Mīlestība nav kartupelis

< Lesson - Love is not a potato


Mācību stunda latviešu valodā: "Mīlestība nav kartupelis". Skolotāja: Ruta Dolbeara.

Kas tas ir?
- Vai tas ir citrons?
- Nē, tas nav citrons.
- Vai tas ir apelsīns?
- Nē, tas nav apelsīns.
- Vai tā ir šokolāde?
- Nē, tā nav šokolāde.
- Vai tas ir ābols?
- Nē, tas nav ābols.

Kas tas ir?
Tas ir kartupelis. Jā, kartupelis.
Lūk, tas ir citrons. Tas ir apelsīns.
Tā ir šokolāde, bet tas ir cukurs.
Bet tas ir kartupelis. Kartupelis.
Bet šis kartupelis neizskatās kā kartupelis.
Šis kartupelis izskatās kā sirds.
Lūk, šī ir sirds.
Un šis kartupelis arī izskatās kā sirds.

Lūk, šī ir sirds. Sirds pukst: tuk-tuk, tuk-tuk...
Sirds pukst. Sirds saka: "Es mīlu! Es mīlu!"
Sirds mīl.
Bet vai kartupeļi mīl? Nē, kartupeļi nemīl.

Bet mīlestība?
Kas ir mīlestība?
Sirds mīl, bet kartupelis nemīl.
Kas ir mīlestība?
Mīlestība, tas ir kaut kas liels.
Mīlestība ir kaut kas ļoti, ļoti liels.
Mīlestība nav kartupelis - pa logu neizmetīsi.


English lesson: "Love is not a potato". Teacher: Richard Brown.

- What is this? Is this a lemon?
- No, it's not a lemon.
- Is this an orange?
- No, it's not an orange.
- Is this a chocolate?
- No, it's not a chocolate.
- Is this an apple?
- No, it's not an apple. This is not an apple.
- What is this?
- This is a potato. Yes, a potato.

Here is a lemon. This is an orange.
This is a chocolate, this is sugar.
This is a potato. A potato.

But this potato doesn't look like a potato.
This potato looks like a heart.
Here is a heart.
And this potato looks like a heart too.

Here is a heart.
The heart beats: lub dub...
The heart beats.
The heart says: "I love! I love! I love!"
A heart loves.

- And what about potatoes?
- No, potatoes don't love.

And love?
What is love?
A heart loves but a potato doesn't love!

What is love?
Love is something big.
Love is something very, very big.
Love is not a potato - you cannot throw it out of the window.


Pārbaudi sevi[edit]

1 Kā šis kartupelis izskatās?

Kā šokolādes gabaliņš .
Kā sirds.
Kā apelsīns.

2 Vai kartupeļi spēj mīlēt?

Jā, ja tie izskatās kā sirds.
Jā, ja tie izskatās kā kartupelis.
Nē, kartupeļi nav sirdis.

3 Ko tu nevari izmest ārā pa logu?

Kartupeļus, pat ja viņi izskatās kā sirdis!
Mīlestību, mīlestību, mīlestību!
Kartupeļu čipšus (ceptus kartupeļus), pat sālītus un ar etiķi.