Aşk bir patates değildir

< Lesson - Love is not a potato

Azərbaycan dili dərsi: "Sevgi kartof deyil", müəllim Rüfət Bayramlı
Bu nədir?
- Bu limondur?
- Xeyr, bu limon deyil.
- Bu portağaldır?
- Xeyr, bu portağal deyil.
- Bu şokoladdır?
- Xeyr, şokolad deyil.
- Bu almadır?
- Xeyr, alma deyil. Bu alma deyil.

Bu nədir?
Bu kartofdur. Bəli, kartofdur.
Bax bu limondur. Bu portağaldır.
Bu şokoladdır, bu isə şəkərdir.
Bu isə kartofdur. Kartof.
Amma bu kartof kartof kimi deyil.
Bu kartof ürək kimidir.
Bax bu ürəkdir.
Və kartof həmçinin ürək kimidir.

Bax bu ürəkdir. Ürək atır: tık, tık...
Ürək atır. Ürək deyir: "Mən sevirəm!" Ürək sevir.
Bəs kartof sevir? Xeyr, kartof sevmir.

Bəs sevgi?
Sevgi nədir?
Ürək sevir, amma kartof sevmir!
Sevgi nədir?
Sevgi böyük bir şeydir..
Sevgi çox-çox böyük bir şeydir.
Sevgi - kartof deyil, onu pəncərədən atmayın.English lesson: "Love is not a potato". Teacher: Richard Brown.

- What is this? Is this a lemon?
- No, it's not a lemon.
- Is this an orange?
- No, it's not an orange.
- Is this a chocolate?
- No, it's not a chocolate.
- Is this an apple?
- No, it's not an apple. This is not an apple.
- What is this?
- This is a potato. Yes, a potato.

Here is a lemon. This is an orange.
This is a chocolate, this is sugar.
This is a potato. A potato.

But this potato doesn't look like a potato.
This potato looks like a heart.
Here is a heart.
And this potato looks like a heart too.

Here is a heart.
The heart beats: lub dub...
The heart beats.
The heart says: "I love! I love! I love!"
A heart loves.

- And what about potatoes?
- No, potatoes don't love.

And love?
What is love?
A heart loves but a potato doesn't love!

What is love?
Love is something big.
Love is something very, very big.
Love is not a potato - you cannot throw it out of the window.


Test Yourself[edit]

1 What does the potato look like?

A piece of chocolate.
A heart.
An orange.

2 Can potatoes love?

Yes, if they look like a heart.
Yes, if they look like a potato.
No, potatoes are not hearts.

3 What can't you throw out of the window?

Potatoes, even if they look like hearts!
Love, love, love!
Potato Chips (fries), even with salt and vinegar.