Αγαπητέ Άγιε Βασίλη

< Dear Father Christmas

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη...
Ήμουν καλό κορίτσι όλη τη χρονιά...
Εεε, σχεδόν όλη τη χρονιά...
Εεε, μερικές φορές...
Εεε, κάποτε πρέπει να είχα υπάρξει...
Α, ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΘΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΟΛΑ ΜΟΝΗ ΜΟΥ!
✼ ❄ ❅


Dear Father Christmas...
I have been a good girl the whole year...
Well, almost the whole year...
Well, sometimes...
Well, once in a while I must have been...
OH, ANYWAY, I’LL BUY EVERYTHING MYSELF!
✼ ❄ ❅