Ποιά ήπειρος είναι αυτή;

< Which continent is it


 'Ελληνικό μάθημα: “Ποιά ήπειρος είναι αυτή;” Δάσκαλος: Βασίλης Παπαδόπουλος.

Αυτός είναι ένας χάρτης. Αυτός είναι ένας παγκόσμιος χάρτης. Αυτές είναι ήπειροι.. Ποιές ήπειροι είναι αυτές; - Η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική, η Αυστραλία, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική και η Ανταρκτική.

- Είναι αυτή η Ευρώπη;
- Ναι, είναι η Ευρώπη.

- Είναι αυτή η Αυστραλία;
- Ναι, είναι η Αυστραλία.

- Είναι αυτή η Ανταρκτική;
- Ναι, είναι η Ανταρκτική.

- Είναι αυτή η Αφρική;
- Ναι, είναι η Αφρική.

- Είναι η Ευρώπη;
- Όχι, δεν είναι η Ευρώπη.

- Είναι η Αυστραλία;
- Όχι, δεν είναι η Αυστραλία.

- Είναι η Αμερική;
- Όχι, δεν είναι η Αμερική.

- Είναι η Ανταρκτική;
- Όχι, δεν είναι η Ανταρκτική.

- Α! Είναι η Ασία;
- Ναι, είναι η Ασία.

- Είναι η Αφρική;
- Όχι, δεν είναι η Αφρική.

- Είναι η Αμερική;
- Όχι, δεν είναι η Αμερική.

- Είναι η Ανταρκτική;
- Όχι, δεν είναι η Ανταρκτική.

- Είναι η Αυστραλία;
- Όχι, δεν είναι η Αυστραλία.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Ευρώπη;

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Αφρική.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Ανταρκτική.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Αυστραλία.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Ευρώπη.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Αμερική.

- Είναι αυτή η Νότια Αμερική;
- Όχι, δεν είναι η Νότια Αμερική.

- Ποιό μέρος της Αμερικής είναι;
- Η Βόρεια.

- Ποιά ήπειρος είναι;
- Είναι η Βόρεια Αμερική.

- Και αυτή;
- Αυτή είναι η Νότια Αμερική.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Ασία.

- Και αυτή; Ποιά ήπειρος είναι;
- Αυτή είναι η Ανταρκτική.

- Και αυτή;
- Η Ευρώπη.

- Και αυτή;
- Η Αυστραλία.

Κοιτάξτε το χάρτη! Ποιές ήπειροι είναι αυτές; - Αυτές είναι η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική, η Αυστραλία, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική και η Ανταρκτική.

Τέλος του μαθήματος. Μπράβο! Γεια σας!


WikiTranslate English lesson: "Which continent is it?" Teacher: Richard Brown.
This is a map. This is a map of the world. These are continents. Which continents are they? - Europe, Asia, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica.
Is this Europe? - Yes, it is Europe.
Is this Australia? - Yes, it is Australia.
Is this Antarctica? - Yes, it's Antarctica.
Is this Africa? - Yes, it's Africa.
Is it Europe? - No, it is not Europe.
Is it Australia? - No, it is not Australia.
Is it America? - No, it isn't America.
Is it Antarctica? - No, it isn't Antarctica.
Ah! This is Asia? - Yes, it's Asia.
Is it Africa? - No, it isn't Africa.
Is it America? - No, it isn't America.
Is it Antarctica? - No, it isn't Antarctica.
Is it Australia? - No, it isn't Australia.
Which continent is it? - It's Europe.
Which continent is it? - It's Africa.
Which continent is it? - It's Antarctica.
Which continent is it? - It's Australia.
And this? Which continent is it? - This is Europe.
And this? Which continent is it? - This is America.
Is this South America? - No, this isn't South America.
Which part of America is it? - North.
Which continent is it? - It's North America.
And this? - This is South America.
And this? Which continent is it? - This is Asia.
And this? Which continent is it? - This is Antarctica.
And this? - Europe.
And this? - Australia.


1 This is _______ . 100px

Africa
Europe
America
Antarctica

2 This is _______ America. 100px

North
East
West
South

3 Which continent is it? 100px

Asia.
Europe.
Antarctica.
Australia.