Marias lovsang

< MagnificatMin sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
­som han tilsagde vore fædre ­
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

My soul doth magnify the Lord.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

Magnificat:
More honorable than the Cherubim,
and more glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption you gave birth to God the Word:
True Theotokos, we magnify you.

Because he hath regarded the humility of his handmaid;
for behold from henceforth all generations shall call me blessed.

Magnificat

Because he that is mighty, hath done great things to me;
and holy is his name.

Magnificat

And his mercy is from generation unto generations,
to them that fear him.

Magnificat

He hath shewed might in his arm:
he hath scattered the proud in the conceit of their heart.

Magnificat

He hath put down the mighty from their seat,
and hath exalted the humble.

Magnificat

He hath filled the hungry with good things;
and the rich he hath sent empty away.

Magnificat

He hath received Israel his servant, being mindful of his mercy:
As he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed for ever.

[edit]


Благовещение Пресвятой Богородицы.jpg