חוץ מזה הכל בסדר

< All Things Are Fine, My Fair Lady
הלו! הלו! ז'קלין החמודונת

כאן אדונך, מרקיז דה פנטלון
כמו בכל יום עני לי טלפונית
נו מה חדש שם בארמון?

אין שום חדש מרקיז, הכל בסדר!
כן, באמת, אין שום חדש
חוץ מדבר מה קטן, חסר כל ערך
כן משהו פעוט ממש!

סוסך הטוב והיקר
פשט רגלים ונפטר...
אך חוץ מזה, מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש.

הלו! הלו! ז'קלין החמודונת
אני נדהם מצער באמת:
אולם הסבירי לי בטלפון: איך
גווע סוסי הטוב ומת?

אל תתרגש, מרקיז הכל בסדר!
כי, באמת, אין שום חדש
חוץ מדבר מה קטן, חסר כל ערך
כן משהו פעוט ממש!

סוסך הטוב היום גווע
כשנחרבה כל האורווה..
אך חוץ מזה מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש.

הלו! הלו! ז'קלין החמודונת
אני עודי המום כל כך
אורווה יפה כמו זו שבארמון איך
הפכה להיות "עורבא פרח"?

אל תתרגש, מרקיז, הכל בסדר!
כי, באמת, אין שום חדש
חוץ מדבר מה קטן, חסר כל ערך
כן משהו פעוט ממש!

כי האורווה פרחה ביעף
כשהארמון כולו נשרף...
אך חוץ מזה, מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש!

הלו! הלו! ז'קלין החמודונת
בשם האל עני לי חיש, עני:
מה?
האומנם נשרף כל הארמון? איך
נשרף פתאום כל ארמוני?

- כשאשתך שמעה פתאום
שהתרוששת כך פתאום
ושבתך זו היפה
אתמול עם ערב נחטפה
היא התאבדה ללא מילה
וגם הפילה בנופלה
את הנרות על המרבד...
הארמון מיד נשרף.
קיר האורווה אז התמוטט
וכך סוסך נפל ומת...

אך חוץ מזה, מרקיז, הכל בסדר!
כן, חוץ מזה אין כל חדש.

צמד העופרים

Hello, hello, James any news?
I was away for fifteen days,
That's the reason why I'm calling
What will I find when I came back?

Everything is fine, my fair lady,
Business is good and life is well
We do not have any surprises
Apart from a tiny thing so far:

An incident, a small mistake,
The death of your favourite mare,
Apart from that, my fair lady,
Everything is fine, everything is fine!

Hello, hello, Martin, what news?
My lovely mare has died today!
Tell me right now, my faithful servant,
How did this death occur, please say!

Everything is fine, my fair lady,
Business is good and life is well
You mustn't grieve from this sad occasion
We must tell you another thing:

What is your mare, an empty deal,
She burned with the stables, what a thing!
Apart from that, my fair lady,
Everything is fine, everything is fine!

Hello, hello? Pascal, Pascal,
I think I'm losing my mind
Oh, what a shock
Tell me the truth at once
When the stable was a fire?

Everything is fine, beautiful lady
And we have good case
But you fate, as seen from a whim
Another surprise has presented

Burned down your house with stables together
When was burning all manor
And the rest, beautiful marquise
All right, all right

Hello, hello?
Luke was burned our castle?
Ah, to which are hard for me
I'm beside myself, frankly
How it all happened

Found out your husband, a beautiful lady
That ravaged the myself and you
Could not bear it such a surprise
And shot himself in the same hour

Fallen down dead at the oven, he knocked over two candles
Were candles on the carpet and blazed up as the fire it
The weather was windy your castle burned down
The fire burned the whole estate, and with it swept stables
Stable was locked, and in It mare had died

And the rest, beautiful marquise
All right, all right