Măreşte sufletul meu pe Domnul

< Magnificat

Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile,
Că a făcut mie mărire cel Puternic. Şi sfânt numele Lui,
Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri cu cugetul inimii lor;
Pogorît-a pe cei puternici de pe Scaune, şi a înălţat pe cei smeriţi,
Pe cei flămânzi a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi a scos afară deşerţi.
Luat-a pe Israíl sluga Sa, ca să pomenească mila,
Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraám şi seminţiei lui până în veac

My soul doth magnify the Lord.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

Magnificat:
More honorable than the Cherubim,
and more glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption you gave birth to God the Word:
True Theotokos, we magnify you.

Because he hath regarded the humility of his handmaid;
for behold from henceforth all generations shall call me blessed.

Magnificat

Because he that is mighty, hath done great things to me;
and holy is his name.

Magnificat

And his mercy is from generation unto generations,
to them that fear him.

Magnificat

He hath shewed might in his arm:
he hath scattered the proud in the conceit of their heart.

Magnificat

He hath put down the mighty from their seat,
and hath exalted the humble.

Magnificat

He hath filled the hungry with good things;
and the rich he hath sent empty away.

Magnificat

He hath received Israel his servant, being mindful of his mercy:
As he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed for ever.