Εις πολλά έτη

< Many YearsΕις πολλά έτη...

Polychronion poiēsai Kyrios o Theos ton eusebestaton basilea ēmōn [regnal name]. Kyrie phylatte auton eis polla etē.
Karta giorti 15.gif

Many years...
God grant you many years...
Grant long life, O Lord God...
O Lord, preserve him/her/them, unto many years.

Многая лета.jpg

[edit]