חוץ מזה הכל בסדר

< All Things Are Fine, My Fair Ladyהלו! הלו! ז'קלין החמודונת

כאן אדונך, מרקיז דה פנטלון
כמו בכל יום עני לי טלפונית
נו מה חדש שם בארמון?

אין שום חדש מרקיז, הכל בסדר!
כן, באמת, אין שום חדש
חוץ מדבר מה קטן, חסר כל ערך
כן משהו פעוט ממש!

סוסך הטוב והיקר
פשט רגלים ונפטר...
אך חוץ מזה, מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש.

הלו! הלו! ז'קלין החמודונת
אני נדהם מצער באמת:
אולם הסבירי לי בטלפון: איך
גווע סוסי הטוב ומת?

אל תתרגש, מרקיז הכל בסדר!
כי, באמת, אין שום חדש
חוץ מדבר מה קטן, חסר כל ערך
כן משהו פעוט ממש!

סוסך הטוב היום גווע
כשנחרבה כל האורווה..
אך חוץ מזה מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש.

הלו! הלו! ז'קלין החמודונת
אני עודי המום כל כך
אורווה יפה כמו זו שבארמון איך
הפכה להיות "עורבא פרח"?

אל תתרגש, מרקיז, הכל בסדר!
כי, באמת, אין שום חדש
חוץ מדבר מה קטן, חסר כל ערך
כן משהו פעוט ממש!

כי האורווה פרחה ביעף
כשהארמון כולו נשרף...
אך חוץ מזה, מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש!

הלו! הלו! ז'קלין החמודונת
בשם האל עני לי חיש, עני:
מה?
האומנם נשרף כל הארמון? איך
נשרף פתאום כל ארמוני?

- כשאשתך שמעה פתאום
שהתרוששת כך פתאום
ושבתך זו היפה
אתמול עם ערב נחטפה
היא התאבדה ללא מילה
וגם הפילה בנופלה
את הנרות על המרבד...
הארמון מיד נשרף.
קיר האורווה אז התמוטט
וכך סוסך נפל ומת...

אך חוץ מזה, מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש.

צמד העופרים

Allô, allô, James, quelles nouvelles?
Absente depuis quinze jours,
Au bout du fil je vous appelle,
Que trouverai-je à mon retour?

Tout va très bien, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien,
Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien:
Un incident, une bêtise,
La mort de votre jument grise,
Mais, à part ça, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien!

Allô, allô, Martin, quelles nouvelles?
Ma jument gris' morte aujourd'hui!
Expliquez-moi, cocher fidèle,
Comment cela s'est-il produit?

Cela n'est rien, Madame la Marquise,
Cela n'est rien, tout va très bien,
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien:
Elle a péri dans l'incendie
Qui détruisit vos écuries,
Mais, à part ça, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien!

Allô, allô, Pascal, quelles nouvelles?
Mes écuries ont donc brûlé?
Expliquez-moi, mon chef modèle,
Comment cela s'est-il passé?

Cela n'est rien, Madame la Marquise,
Cela n'est rien, tout va très bien,
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien:
Si l'écurie brûla, Madame,
C'est qu'le château était en flammes,
Mais, à part ça, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien!

Allô, allô, Lucas, quelles nouvelles?
Notre château est donc détruit!
Expliquez-moi, car je chancelle,
Comment cela s'est-il produit?

Eh bien voila, Madame la Marquise,
Apprenant qu'il était ruiné,
A pein' fut-il rev'nu de sa surprise
Que M'sieur l'Marquis s'est suicidé,
Et c'est en ramassant la pell'
Qu'il renversa tout's les chandelles,
Mettant le feu à tout l'château
Qui s'consuma de bas en haut,
Le vent soufflant sur l'incendie,
Le propagea sur l'écurie,
Et c'est ainsi qu'en un moment
On vit périr votre jument!
Mais, à part ça,
Madame la Marquise,
Tout va très bien,
Tout va très bien!

[edit]