Αγαπητέ Άγιε Βασίλη

< Dear Father Christmas
Dear father christmas el.jpg

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη...
Ήμουν καλό κορίτσι όλη τη χρονιά...
Εεε, σχεδόν όλη τη χρονιά...
Εεε, μερικές φορές...
Εεε, κάποτε πρέπει να είχα υπάρξει...
Α, ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΘΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΟΛΑ ΜΟΝΗ ΜΟΥ!
✼ ❄ ❅

Play Dear Father Christmas...
I have been a good girl the whole year...
Well, almost the whole year...
Well, sometimes...
Well, once in a while I must have been...
OH, ANYWAY, I’LL BUY EVERYTHING MYSELF!
✼ ❄ ❅