
- Όχι, δεν είναι η Αυστραλία.

- Είναι η Αμερική;
- Όχι, δεν είναι η Αμερική.

- Είναι η Ανταρκτική;
- Όχι, δεν είναι η Ανταρκτική.

- Α! Είναι η Ασία;
- Ναι, είναι η Ασία.

- Είναι η Αφρική;
- Όχι, δεν είναι η Αφρική.

- Είναι η Αμερική;
- Όχι, δεν είναι η Αμερική.

- Είναι η Ανταρκτική;
- Όχι, δεν είναι η Ανταρκτική.

- Είναι η Αυστραλία;
- Όχι, δεν είναι η Αυστραλία.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Ευρώπη;

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Αφρική.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Ανταρκτική.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Αυστραλία.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Ευρώπη.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Αμερική.

- Είναι αυτή η Νότια Αμερική;
- Όχι, δεν είναι η Νότια Αμερική.

- Ποιό μέρος της Αμερικής είναι;
- Η Βόρεια.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Βόρεια Αμερική.

- Και αυτή;
- Αυτή είναι η Νότια Αμερική.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Ασία.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Ανταρκτική.

- Και αυτή;
- Η Ευρώπη.

- Και αυτή;
- Η Αυστραλία.

Κοιτάξτε το χάρτη! Ποιές ήπειροι είναι αυτές; - Αυτές είναι η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική, η Αυστραλία, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική και η Ανταρκτική.

Τέλος του μαθήματος. Μπράβο! Γεια σας!


 WikiTranslate English lesson: "Which continent is it?" Teacher: Richard Brown.

This is a map. This is a map of the world. These are continents. Which continents are they? - Europe, Asia, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica.

- Is this Europe?
- Yes, it is Europe.

- Is this Australia?
- Yes, it is Australia.

- Is this Antarctica?
- Yes, it's Antarctica.

- Is this Africa?
- Yes, it's Africa.

- Is it Europe?
- No, it is not Europe.

- Is it Australia?
- No, it is not Australia.

- Is it America?
- No, it isn't America.

- Is it Antarctica?
- No, it isn't Antarctica.

- Ah! This is Asia?
- Yes, it's Asia.
 
- Is it Africa?
- No, it isn't Africa.

- Is it America?
- No, it isn't America.

- Is it Antarctica?
- No, it isn't Antarctica.

- Is it Australia?
- No, it isn't Australia.

- Which continent is it?
- It's Europe.

- Which continent is it?
- It's Africa.

- Which continent is it?
- I'ts Antarctica.

- Which continent is it?
- It's Australia.

- And this? Which continent is it?
- This is Europe.

- And this? Which continent is it?
- This is America.
 
- Is this South America?
- No, this isn't South America.

- Which part of America is it?
- North.

- Which continent is it?
- It's North America.

- And this?
- This is South America.

- And this? Which continent is it?
- This is Asia.

- And this? Which continent is it?
- This is Antarctica.

- And this?
- Europe.

- And this?
- Australia.
 
Look at the map! Which continents are they? - They are Europe, Asia, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica.

End of the lesson. Well done! Bye!

[edit]

1 This is _______ . Bologna zone.svg

Africa
Europe
America
Antarctica

2 This is _______ America. South America location blue.svg

North
East
West
South

3 Which continent is it? ContinentAntarctica.svg

Asia.
Europe.
Antarctica.
Australia.