Mórann m'anam an Tiarna

< Magnificat

Mórann m'anam an Tiarna,
agus rinne mo spiorad gairdeas i nDia mo Shlánaitheoir.
Óir dhearc sé le fabhar ar ísle a bhanóglaigh;
mar féach, déarfaidh na glúine uile feasta gur méanar dom.
Óir rinne an Té atá cumhachtach nithe móra dom agus is naofa a ainm,
agus tá a thrócaire ó ghlúin go glúin
dóibh seo ar a mbíonn a eagla.
Thaispeáin sé neart a láimhe:
scaip sé an dream a bhí uaibhreach i smaointe a gcroí.
Leag sé prionsaí óna gcathaoireacha,
agus d'ardaigh sé daoine ísle;
Líon sé lucht an ocrais le nithe fónta,
agus chuir sé na saibhre uaidh folamh.
D'fhóir sé ar Iosrael a sheirbhíseach,
ag cuimhneamh dó ar a thrócaire -
de réir mar gheall sé dar n-aithreacha -
d'Abrahám agus dá shliocht go brách.

Amen

My soul doth magnify the Lord.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

Magnificat:
More honorable than the Cherubim,
and more glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption you gave birth to God the Word:
True Theotokos, we magnify you.

Because he hath regarded the humility of his handmaid;
for behold from henceforth all generations shall call me blessed.

Magnificat

Because he that is mighty, hath done great things to me;
and holy is his name.

Magnificat

And his mercy is from generation unto generations,
to them that fear him.

Magnificat

He hath shewed might in his arm:
he hath scattered the proud in the conceit of their heart.

Magnificat

He hath put down the mighty from their seat,
and hath exalted the humble.

Magnificat

He hath filled the hungry with good things;
and the rich he hath sent empty away.

Magnificat

He hath received Israel his servant, being mindful of his mercy:
As he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed for ever.