מגניפיקט

< Magnificat
תגדל נפשי את ה'

ורוחי תגל באלוהים מושיעי.
כי ראה בעוניה של שפחתו
והנה מעתה כל הדורות יקראו לי לכן 'מבורכת'.
כי בכוחו הגדיל לעשות עבורי, ושמו קדוש.
וחסדו ליראים אותו לדורי דורות.
בזרועו גילה כוח, ופיזר את הגאוותנים בהרהורי לבם.
בעלי-זרוע הוריד מכיסאם וענווים רומם.
על הרעבים הרעיף טובות, ואת העשירים שילח בידיים ריקות.
עזר לבנו ישראל וזכר לו חסדו
כאשר אמר לאבותינו, לאברהם ולזרעו לעולמים

My soul doth magnify the Lord.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

Magnificat:
More honorable than the Cherubim,
and more glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption you gave birth to God the Word:
True Theotokos, we magnify you.

Because he hath regarded the humility of his handmaid;
for behold from henceforth all generations shall call me blessed.

Magnificat

Because he that is mighty, hath done great things to me;
and holy is his name.

Magnificat

And his mercy is from generation unto generations,
to them that fear him.

Magnificat

He hath shewed might in his arm:
he hath scattered the proud in the conceit of their heart.

Magnificat

He hath put down the mighty from their seat,
and hath exalted the humble.

Magnificat

He hath filled the hungry with good things;
and the rich he hath sent empty away.

Magnificat

He hath received Israel his servant, being mindful of his mercy:
As he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed for ever.